Rubriek

Financieel

Rubriek

Sommige mensen hebben alles voorbereid en alles wat ze na laten in een testament gezet. Zo weet iedereen wie wat erft of hoeveel en ook erg belangrijk wie er in staan. Zo kan iemand natuurlijk ook iets na laten aan iemand buiten de familie zoals goede vrienden of een partner van iemand binnen de familie. Wanneer er geen testament opgesteld is bepaald te wet wat er na gelaten wordt en aan wie.

Wie is de erfgenaam?

De wet heeft vast gesteld wie de erfgenaam zijn, ze zijn verdeeld in meerder groepen. De relatie tot de overledenen is dus erg belangrijk.
Groep 1: Partner en kinderen
Groep 2: Ouders, broers en zussen
Groep 3: Grootouders
Groep 4: Overgrootouders

Partners en kinderen

Om erfgenaam te kunnen zijn moet u getrouwd zijn of een samenlevingscontract hebben, woont u wel samen maar heeft u dit nog geen samenlevingscontract is het dus verstandig om in actie te komen. Kinderen vallen ook in de eerste groep, dit moet dan wel een bloed verwant zijn. Een stiefkind valt wettelijk niet onder erfgenaam maar u zou het kind natuurlijk wel op kunnen nemen in het testament. Wanneer een kind van de overledenen niet meer leeft kan door plaatsvervulling de kleinkinderen deze plaats in nemen.

Ouders, broers en zussen

In sommige grote familie zijn er ook half broers en halfzussen, wanneer dit het geval is zullen ze de helft erven. Een volle broer of zus erft dus het dubbele als een halfbroer of zus. Wanneer een broer of zus is overleden kunnen ook hier de kinderen dit deel erven door plaatsvervulling.

Grootouders

Wanneer er niemand in groep 1 en 2 is dan wordt er gekeken naar de opa en oma. Wanneer zij er niet meer zijn dan komen de kinderen van opa en oma in beeld. Dan zouden uw tante’s en ooms dus een erfenis krijgen.

Overgrootouders

Dit komt maar heel zelden voor maar wanneer er in alle bovenstaande groepen niemand in aanmerking komt dan kijken ze naar de overgrootouders of naar hun kinderen.

Plaatsvervulling

Wanneer een erfgenaam overleden is nemen vaak de kinderen deze plaatst in, dit heet dus plaats vervulling. In de meeste gevallen is plaatsvervulling mogelijk maar voor een partner is er niemand die deze plaats in kan vullen. Wilt u zelf bepalen wie welk deel erft kunt u dus een testament op zetten. Bent u tevreden met deze indeling is het niet nodig maar uiteraard wel prettig voor de familie om te weten dat u hier tevreden mee bent.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die je toebrengt aan iemand. Misschien denk je dat je voorzichtig genoeg bent, maar een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Soms is het ook niet met opzet dat je schade toebrengt. Als je een dure vaas bij iemand laat omvallen of met je brommer een deuk rijdt in iemand anders z’n auto dan zal je hiervoor moeten betalen. Materiële schade valt nog te dekken, maar lichamelijke schade kan flink in de kosten lopen. Een goede aansprakelijkheidsverzekering kun je laten afsluiten bij Aansprakelijkheidsverzekering.com.

Is deze verzekering verplicht?

Een aansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor zowel particulieren als voor bedrijven. Ondernemers zijn wel verplicht om hun werknemers te verzekeren. Dit om ongelukken die gebeuren tijdens werkuren te dekken. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is geschikt voor gezinnen. Hieronder kun je jezelf verstaan maar ook je partner en/of jullie kinderen. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor jou en je medeverzekerde. Met een aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd als je schade veroorzaakt aan de spullen van anderen. Of als iemand anders door jouw schuld letsel oploopt. Zo’n verzekering kun je afsluiten voor jezelf, je partner of voor je gezin met kinderen. Je hebt daarom per persoon niet meerdere aansprakelijkheidsverzekeringen nodig.

