Rubriek

Financiële dienstverlening

Rubriek

Het zal je niet ontgaan zijn dat haast dagelijks de pensioenen in het nieuws zijn. Nieuwsberichten gaan bijvoorbeeld over de problemen bij de grote pensioenfondsen. Of over de steeds sterker klinkende waarschuwingen dat miljoenen Nederlanders geen of veel te weinig financiële reserves opbouwen voor later. Waar zijn al deze berichten op gebaseerd? En behoor je zelf eigenlijk ook tot zo’n kwetsbare groep mensen? Oftewel: Ga jij later zelf geld tekort komen?

Als dit het geval is, dan heb je daar waarschijnlijk al een vermoeden over. Maar nog veel belangrijker is: Wat kun je daar nu en in de jaren tot aan je pensioen zelf nog aan doen? BinckBank kan hierbij helpen met Binck Pensioen.

Zelf aan de slag

Zelf aan de slag

Als gevolg van recente ontwikkelingen rondom een veranderende arbeidsmarkt, rentes en pensioenen zullen steeds meer Nederlanders aanvullende potjes naast de AOW nodig hebben om ook na pensionering hun huidige levensstandaard te kunnen behouden.

Waarom een extra reserve straks nodig kan zijn?

 1. Minder pensioenopbouw via het pensioenfonds van je werkgever
  De pensioenregels zijn de afgelopen jaren versoberd. Zelfs als je dit je hele werkzame leven doet heb je aan het einde van je loopbaan mogelijk niet genoeg opgebouwd om je levensstandaard voort te kunnen zetten.
 2. Geen of te weinig pensioenopbouw als flexwerker of zzp-er
  Zonder gespaard pensioenvermogen of andere financiële reserve heb je als je stopt met werken geen inkomsten, dit komt bijvoorbeeld voor wanneer je ZZP-er bent. Na het bereiken van de pensioenleeftijd is er alleen AOW.
 3. Sneller en vaker wisselende carrières
  Vooral jongere generaties kiezen steeds vaker voor sabbaticals, studies of andere periodes zonder werk of inkomen. Dit is alleen te overbruggen met een financiële reserve.
 4. Je krijgt veel later AOW
  De AOW-leeftijdsgrens schuift naar verwachting steeds meer op. Als je toch graag een paar jaar eerder wilt stoppen met werken zul je dit zelf financieel moeten overbruggen.
 5. Uitkeringen van pensioenfondsen worden mogelijk gekort en / of niet geïndexeerd
  De uitkeringen waar je op kon rekenen leken lange tijd zeker en voldoende. Door de extreem huidige lage rentestand ontvang je echter straks mogelijk minder geld dan eerder gedacht.
 6. Ook na de pensioenleeftijd behoud van luxere levensstandaard
  Vroeger was er na het werkzame leven een leven achter de geraniums. Met reizen, varen of lekker uit eten was men niet bezig. Nu willen we ook op latere leeftijd leuke dingen blijven doen.

Hoe kun je extra vermogen opbouwen?

Extra vermogen opbouwen

Vermoed je dat je later mogelijk geld tekort komt? Of wil je graag een extra reserve opbouwen? Dan zijn een aantal stappen belangrijk.

