Rubriek

Geld schenken

Rubriek

Sommige mensen hebben alles voorbereid en alles wat ze na laten in een testament gezet. Zo weet iedereen wie wat erft of hoeveel en ook erg belangrijk wie er in staan. Zo kan iemand natuurlijk ook iets na laten aan iemand buiten de familie zoals goede vrienden of een partner van iemand binnen de familie. Wanneer er geen testament opgesteld is bepaald te wet wat er na gelaten wordt en aan wie.

Wie is de erfgenaam?

De wet heeft vast gesteld wie de erfgenaam zijn, ze zijn verdeeld in meerder groepen. De relatie tot de overledenen is dus erg belangrijk.
Groep 1: Partner en kinderen
Groep 2: Ouders, broers en zussen
Groep 3: Grootouders
Groep 4: Overgrootouders

Partners en kinderen

Om erfgenaam te kunnen zijn moet u getrouwd zijn of een samenlevingscontract hebben, woont u wel samen maar heeft u dit nog geen samenlevingscontract is het dus verstandig om in actie te komen. Kinderen vallen ook in de eerste groep, dit moet dan wel een bloed verwant zijn. Een stiefkind valt wettelijk niet onder erfgenaam maar u zou het kind natuurlijk wel op kunnen nemen in het testament. Wanneer een kind van de overledenen niet meer leeft kan door plaatsvervulling de kleinkinderen deze plaats in nemen.

Ouders, broers en zussen

In sommige grote familie zijn er ook half broers en halfzussen, wanneer dit het geval is zullen ze de helft erven. Een volle broer of zus erft dus het dubbele als een halfbroer of zus. Wanneer een broer of zus is overleden kunnen ook hier de kinderen dit deel erven door plaatsvervulling.

Grootouders

Wanneer er niemand in groep 1 en 2 is dan wordt er gekeken naar de opa en oma. Wanneer zij er niet meer zijn dan komen de kinderen van opa en oma in beeld. Dan zouden uw tante’s en ooms dus een erfenis krijgen.

Overgrootouders

Dit komt maar heel zelden voor maar wanneer er in alle bovenstaande groepen niemand in aanmerking komt dan kijken ze naar de overgrootouders of naar hun kinderen.

Plaatsvervulling

Wanneer een erfgenaam overleden is nemen vaak de kinderen deze plaatst in, dit heet dus plaats vervulling. In de meeste gevallen is plaatsvervulling mogelijk maar voor een partner is er niemand die deze plaats in kan vullen. Wilt u zelf bepalen wie welk deel erft kunt u dus een testament op zetten. Bent u tevreden met deze indeling is het niet nodig maar uiteraard wel prettig voor de familie om te weten dat u hier tevreden mee bent.

Wanneer u een bedrag wilt schenken is het niet altijd nodig om dit vast te leggen. Jaarlijks mag u een klein deel belasting vrij schenken maar wilt u uw kind helpen bij het kopen van een woning is het verstandig om dit op papier te zetten.

De notariële akte

Soms is het zelfs verplicht om uw schenking vast te leggen in een notariële akte. Wanneer u een woning schenkt of een schenking op papier wilt doen is dit verplicht. Het voordeel is dat u de akte altijd bij de notaris op kunt vragen, wanneer u dit kwijt bent is dit geen probleem. Wanneer het niet verplicht is om het in een notariële akte te zetten kan het soms wel verstandig zijn. Verwacht u dat er een conflict is over de erfenis of gaat u in een keer naar meerdere mensen schenken is het wel zo fijn om dit op papier te hebben staan.

Een schenking op papier is nier voor iedereen even duidelijk. Eigenlijk legt u een bedrag op papier vast die over een aantal jaar vrij gegeven wordt. Vaak wordt dit gebruikt door ouders om hun vermogen over te dragen op hun kinderen. Over dit bedrag hoeft namelijk geen erf belasting betaald te worden. Het nadeel hiervan is dat de belasting dienst dit ziet als een lening. De ontvanger heeft uw schenking direct weer terug geleend omdat dit bijvoorbeeld nog in het huis zit. Daardoor moet u de ontvanger minstens 6% rente per jaar betalen.