Aansprakelijkheidsverzekering voor senioren

Voor senioren burgers hebben verzekeringsmaatschappijen vaak een verzekeringspakket samengesteld. Dit is speciaal samengesteld mocht zo iemand willen verhuizen naar een verzorgingshuis. Zulke pakketten hebben een ruime dekking en zeer sterke premies die is afgestemd op de situatie van zo’n persoon. Een seniorenpakket kan bestaan uit twee verzekeringen: een inboedelverzekering voor senioren en een aansprakelijkheidsverzekering voor senioren.  Met een aansprakelijkheidsverzekering zijn senioren burgers verzekerd wanneer ze per ongeluk schade toebrengen aan anderen. Senioren kunnen namelijk tijdens het zoeken naar iets bijvoorbeeld een glas met water op een duur tapijt laten vallen. Om gedekt te zijn tegen deze schade kunnen ze dus een aansprakelijkheidsverzekering laten afsluiten. Zo’n verzekering biedt dus een dekking en zorgt ervoor dat men zich geen zorgen hoeft te maken om de hoge kosten. Het is een vangnet en zorgt ervoor dat je niet plotseling een hoog bedrag moet uitgeven om de kosten van een ongeluk te dekken.

ANBO wil dat het kabinet snel na de vakantie met de ouderenorganisaties in overleg gaat over de overgangsperiode naar een nieuw pensioenstelsel. Het debat over het stelsel in de Tweede Kamer leverde vorige week niets concreets op, terwijl ouderen hun pensioen bedreigd zien door kortingen. De politiek laat de ouderen zo bungelen, vindt ANBO.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft weliswaar eerder gezegd dat de meeste kortingen worden voorkomen, omdat pensioenfondsen alleen hoeven te korten als zij een dekkingsgraad onder de 90 procent hebben. Dat is ondanks het herstel in het tweede kwartaal bij de twee grootste fondsen (ABP en Zorg en Welzijn) nog steeds het geval. Zij komen tussen de vier en vijf procent te kort, zo blijkt uit de cijfers over het tweede kwartaal die vandaag bekend zijn gemaakt.

Derde minder waard

ANBO heeft politiek Den Haag ook laten weten dat door veranderende rekenregels volgend jaar opnieuw – forse – kortingen dreigen. Bovendien zou er zes jaar überhaupt niet geïndexeerd kunnen worden, waardoor pensioenen sinds de financiële crisis een derde minder waard worden.

Wel zuur niet zoet

ANBO pleit ervoor om de nieuwe regels zo spoedig mogelijk toe te passen. Ook ABP-voorzitter Corine Wortmann heeft dat bepleit. Daardoor zouden kortingen kunnen voorkomen en indexatie dichterbij worden gebracht – precies wat Koolmees pensioendeelnemers belooft. Bovendien hebben de huidige pensioendeelnemers niets aan een nieuw stelsel als zij moeten wachten: ze zijn gemiddeld 75 jaar oud en zouden in de 80 zijn voordat het stelsel in werking is. “Zij krijgen wel het zuur van het oude stelsel en missen het zoet van het nieuwe”, zei Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, eerder. Overigens zou ANBO kortingen wel kunnen accepteren als die volgens de nieuwe regels noodzakelijk zouden zijn.

ANBO schreef onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat gepensioneerden definitief een derde van hun pensioen dreigen kwijt te raken als er geen goede overgangsregeling naar het nieuwe pensioenstelsel komt. In het nieuwe stelsel is het onmogelijk om dat verlies goed te maken.

KLIK HIER VOOR DE BRIEF VAN ANBO AAN DE TWEEDE KAMER

Bron: ANBO

Helaas gebeurt het nog regelmatig dat dieren niet goed verzorgt worden en hier onder lijden. Niet alleen als een huisdier niet goed behandeld wordt maar ook bij zwerfdieren komt de Dierenbescherming in actie. Dierenleed wordt niet alleen veroorzaakt door nalatigheid maar wanneer een huisdier kwijt is en een aantal dagen van huis is kan het beestje ook problemen hebben.