 1. Het inzicht in je financiën vergroten
  Zorg dat je goed inzicht hebt in wat je momenteel bezit, maar ook hoe dit in de toekomst kan veranderen. Daarnaast is het belangrijk te weten op welke toekomstige (pensioen)rechten je straks kunt terugvallen. Dit kun je checken op  Mijnpensioenoverzicht.nl.
 2. Wat is je doel en wat heb je ervoor nodig?
  Eerder stoppen met werken? Of minder werken zodra je je pensioenleeftijd nadert? Of wil je later maandelijks over wat extra inkomen beschikken? Maak zelf een persoonlijk plan met je doel plus een berekening hoeveel geld je hiervoor nodig zult hebben.
 3. Hoeveel moet je hiervoor maandelijks opzij zetten?
  Hoe meer je maandelijks spaart nu, hoe harder je vermogen groeit. Maar ook kleine bedragen van bijvoorbeeld 100 euro per maand kunnen over een langere periode een mooi bedrag opleveren. Hoeveel kun je je maandelijks opzij zetten? En kun je nog ergens op besparen?
 4. Voor de lange termijn voor beleggen kiezen
  Na diverse economisch mindere tijden weet iedereen wel dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Je inleg kan immers minder waard worden. Op de langere termijn blijkt beleggen echter wel een hoger rendement op te kunnen leveren dan sparen.
 5. Automatisch beleggen
  Je kunt eenvoudig eenmalig de opdracht geven maandelijks een vast bedrag te beleggen, om zo tot een mooi vermogen te groeien. Ook hoef je zelf niet na te denken wat het beste moment is om te investeren, aangezien dit automatisch gebeurt.
 6. Een vast inlegmoment kiezen
  Heb je berekend hoeveel je maandelijks moet overhouden? Dan is het belangrijk dat je een goed moment kiest waarop je dit geld ook echt periodiek opzij zet. Doe dit bijvoorbeeld vlak nadat je iedere maand je salaris hebt ontvangen of elke eerste dag van de maand.
 7. Houd het doel in zicht!
  Wil je je doel bereiken? Dan moet je natuurlijk ook wel echt doen wat je met jezelf hebt afgesproken. Discipline is het sleutelwoord! Dus verander je plannen niet en houd die maandelijkse stortingen vol. Alleen dan realiseer je dat mooie bedrag dat je wilt bereiken ook echt op het voor jou belangrijke moment.

Welke mogelijkheden zijn er als je nu wil beginnen?

Heb jij ook een toekomstig doel waarvoor je maandelijks geld opzij wil zetten? Met kleine of grotere stappen een mooi bedrag opbouwen zonder dat je er omkijken naar hebt? BinckBank biedt diverse mogelijkheden.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met BinckBank.

UWV start met een online panel van klanten. Met de feedback uit dit panel wil de uitvoeringsorganisatie weten hoe de dienstverlening wordt ervaren en hoe deze verder kan worden verbeterd. Het panel wordt verzorgd door een gespecialiseerd onderzoeksbureau en wordt ingezet naast al bestaand en regulier klantenonderzoek. Ruim 3.500 klanten hebben zich al aangesloten bij het UWV Panel.

UWV hecht veel waarde aan de mening en ervaringen van haar klanten en stakeholders en doet daarom regulier onderzoek naar de tevredenheid van deze groepen. Als eerste grote uitvoeringsinstantie zet UWV nu ook een klantenpanel in. Daniëlle Koning, projectmanager van het UWV Panel: “Een klantenpanel geeft ons de mogelijkheid om snel feedback te krijgen op onze dienstverlening. Zijn bijvoorbeeld onze brieven duidelijk, werkt onze online communicatie goed, of begrijpen mensen de regels rond vrijwilligerswerk. Maar we vragen ook naar de toegankelijkheid van UWV en het persoonlijk contact met onze medewerkers. De resultaten uit het panel helpen ons om onze diensten te optimaliseren en zo veel mogelijk af te stemmen op de behoefte van onze klanten.”

WW-dienstverlening
Er wordt naar gestreefd om 6.500 deelnemers te werven voor het panel. In de afgelopen weken hebben zich al meer dan 3.500 mensen gemeld. In eerste instantie wordt de dienstverlening aan werkzoekenden met een WW-uitkering tegen het licht gehouden. Later zal ook de dienstverlening van UWV aan arbeidsgehandicapten en werkgevers door middel van het panel worden onderzocht. De leden van het UWV Panel krijgen een aantal keer per jaar een uitnodiging voor een online onderzoek. Dat is bijvoorbeeld een online enquête, een forum of een live chat. Het onafhankelijke gespecialiseerde onderzoeksbureau MWM2 voert de onderzoeken uit. Deze organisatie verzorgt meer dan 150 klantpanels voor grote en kleinere organisaties.