Onderhandse akte

U kunt zelf ook een akte opstellen om alles bij te kunnen houden. Alle afspraken kunt u hierop noteren en u kunt dit samen door lopen. Wanneer er een discussie is of vragen zijn kunt u de akte er weer bij pakken. Er zijn maar twee exemplaren dus bewaar deze akte goed. In de akte wordt aangegeven wie de schenker en ontvangen is, wat het bedrag is en hoe het betaald wordt en wie de eventuele schenk belasting gaat betalen. Er zijn een aantal standaard aktes die u hiervoor kunt gebruiken en in kunt vullen met uw eigen gegevens. Zo kunt u een deze schenkingsakte opstellen voor goede doelen maar ook met bewind, zo kan iemand anders het geld voor u beheren.

Een notariële akte is voor de rechtbank meer waard dan de ondershandse akte. Mocht u vooraf problemen zien kunt u dus beter kiezen voor een notariële akte. U kunt op deze manier veilig schenken en het is voor iedereen duidelijk wat de afspraken hierover zijn.

Op sommige momenten zouden we graag een bedrag willen schenken aan iemand. Echter kan dit niet altijd belastingvrij, wat mag wel en wat mag niet. Het is ook fijn om te weten hoeveel de schenkbelasting bedraagt als u hier toch overheen komt. U komt alles te weten over de mogelijkheden van schenken.

Wat mag u schenken of ontvangen?

Het bedrag dat u mag schenken kan erg verschillend zijn. Bij kinderen zou u meer mogen schenken als bij kleindkinderen of andere familie. Onderstaand ziet u de bedragen die u in 2020 belasting vrij zou kunnen schenken. Het kan zijn dat het bedrag volgend jaar net weer anders is dit wijzigt vaak een klein beetje. Er zitten wel een aantal voorwaarde aan verbonden, zo dient u de een schenking voor een studie vast te laten leggen bij een notaris.

 • Kinderen €5.515
 • Kinderen tussen de 18 en 40 jaar (eenmalig) €26.457
 • Kinderen tussen de 18 en 40 jaar (eenmalig) indien schenking gebruikt wordt voor een studie €55.114
 • Kinderen tussen de 18 en 40 jaar (eenmalig) indien schenking gebruikt wordt voor aanschaf of verbetering van een huis €103.643
 • Overige verkrijgers (kleinkinderen, broers, zussen, vrienden, etc) €2.208

Moet u belasting bij elkaar op tellen?

Wilt u schenken aan meerdere kinderen of ontvangt u juist verschillende schenkingen kunnen er meer vragen zijn. De schenkingen hoeft u niet bij elkaar op te tellen, het is dus mogelijk om meerdere schenkingen in een jaar te ontvangen. Schenkingen van ouders dienen wel bij elkaar op geteld te worden. Uw vader kan niet een bedrag schenken en uw moeder vervolgens nog eens dit bedrag. Als uw ouders gescheiden zijn dient u dit ook bij elkaar op te tellen.

Wat als u meer geld wilt schenken?

Het is uiteraard ook mogelijk om meer geld te schenken echter betaald u dan wel belasting over dit bedrag. Het percentage is afhankelijk van hoeveel u schenkt en aan wie u dit schenkt.

 • Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partners
  Tot €126.723    10% schenkbelasting
  Meer dan €126.723    20% schenkbelasting
 • Kleinkinderen
  Tot €126.723    18% schenkbelasting
  Meer dan €126.723    36% schenkbelasting
 • Overig
  Tot €126.723     30% schenkbelasting
  Meer dan €126.723    40% schenkbelasting

Ook bij een erfenis betaald u belasting

Wanneer iemand komt te overlijden kan het zijn dat u een erfenis ontvangt. Dit wordt ook gezien als een schenking en helaas dient u hierover ook belasting te betalen. De percentages van de erfbelasting is het zelfde als bij een schenkbelasting. Er zijn wel vrijstellingen afhankelijk van de relatie van de overledene. De vrijstellingen van 2020 zijn:

 • Partner €661.329
 • Kinderen en kleinkinderen €20.945
 • Zieke en gehandicapte kinderen €62.830
 • Ouders €49.602
 • Overige verkrijgers €2208,-

Als u de volgende keer een schenking ontvangt of zelf wilt schenken weet u precies wat belasting vrij mag en wat de belasting anders bedraagt.

Nederland kent verschillende goede doelen. Goede doelen willen hun steentje bijdragen aan de maatschappij. U kunt  helpen deze doelstelling te behalen door middel van een gift. Wat voor soorten giften zijn en levert een gift voor u ook voordelen op?