Hulp door dierenambulance

Wanneer een dier gewond of zwervend wordt aangetroffen zal de dierenambulance er op af gaan. Ze verlenen eerste hulp en brengen en dier naar de dierenarts waar deze verder geholpen wordt. Als het dier niet gechipt is of als het baasje niet bekend is zal het dier terecht komen in het asiel.

Tijdelijk verblijf in een dierenasiel

Elk jaar raken 10 duizend honden en katten hun huis kwijt. Dit kan gebeuren doordat ze verdwaald zijn, gedumpt zijn of omdat er niet meer voor ze gezorgd kan worden. In een asiel worden ze liefdevol opgevangen en zullen ze op zoek gaan naar een nieuw baasje en een goed huis. Als ze in het asiel zitten worden ze goed verzorgt en krijgen ze de medische verzorgen als ze die nodig hebben.

Zwerfkatten van de straat af halen

Er zijn tegenwoordig nog steeds veel zwerfkatten. Het kan zijn dat uw kat de weg naar huis niet meer terug kan vinden, ze worden buiten gedumpt of ze worden al als zwerfkat geboren. Deze katten verwilderen en sluiten zich vaak aan bij andere zwerfkatten. Zo kan een groep met zwerfkatten erg groot worden en er zullen geregeld nieuwe nestjes geboren worden. Deze katten en kittens worden opgevangen door de Dierenbescherming en ze helpen bij het chippen en castreren van katten.

Zorgen voor een beter dierenbeleid

Er wordt natuurlijk gezorgd voor hulp voor dieren maar daarnaast zetten ze zich ook in om dit te voorkomen. Door goede kaders voor dierenleed vast te zetten in de wet kan dit voorkomen worden. Er wordt ook gedacht aan wilde dieren om hun leef gebied weer wat grotere te maken en door te kijken naar goede alternatieven.

U kunt de Dierenbescherming helpen op verschillende manieren om zo nog meer dieren te kunnen helpen.

Wanneer u een huis gekocht heeft zult u vast nog een hypotheek hebben. De kosten hiervoor kunnen soms wat hoog zijn en wanneer u het geld ervoor heeft zou u dit af kunnen lossen. Wanneer u afloste kan het zijn dat de bank een boete geeft hiervoor. Er is vaak een looptijd van 30 jaar vastgesteld voor een vast bedrag, wanneer dit veranderd zullen ze ook rente mislopen. Wanneer kiest u voor aflossen en wanneer kunt u het nou beter op uw rekening laten staan?

Er zijn een aantal voor en na delen van het extra aflossen. Kijk daarbij of het past in uw huidige situatie en bedenk ook wat u in de toekomst zou willen gaan doen. Denk niet alleen aan hoe het nu is want het geld kunt u niet ergens anders voor gebruiken. De voordelen:

 1. Maandlasten zijn lager of u heeft een kortere looptijd
 2. Lagere hypotheekschuld en verlaagde kans op restschuld bij verkoop
 3. Mogelijk lager tariefklasse. Wanneer u extra aflost kan het zijn dat u onder een lagere tariefklasse valt met minder risico-opslag, de hypotheek rente zal dan dalen.

Nadelen van extra aflossen

 1. Minder spaargeld bij onverwachte uitgaven
 2. Bij een spaar of beleggingshypotheek kan het nadelig zijn
 3. Andere investeringen kunnen soms meer opleveren

Hoeveel kan ik boetevrij aflossen?

Bij alle banken kunt u minimaal 10% per jaar aflossen van de oorspronkelijke hoofdsom. Wanneer u een hypotheek heeft van €200.000 zou u ieder jaar €20.000 extra af kunnen lossen. Bij sommige banken zou u zelfs meer af kunnen lossen zo kunt u bij Tulp hypotheken 25% aflossen en bij Centraal beheer is dit bijvoorbeeld 20%. Kijk op uw hypotheekakt om te kijken hoeveel dit is bij uw hypotheek. Neem vooraf contact op met de bank zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Stel een doel vast

Bedankt vooraf ook waarom u extra af zou willen lossen. Wilt u juist wat ruimer leven door lagere maandlasten of wilt u uw hypotheek 5 jaar eerder laten stoppen. Zo weet u of u nog moet sparen af dat u met dit bedrag uw doel al heeft behaald. Wilt u elk jaar een bedrag aflossen of heeft u eenmalig geld vrij gekregen? Zo kunt u ook 5 jaar achter elkaar boetevrij aflossen om uw doel te behalen.

