Menu
Zorg & Hulp

Behandel- en zorgwensen vanaf vandaag online vast te leggen met rechtsgeldige Digitale Wilsverklaring

Digitale Wilsverklaring

Voor-Morgen pleit voor zo snel mogelijk liefst verplicht stellen wilsverklaring voor alle Nederlanders

Behandel- en zorgwensen vanaf vandaag online vast te leggen met rechtsgeldige Digitale Wilsverklaring

Door het vastleggen van behandel- en zorgwensen in een Digitale Wilsverklaring kunnen mensen regie houden over hun leven als ze door welke reden dan ook wilsonbekwaam zijn geworden. Het merendeel van de Nederlanders heeft echter nog geen wilsverklaring. Daarnaast zijn standaard wilsverklaringen soms onduidelijk, of op een dusdanige plek opgeborgen dat naasten deze niet snel kunnen vinden. Om die reden introduceert Voor-Morgen nu een laagdrempelige en betaalbare Digitale Wilsverklaring waarin behandel- en zorgwensen rechtsgeldig met maatwerk vastgelegd kunnen worden.

Dementie als gevolg van ouderdom, coma als gevolg van een ongeluk of een ziekte zoals corona: wilsonbekwaamheid kan iedereen overkomen. Zowel op jonge als op oudere leeftijd. Dat betekent ook dat iedere Nederlander in de situatie kan komen dat familieleden of artsen beslissingen moeten nemen over de zorg en behandeling die hij of zij mogelijk liever zelf had genomen. Volgens Dorina van Beek, medeoprichter van Voor-Morgen, komt het zeer geregeld voor dat naasten zonder enig idee te hebben van zijn/haar wensen over het lot van hun dierbare moeten beslissen. Of dat het voor artsen niet duidelijk is wat de patiënt in zijn of haar situatie precies wenst. Dat leidt soms tot ongewenste (door)behandeling of niet gewenste zorg in een verpleegtehuis. Een heldere wilsverklaring kan dat volgens haar voorkomen.

Van Beek: “Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 8800 mensen in 2018 blijkt dat slechts één op de vijf mensen in Nederland over een wilsverklaring beschikt. En dat terwijl de vergrijzing de komende jaren sterk toeneemt en het aantal mensen met een ouderdomsziekte zoals dementie of Alzheimer snel stijgt. Zo krijgt naar verwachting 1 op de 3 vrouwen boven de 65 jaar te maken met dementie. De huidige manier om een wilsverklaring op te stellen is niet flexibel. Daarom hebben wij iets nieuws bedacht om snel, goedkoop en 100% transparant online een niet-behandel, niet-reanimeren-, zorgwens- en euthanasieverklaring op te stellen. Bij Voor-Morgen zien we het als onze missie om mensen bewust te maken van hun medische wensen en hen te bewegen daar ook actief mee aan de slag te gaan. Het maakt niet uit hoe je het regelt, als je het maar zo snel mogelijk regelt. Niet langer wachten, gewoon vandaag nog doen.”

Rechtsgeldig, veilig en praktisch

Naast rechtsgeldig is de Digitale Wilsverklaring bij Voor-Morgen ook veilig en praktisch, zegt Van Beek. “Voor de identificatie werken wij met iDIN, een dienst die ontwikkeld is door de Nederlandse Vereniging van Banken. Zo weet de arts voor 100% zeker dat de wilsverklaringen door de patiënt zelf zijn opgesteld. Daarnaast kan de aangewezen vertegenwoordiger met een unieke code te allen tijde de medische wensen van de patiënt aan de artsen laten zien. Alle data is versleuteld beveiligd en het document is 24/7 oproepbaar, aanpasbaar en toonbaar, ook via de mobiele telefoon. Zo kunnen wensen makkelijk bijgesteld worden.”

Voor-Morgen wil met de Digitale Wilsverklaring mensen de mogelijkheid geven zich voor te bereiden op de gevolgen van wilsonbekwaamheid. Van Beek: “We willen tegenwoordig over alle aspecten van het leven regie, alleen nadenken over het moment dat je geen regie meer kunt hebben is vaak een brug te ver. Veel mensen zien hun levenseinde als een ver van hun bed show. Dat is onlogisch, en tegelijk zorgelijk. De regie over je eigen leven verliezen is vreselijk, en voor je naasten heel ingewikkeld als zij niet op de hoogte zijn van jouw wensen. Wij vinden dan ook dat een wilsverklaring net als een zorgverzekering verplicht zou moeten zijn voor alle Nederlanders. Iedereen moet een wilsverklaring hebben, het hoort gewoon bij je.”

Voor-Morgen is beschikbaar in een abonnementsvorm met eenmalige afsluitkosten (€85,- incl. btw) en jaarlijkse abonnementskosten (€40,- incl. btw). Om iedereen te stimuleren om zo snel mogelijk een Digitale Wilsverklaring te maken worden er geen afsluitkosten tijdens de introductie periode gerekend.

*Onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 8800 mensen in 2018

Foto: Voor-Morgen