Soorten schenkingen

Eenmalige schenking: zoals de naam al zegt, schenkt u één keer een bepaald bedrag. U kunt deze schenking jaarlijks doen of op een door u gewenst tijdstip. Bij deze schenking is er geen overeenkomst vastgelegd.

Periodieke schenking: deze schenking dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • U geeft een eenzelfde bedrag jaarlijks aan een bepaalde instelling of vereniging. Hierbij maakt het niet uit om u de gift in één keer geeft of verspreidt over meerdere tijdstippen.
 • De gift dient 5 jaar achter elkaar te worden geschonken. Uiteraard bent u vrij of na deze 5 jaar de gift te beëindigen of voort te zetten.
 • Er is door u vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt.

Belastingvoordeel

U heeft bepaald aan welk goed doel u een bedrag wilt schenken. Wanneer u kiest voor een Algemene Beogende Instelling, afgekort ANBI, dan hoeft deze instelling geen schenk-of erfbelasting te betalen. Een ANBI is een goed doel dat is goedgekeurd door de Belastingdienst. Het goede doel ontvangt het gehele bedrag dat u schenkt.

Hangt aan de schenking een tegenpresentatie? Dan moet de ANBI schenkbelasting betalen.

Wist u dat u uit een periodieke schenking belastingvoordeel kunt verkrijgen? Voorwaarde die hieraan is gesteld is dat de schenking is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Een schenkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de schenker en het goede doel of een notariële akte. Wanneer u de schenking laat vastleggen in een notariële akte is het verstandig om vooraf te informeren of het goede doel bereid is om de notariskosten te betalen.

Giftenaftrek

Eenmalige gift: voor aftrekbare giften wordt een minimumbedrag gesteld. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het ‘drempelinkomen’ met een minimum van € 60,-. Onder drempelinkomen wordt verstaan: alle inkomsten uit box 1,2 en 3 zonder de persoonsgebonden aftrek. Het bedrag dat boven het drempelbedrag is geschonken, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Naast een minimum geldt er ook een maximum, namelijk: het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het ‘drempelinkomen’.

Periodieke gift: u mag deze schenkingen voor 100% aftrekken van de belasting. Er wordt geen drempel en maximumbedrag gesteld. U dient wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen om de periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting af te trekken:

 • Uw gift gaat naar een ANBI of vereniging die voldoet aan bepaalde voorwaarden.
 • De gift is vastgesteld in notariële akte of gesloten overeenkomst met de vereniging.
 • U krijgt niets in ruil voor uw gift.

Periodieke schenking beëindigen

In de schenkingsovereenkomst of notariële akte kan de schenker laten vastleggen wanneer de schenking aan het goede doel eindigt. Dit kan zijn wanneer de schenker of naaste overlijdt of inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Maar ook wanneer het goede doel niet meer de ANBI-status draagt of failliet is.

Mocht na de schenking blijken dat het goede doel op dat moment geen ANBI meer was. Dan mag de schenker deze gift toch aftrekken. De voorwaarde die hieraan is verbonden, luidt ‘de schenker kon hiervan niet op de hoogte zijn’.

Uw klein kinderen groeien alweer zo snel en voor je het weet zijn ze volwassen. Ze gaan de wereld ontdekken en willen misschien ook wel een eigen huis kopen. Als starter kan dit soms erg lastig zijn, een zetje in de rug van opa of oma kan dan goed van pas komen. Mag je dan wel een groot bedrag belasting vrij aan je klein kind geven om hem of haar hierbij te ondersteunen? Vaak mag er wel iets geschonken worden maar hoe veel en wat zijn de regels hier om heen? Wij leggen het je allemaal uit.

Tot welk bedrag kan ik schenken?

Er kan een bedrag van maximaal €103.643 belasting vrij geschonken worden. De persoon aan wie u dit schenkt moet wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de persoon tussen de 18 en 40 jaar zijn. Het geld kan alleen gebruikt worden voor het kopen of verbouwen van een huis en moet voor 2022 verbruikt zijn. De persoon moet niet eerder een verhoogde vrijstelling gekregen hebben denk daarbij aan een belasting vrije schenken voor een studie. Wilt u alles op papier vast leggen, dit is uiteraard ook mogelijk alleen mag u zelf geen voorwaarde stellen aan het geschonken geld.