Andere opties voor uw spaargeld

Als u het geld op uw rekening heeft staan en extra aflossen is niet verstandig zou u hier ook andere dingen mee kunnen doen. Zo kunt u uw huis verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen of uw huis extra te isoleren. Het spaargeld zou u ook kunnen beleggen het kan dan meer waard worden en kunt dit later weer gebruiken. Wilt u later graag wat meer geld hebben voor uw pensioen? of spaar door om juist iets eerder met pensioen te gaan.

Wanneer u een bedrag wilt schenken is het niet altijd nodig om dit vast te leggen. Jaarlijks mag u een klein deel belasting vrij schenken maar wilt u uw kind helpen bij het kopen van een woning is het verstandig om dit op papier te zetten.

De notariële akte

Soms is het zelfs verplicht om uw schenking vast te leggen in een notariële akte. Wanneer u een woning schenkt of een schenking op papier wilt doen is dit verplicht. Het voordeel is dat u de akte altijd bij de notaris op kunt vragen, wanneer u dit kwijt bent is dit geen probleem. Wanneer het niet verplicht is om het in een notariële akte te zetten kan het soms wel verstandig zijn. Verwacht u dat er een conflict is over de erfenis of gaat u in een keer naar meerdere mensen schenken is het wel zo fijn om dit op papier te hebben staan.

Een schenking op papier is nier voor iedereen even duidelijk. Eigenlijk legt u een bedrag op papier vast die over een aantal jaar vrij gegeven wordt. Vaak wordt dit gebruikt door ouders om hun vermogen over te dragen op hun kinderen. Over dit bedrag hoeft namelijk geen erf belasting betaald te worden. Het nadeel hiervan is dat de belasting dienst dit ziet als een lening. De ontvanger heeft uw schenking direct weer terug geleend omdat dit bijvoorbeeld nog in het huis zit. Daardoor moet u de ontvanger minstens 6% rente per jaar betalen.

Onderhandse akte

U kunt zelf ook een akte opstellen om alles bij te kunnen houden. Alle afspraken kunt u hierop noteren en u kunt dit samen door lopen. Wanneer er een discussie is of vragen zijn kunt u de akte er weer bij pakken. Er zijn maar twee exemplaren dus bewaar deze akte goed. In de akte wordt aangegeven wie de schenker en ontvangen is, wat het bedrag is en hoe het betaald wordt en wie de eventuele schenk belasting gaat betalen. Er zijn een aantal standaard aktes die u hiervoor kunt gebruiken en in kunt vullen met uw eigen gegevens. Zo kunt u een deze schenkingsakte opstellen voor goede doelen maar ook met bewind, zo kan iemand anders het geld voor u beheren.

Een notariële akte is voor de rechtbank meer waard dan de ondershandse akte. Mocht u vooraf problemen zien kunt u dus beter kiezen voor een notariële akte. U kunt op deze manier veilig schenken en het is voor iedereen duidelijk wat de afspraken hierover zijn.

Als u veel spaargeld heeft kan het soms verstandig zijn om dit te gaan beleggen. Er zijn namelijk verschillende voordelen die u krijgt als u gaat beleggen. Wanneer u nog nooit heeft belegt kan het natuurlijk vreemd en spannend zijn om uw spaargeld te beleggen maar wanneer u voldoende informatie heeft kunt u een verstandig keuze maken over uw spaargeld.

Wat is beleggen?