Leden gezocht
Klanten van UWV kunnen zich nog melden voor het UWV Panel. Wilt u ook uw mening geven over de dienstverlening van UWV? Op uwv.nl kunt u uzelf aanmelden en meer informatie lezen over het klantenonderzoek.

Slechts 55% van de huizenkopers is tevreden over de dienstverlening van zijn hypotheekadviseur nadat de hypotheek is afgesloten. Voor bijna de helft is de grootste ergernis dat de adviseur in de jaren daarna niets meer van zich laat horen, ook niet als de maandlasten door de lage rente omlaag kunnen of als het verstandig kan zijn om de hypotheek aan te passen op nieuwe wet- en regelgeving. Vergeleken met vorig jaar is het percentage tevreden klanten wel licht toegenomen. Toen was slechts 51% te spreken over de nazorg van zijn adviseur.

Het afsluiten van een hypotheek is voor de hypotheekadviseur een afronding van zijn werkzaamheden, terwijl het voor zijn klant dan pas begint. Een op de vier huiseigenaren wil daarom na het afsluiten met enige regelmaat contact met zijn adviseur, maar slechts een op de acht krijgt ook daadwerkelijk aandacht. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.500 huiseigenaren dat werd uitgevoerd door Maas Marktonderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis.

De vereniging wil dat in aanvullende regelgeving wordt afgedwongen dat consumenten reeds bij de keuze voor een adviseur duidelijkheid krijgen over wat zij in de jaren na het afsluiten mogen verwachten en welke kosten daar tegenover staan. Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis: “De huidige regelgeving is nog te veel gericht op het moment van afsluiten van de hypotheek en niet op de 30 jaar daarna, terwijl vrijwel iedere huiseigenaar in deze decennia te maken krijgt met veranderingen in zijn persoonlijke situatie en met wijzigingen op de hypotheekmarkt”.

Klant verwacht meer van zijn adviseur
Huiseigenaren hebben verschillende wensen ten aanzien van het contact met hun hypotheekadviseur. Sommigen willen periodiek contact, anderen alleen incidenteel. Adviseurs spelen hier nog te weinig op in. Zo hoort bijna de helft na het afsluiten niets meer van zijn adviseur, terwijl slechts een vijfde aangeeft dat prima te vinden en alleen advies en hulp bij de hypotheekkeuze te willen. Er is een sterke voorkeur voor een persoonlijke benaderingswijze, waarbij mensen zelf de regie houden. Een persoonlijke mail met de mogelijkheid om online een afspraak te maken scoort het hoogst (31%), gevolgd door een persoonlijk bericht met mogelijkheden om de hypotheek aan te passen (25%). Daarentegen worden ongevraagde telefoontjes of algemene nieuwsbrieven massaal afgewezen. Slechts 4% wil dit.

Duidelijker over service
Vereniging Eigen Huis pleit bij de evaluatie van het provisieverbod voor aanvullende regelgeving voor nazorg. Rob Mulder: “Bij de keuze van een adviseur moeten mensen duidelijkheid krijgen over wat zij na het sluiten van de hypotheek aan service kunnen verwachten en welk prijskaartje daar aan hangt. Momenteel is daarover veel onduidelijkheid”

Onafhankelijke tussenpersoon scoort beter dan bank
Van de huiseigenaren die hun hypotheek afsloten via een onafhankelijke tussenpersoon is 60% hierover tevreden. Dat is flink hoger dan de 48% die tevreden is over het rechtstreeks afsluiten van zijn hypotheek bij een bank. Het contact met een tussenpersoon wordt als persoonlijker, informeler en prettiger ervaren ten opzichte van het contact met de bank.