Wat mag ik gebruiken en waarvoor?

Als u het bedrag van €103.643 ontvangen hebt is dit dus allemaal bedoeld voor de aankoop van een nieuwe woning of het verbouwen hiervan. Het is echter mogelijk om maximaal €2208,- aan iets anders te besteden. Mocht u als ouder dit bedrag schenken dan is het in verhouding wat meer. Het is dan mogelijk om €26.457 aan iets anders uit te geven.

Belasting vrij

Wilt u graag een groter bedrag schenken aan uw klein kind? Het is niet mogelijk om als opa een bedrag te schenken en vervolgens een bedrag als oma te schenken. Partners tellen ze namelijk als 1 schenker, dit betekend als u bijvoorbeeld getrouwd bent of samen woont. Als u dit doen dient u toch belasting hierover te betalen. Het is ook niet mogelijk om een gedeelte aan u klein zoon over te maken en nog een ander deel aan zijn vriendin. Dit wordt ook bij elkaar op geteld dus wees hier voorzichtig mee en zoek alles goed uit.

Heeft u inmiddels kunnen achterhalen dat er een overwaarde in uw eigen woning zit? Wat kunt u dan doen om deze overwaarde ook daadwerkelijk te verzilveren? Wij hebben 6 mogelijkheden voor u op een rijtje gezet. Laat u bij een keuze voor één van de opties wel altijd goed adviseren of deze optie voor u ook de beste is!

1. Huis verkopen: huren of nieuwe woning kopen
2. Extra hypotheek: investeren in de woning (verbouwing)
3. Overwaarde verzilveren zonder verhuizing
4. Verzilver-/opeethypotheek
5. Eigen huis verkopen en terughuren
6. Blijverslening SVn

1. Huis verkopen
Heeft u overwaarde in uw woning en wilt u dat dit uitbetaald wordt? Dan kunt u uw woning verkopen. Een nadeel hiervan is wel dat u de woning dan ook dient te verlaten. U moet dan wel zorgen voor vervangende woonruimte. Kiest u er voor om na de verkoop van uw woning een huis te gaan huren, dan kunt u de overwaarde naar eigen inzicht gebruiken. U kunt dit geld bijvoorbeeld gebruiken voor vakantie(s), een nieuwe auto, een vakantiewoning, schenken aan kinderen, enzovoort, maar u hoeft er niet perse direct iets mee te doen. U kunt het geld op een spaar- en beleggingsrekening zetten en daar later leuke dingen van doen. Kortom u hoeft dus geen verantwoording af te leggen over hoe u het geld gaat besteden.

In plaats van huren kunt u ook een andere woning kopen en de overwaarde als investering in deze nieuwe woning gebruiken. In het kader van de bijleenregeling bent u verplicht de overwaarde te gebruiken om het hypotheekbedrag op de nieuwe woning te verlagen.

De bijleenregeling, wat is dat?
U krijgt met de bijleenregeling te maken wanneer u uw huis met overwaarde verkoopt en een nieuw huis koopt. De overwaarde moet u dan gebruiken voor deze nieuwe woning. Wanneer u de overwaarde hier niet voor inzet, dan is uw hypotheekrente over het bedrag van de overwaarde niet aftrekbaar van de belasting. Dit betekent dat de koop van een nieuwe woning meet kosten met zich mee zal brengen. U kunt ook (een deel van) de overwaarde gebruiken om aan andere zaken uit te geven. Belangrijk om te weten is dat wanneer dit bedrag niet wordt uitgegeven aan een verbouwing, de hypotheekrente ook niet aftrekbaar is. Door de lage rente is het effect voor de maandlasten relatief beperkt. Maar laat dit wel eerst berekenen voordat u te maken krijgt met minder positief nieuws.

2. Overwaarde huis gebruiken voor verbouwing: extra hypotheek
Uw woning verkopen is voor veel mensen een grote stap. Helemaal wanneer u eigenlijk niet van woning wilt veranderen. Dit omdat de ligging van het huidige huis ideaal is of omdat u niet te ver weg wilt wonen van bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen. Maar misschien heeft u wel wensen voor verduurzaming, denk bijvoorbeeld aan betere isolatie of zonnepanelen. Of wellicht wilt u uw woning moderniseren met een nieuwe keuken, badkamer of serre. Ook het onderhoudsvrij maken van het huis is vaak een wens, door bijvoorbeeld kunststof kozijnen.