Als u gaat beleggen koopt u aandelen van bedrijven. Vaak zijn dit meerdere bedrijven verspreid over verschillende regio’s in de wereld. Wanneer u een aandeel koopt dan koopt u eigenlijk een deelneming in het bedrijf, wanneer het goed gaat met het bedrijf zal uw aandeel meer waard worden, als het wat minder gaat dan zal het weer iets omlaag gaan. Daarom wordt er vaak ook gekozen voor verschillende aandelen bij meerdere bedrijven en regio’s. Wanneer het wat minder gaat met de een wordt dit weer recht getrokken door aandelen waar het wel goed mee gaat. De risico’s worden hierdoor verspreid maar ook de kansen zullen dan groter worden.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Als u wilt gaan beleggen is er nog een belangrijke keuze die u moet maken. Het is namelijk mogelijk om te beleggen via verschillende banken. Ze beheren dan uw beleggingsportefeuille en zullen alles voor u in de gaten houden. Het is echter ook mogelijk om zelf te beleggen wat u wellicht wat geld kan besparen. Wanner kiest u voor laten beleggen of zelf beleggen?

 • Kosten
  Beheerd beleggen zal doorgaans wat meer kosten omdat iemand de beleggingen voor u beheerd. U heeft hier verder geen omkijken naar.
  Wanneer u zelf gaat beleggen kan dit geld schelen omdat u zelf hier controle over heeft en zelf de beslissingen hiervoor moet maken.
 • Nodige Kennis
  Als u vaker heeft belegd dan zult u er wat meer verstand van hebben maar waarschijnlijk zal er enige kennis ontbreken. Wanneer u uw belegging door iemand anders laat beheren zullen specialisten hiermee aan de slag gaan. Ze hebben veel inzicht op waar de kansen liggen.
 • Veel Tijd
  Kiest u er toch zelf voor om zelf te beleggen? Er zal dan behoorlijk wat tijd in gaan zitten om u te verdiepen in de verschillende mogelijkheden. Bedrijven waar u kunt beleggen en u moet dit tussentijds ook nog na kijken of bijsturen.

Obligaties een vorm van beleggen

Als u uw bank laat beleggen kunt u vaak ook aangeven hoe u wilt beleggen. Is dit met veel risico of kiest u er juist voor om zo min mogelijk risico te lopen? Een obligaties is eigenlijk een stukje lening aan een bedrijf of overheid waar u rente van ontvangt. De obligaties hebben doorgaans een lager risico maar het rendement is dan ook wat lager. De rente bij de overheid zal vaak wat lager liggen dan bij een bedrijf dat in moeilijkheden verkeerd. De rente staat vaak al vast en wordt jaarlijks uitgekeerd.

Verschillende beleggingsvormen

Wanneer u gaat beleggen via een bankt zijn er meerdere keuzes waar u uit kan kiezen. Zo kunt u kiezen voor een basis pakket maar ook een actief pakket waarbij er extra aandacht is voor uw beleggingen. Kies er voor om te beleggen in duurzame koplopers of leg alles een lange tijd vast op aanvulling van uw pensioen. De mogelijkheden verschillen ook per bank dus laat u goed informeren wat de verschillende opties zijn hiervoor.

Blijft u gewoon door sparen of gaat u beleggen? Er zijn verschillende risico’s verbonden aan beleggen dus informeer goed of dit verstandig is of in welke vorm u dit zou willen doen.

In verzekeringen moeten we ons altijd eerst goed verdiepen. De meeste mensen hebben hier geen interesse in en het is vaak een gedoe om alles uit te zoeken. Ik help u wat verder met de opstalverzekering, bij brand of storm schade zal het een hoop opluchting geven wanneer u er één afgesloten heeft.

Is een opstalverzekering verplicht?

Door een storm of brand kan er schade aan uw woning ontstaan. Met een opstalverzekering zult u deze schade verzekeren. Het is wettelijk niet verplicht om er één af te sluiten maar wanneer u een hypotheek af wilt sluiten kan het zijn dat de bank je wel verplicht om er één af te sluiten. Alle spullen die in uw huis staan en niet verhuisbaar zijn zullen dan verzekerd zijn, dit is bijvoorbeeld de keuken, verwarming en het dak.

Voor welk bedrag moet ik het huis verzekeren?

Wanneer u een opstalverzekering af wilt sluiten voor uw huis zullen ze vragen naar de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om uw huis opnieuw op te kunnen bouwen. Dit bedrag is altijd een stuk lager dan de verkoopwaarde omdat de grond hierbij niet wordt meegerekend. Op de site van de verzekeraar vindt u vaak een herbouwwaardemeter zodat u uit kunt rekenen wat voor u het juiste bedrag is.

Wat als u gaat verhuizen?

Wanneer u een nieuwe woning gevonden heeft en binnenkort gaat verhuizen moet u de verzekering natuurlijk ook aanpassen. U kunt bij de verzekeraar een adreswijziging doorgeven maar het kan zijn dat nu toch een andere verzekeraar beter aansluit. Vergelijk ook dan de verschillende verzekeringen voordat u iets aanpast. Gaat u samenwonen? Het kan zijn dat jullie beide nog een eigen opstalverzekering hebben wanneer jullie samen gaan wonen is het niet handig om er allebei één te hebben. De verzekeraar die het langst loopt heeft daarop altijd voorrang. Lopen ze beide langer dan een jaar dan kunt u kiezen welke bij u aansluit of u kiest natuurlijk voor iets anders.

Woont u in een appartement?

Wanneer u in een appartement woont gaat het toch net iets anders. De Vereniging van Eigenaren zal dan namelijk voor het hele gebouw een opstalverzekering afsluiten. Wanneer u net een dure keuken of badkamer geplaatst heeft zou u dit wel extra kunnen verzekeren via uw inboedelverzekering.

Er is een kleine kans op brand of stormschade maar wanneer zoiets gebeurt is de schade altijd erg groot. Met een opstalverzekering zult u weer een gloednieuw huis terug krijgen.

Het is ideaal als u een auto heeft. U kunt gaan en staan waar u wilt en de auto staat elke moment van de dag klaar. Het enige wat u hoeft te doen is er af en toe benzine of diesel in de gooien of op te laden. Een auto moet natuurlijk ook goed verzekerd zijn want hier kan van alles mee gebeuren. Waar kiest u dan voor? Er zijn verschillende afwegingen die u moet nemen om tot de juiste verzekering te komen.

Basisdekking WA verzekering

Iedereen met een auto is verplicht op een WA verzekering af te sluiten. Dit is de basis dekking voor een auto die eventueel ook uitgebreid kan worden. De schade aan andere is hierbij verzekerd bij bijvoorbeeld een botsing of aanrijding. De schade aan uw eigen auto wordt hier helaas niet meer vergoed. Heeft u dus tegen een paaltje gereden dan moet u diet zelf betalen.

WA+ Dekking

Dit is een aanvulling op de basis WA verzekering. Niet alleen schade aan andere is ook bepaalde schade aan uw eigen auto gedekt. Het gaat hierbij dan wel om schade die u niet zelf heeft veroorzaakt en dat ook niet door een andere bestuurder veroorzaakt is. Denk daarbij aan brandschade, diefstal of inbraak van de auto, botsing met loslopend wild en stormen. Daarnaast wordt het ook verzekerd wanneer er een barst in uw ruit zit.

Allrisk

Bij deze verzekering wordt ook de schade vergoed die u zelf heeft veroorzaakt. Dat ene paaltje die u niet zag staan of het te dicht langs een muurtje rijden is wordt dit keer wel vergoed. Bij een aanrijding of te water raakt zal dit bij een auto met een allrisk verzekering gewoon vergoed worden. Bij deze verzekering wordt zels vandalisme vergoed mocht iemand een kras op uw auto zetten.

Waar kiest u voor?