Heeft u geen spaargeld of wilt u uw spaargeld daar niet voor gebruiken, dan kunt u een extra hypotheek afsluiten. Dat is makkelijker als u overwaarde in de woning hebt. Want een verbouwing kost vaak meer dan dat de woning in waarde stijgt. Zonder overwaarde zal een geldverstrekker meestal maximaal tot 100% van de waarde van de woning na verbouwing willen financieren. Uiteraard moet uw inkomen ook voldoende zijn om de extra hypotheeklasten te dragen. De hypotheekrente die u betaalt over de extra hypotheek is in beginsel aftrekbaar.

Voordat u een extra hypotheek aanvraagt is het verstandig na te gaan of het misschien mogelijk is om eerder gedane aflossingen weer op te nemen. Dit is niet altijd mogelijk, maar als het wel kan, is dit soms een goedkopere optie dan een extra hypotheek omdat u niet opnieuw naar de notaris hoeft.

3. Overwaarde verzilveren zonder verhuizing
Als u overwaarde hebt, dan zit uw geld als het ware vast in de stenen. Ook als u de overwaarde niet wilt gebruiken voor een verbouwing zijn er soms mogelijkheden om een extra hypotheek te krijgen voor andere doeleinden. Uiteraard moet uw inkomen weer voldoende zijn om de extra hypotheeklasten te kunnen dragen. Bovendien hanteren geldverstrekkers strengere eisen omdat de hypotheekrente niet aftrekbaar is.

Wat financieel ook van belang is of u het geld in één keer gaat uitgeven, omdat u bijvoorbeeld geld wilt schenken aan uw kind(eren) of u wilt een vakantiewoning kopen. Ook kunt u er voor kiezen om de overwaarde te gebruiken om dit in kleine stukjes weg te geven. Bijvoorbeeld een maandelijkse bijdrage aan de kinderen. Ook kunt u het gebruiken voor een aanvulling op bijvoorbeeld pensioen.

4. Verzilver-/opeethypotheek
Een belangrijke groep gepensioneerden heeft een mooie overwaarde in de woning zitten maar een klein pensioeninkomen. Dit wordt ook wel aangeduid met ‘steenrijk en geldarm’. Door in het verleden veel af te lossen en dankzij de gestegen huizenprijzen hebben deze gepensioneerden vaak een kleine of geen hypotheek. Hun hypotheeklasten zijn daardoor laag, maar soms zouden ze graag nog wel wat extra te besteden willen hebben, omdat het pensioeninkomen ook laag is.

Slechts een paar geldverstrekkers hebben daarvoor een verzilverhypotheek of opeethypotheek ontwikkeld. Dat houdt in dat u elke maand een extra bedrag kunt ontvangen en dat dit bedrag, te samen met de rente opgeteld wordt bij de hypotheek. De hypotheek groeit dus elke maand, waarbij de overwaarde als de huizenprijzen niet stijgen steeds kleiner wordt. Laat u goed adviseren over de verschillende voorwaarden van de geldverstrekkers. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u het maximale limietbedrag hebt bereikt?

5. Eigen huis verkopen en terug huren (of alleen de grond verkopen)
Voor mensen met een klein pensioen die niet in aanmerking komen voor een hypotheek, zijn er een paar mogelijkheden om in de woning te kunnen blijven wonen en tóch de overwaarde te verzilveren. In grote lijnen komt het er op neer dat u de woning (of alleen de grond) met een korting verkoopt aan een andere partij. Daarvoor in de plaats krijgt u een bedrag ineens gestort of een maandelijkse uitkering. Meestal moet u daarnaast huur betalen aan de nieuwe eigenaar van uw woning. Laat u door u financieel adviseur goed informeren over de voor- en nadelen.

6. Blijverslening voor woningaanpassingen
Wilt u graag in uw eigen woning blijven wonen, maar zijn daarvoor aanpassingen nodig om de woning levensloopbestendig te maken? Denk hierbij aan bijvoorbeeld verlaagde of verwijderde drempels, een inloopdouche of -bad, traplift, beugels, antislipvloer, enzovoort. Met een Blijverslening zou u deze aanpassingen kunnen financieren. Dit is een consumptieve lening met een gunstige rente die de gemeente verstrekt. Of u in aanmerking komt voor een Blijverslening, is afhankelijk van de gemeente waar u woont. Informeer bij u financieel adviseur naar de exacte voorwaarden en of de Blijverslening ook in uw gemeente geldt.