Bij wat oudere auto’s wordt vaak gekozen voor een WA verzekering. Dit is al voldoende wanneer een auto ouder is dan 8 jaar. Ouders jonger dan 4 jaar worden vaak allrisk verzekerd, ze zijn nog zo goed als nieuw en zijn ook wat duurder dus het is fijn dat dit goed verzekerd is. Bij alles wat er tussen in zit wordt er vaak gekozen voor een WA+ verzekering. De verzekeraard kijken ook naar de staat en de leeftijd van de auto. Wanneer u al een wat oudere auto heeft is het vaak ook niet mogelijk om deze all risk te verzekeren. Kijk daarom ook naar hoe oud uw auto is en welke verzekering u zou willen, u kunt dan kijken welke verzekeraar het beste bij u past.

Kies voor de juiste verzekering en ga veilig de weg op met uw auto.

Eindelijk in zicht: je pensioen. Meer vrijheid, meer tijd en nieuwe mogelijkheden. Maar die kansen kun je alleen optimaal benutten als je gezond bent. Wie al gezond leeft, zal er de vruchten van plukken. Maar ook voor wie minder op zijn gezondheid heeft gelet, is het nooit te laat om daarmee te beginnen. We geven vier tips om gezond van je pensioen te genieten. Ook leggen we uit wat deze levensfase betekent voor je ziektekostenverzekering.

1. Blijf in beweging

Nu je de baas bent over je tijd, is het misschien moeilijker om zelf je dag in te moeten delen. Inactiviteit ligt daarbij op de loer. Zorg dat je een half uur per dag beweegt. Zo hou je je lijf soepeler. Ga bijvoorbeeld aan de slag in de tuin, wandel naar de supermarkt, fiets naar je kleinkinderen, of ga eens per week zwemmen.

Wil je jezelf wat meer uitdagen? Schrijf je dan bijvoorbeeld in voor een roeiteam voor 65-plussers, aquarobics of seniorenyoga. Ga met een sportmaatje – dat is gezelliger en daarmee heb je ook meteen een stok achter de deur.

Besparen op je zorgpremie?

Een zorgverzekering is wettelijk verplicht, ook tijdens je pensioen. Als gepensioneerde kun je bij meerdere verzekeraars korting krijgen op je zorgpremie. Via een collectieve zorgverzekering die sommige pensioenfondsen aanbieden, bijvoorbeeld. Hiermee kun je doorgaans 5% korting op de premie ontvangen.

Toch is een collectieve zorgverzekering is niet per definitie voordeliger. Als het pensioenfonds een contract heeft met een zorgverzekeraar die hogere zorgpremies rekent dan je huidige zorgverzekeraar, is overstappen niet gunstig – ondanks de korting. Bereken dus eerst wat je bespaart voordat je overstapt.

2. Neem je dagindeling onder de loep

Merk je dat je te veel op de bank of achter de computer zit? Zet je dagactiviteiten dan eens op papier. Maak een lijstje met je actieve en inactieve tijd en probeer je dagindeling steeds meer in balans te krijgen. Begin bijvoorbeeld door een uurtje achter de tv voor een wandeling te verruilen.

3. Hoe meer vezels, hoe beter

Gezondheid pensioen

Zorg dat je voedingspatroon voldoende vezels bevat. Je darmen zijn er dol op: vezels geven je een verzadigd gevoel, verlagen je cholesterolgehalte én verminderen de kans op hart- en vaatziekten. Meer vezels binnenkrijgen is simpel: verkies volkoren producten boven witte pasta, witte rijst en wit brood. En verkies onbewerkte producten boven bewerkt voedsel en kant-en-klare maaltijden. Meer groente, fruit en peulvruchten zijn altijd een goed idee.

4. Voed je brein

Vergeet het hersenvoer niet – ook je brein heeft beweging en uitdaging nodig. Hou jezelf mentaal in vorm met ‘braintraining’: spelletjes en oefeningen die als sport zijn voor je hoofd. Kraak bijvoorbeeld dagelijks je hersenen door een kruiswoordpuzzel op te lossen. Verlies je in een potje schaken. Of ga eens naar een quiz, lezing of debatavond in de buurt.