Kosten overwaarde verzilveren
Hoe zit het met de kosten van het verzilveren van uw overwaarde? Afhankelijk van de wijze waarop u uw overwaarde wilt verzilveren krijgt u te maken met een aantal kosten, zoals bijvoorbeeld makelaars-, notaris-, financieel adviseur- en/of taxatiekosten. Onze financieel adviseurs kunnen u hier over informeren.
Wilt u in een gesprek met een financieel adviseur van Van Bruggen Adviesgroep? Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Maak een afspraak.

Kinderen kunnen erg duur zijn. Voor de geboorte ben je al bezig met het aanschaffen van een hele uitzet die je als een baby wordt verwacht kunt gebruiken. Dan hebben we nog niet eens gekeken naar de babytijd en bijvoorbeeld de luiers. Om de kosten voor de studie nog maar achterwegen te laten. Echter wel allemaal onderwerpen die belangrijk zijn en goed om over na te denken. Wil je je kind(eren) graag financieel steunen door (een deel van) de studie te betalen? Dan kan het helpen dat je op tijd begint met het opbouwen van een geldpotje. Daar zijn verschillende manieren voor, belangrijk is om eerst een overzicht te maken wat de kosten zijn voor bijvoorbeeld een studie.

Inzicht in de kosten voor een studerend kind
Het merendeel van de ouders hebben geen idee hoeveel een studerend kind nou écht kost. Een laptop, boeken voor de studie, collegegeld en andere benodigdheden. Ook zijn er een aantal studenten die uitwonend zijn, daar komen nog kosten bij als de huur van een kamer, kosten voor levensonderhoud en verzekeringen. Al deze extra maandelijkse kosten lopen dan snel op naar duizenden euro’s per jaar. Het Nibud heeft wel eens een berekening gemaakt dat een uitwonende student jaarlijks ruim € 13.000 nodig heeft om rond te komen.

Vergeet daarnaast niet dat je als ouder financieel aansprakelijk bent totdat je kind 18 jaar wordt. En tot de 21e verjaardag van je kind ben je nog onderhoudsplichtig: voor het levensonderhoud en de studie van je kind.

Maar hoe zorg je dat je tegen de tijd dat je kind gaat studeren genoeg geld hebt? Je hebt verschillende opties om je geld opzij te zetten en je potje te laten groeien.

1. Sparen
Voor de meeste ouders ligt sparen voor de hand. Een spaarrekening is makkelijk en relatief veilig. Je ingelegde geld krijg je altijd weer terug. Houd er wel rekening mee dat op dit moment je geldpotje met sparen niet stijgt en je koopkracht daalt. Want met de huidige inflatie en lage spaarrente wordt je euro namelijk minder waard en moet je dus ten opzichte van nu in de toekomst meer betalen voor dezelfde studie of producten. Daarnaast moet je misschien vermogensbelasting over je spaargeld betalen. Wil je dus op lange termijn genoeg geld hebben? Dan moet je meer sparen dan je misschien hebt berekend op basis van de huidige kosten.

Sparen of beleggen?
Wil je kans op een beter rendement dan je bij sparen hebt? Dan kan beleggen voor je kind een optie zijn. Beleggen kan op de lange termijn namelijk meer opleveren dan sparen, maar brengt ook het risico met zich mee minder waard te worden. Bekijk een handige tool van Evi van Lanschot om te vergelijken of je moet sparen of beleggen.

2. Beleggen op naam van je kind
Met beleggen op naam van je kind, open je een eigen beleggingsrekening voor je kind. Jij en anderen kunnen door de jaren heen geld storten op deze beleggingsrekening. Omdat je belegt op naam van je kind kunnen deze stortingen wel worden aangemerkt als schenking. Per jaar kun je een bedrag belastingvrij schenken. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld opa’s en oma’s. Schenk je een hoger bedrag, dan betaal je daar schenkbelasting over. Zodra je kind 18 jaar is, krijgt hij of zij volgens de wet automatisch beschikking over de beleggingsrekening. Je kind kan vervolgens zelf bepalen wat hij of zij met het geld doet.

Wil je liever nu geen schenkbelasting betalen? Of wil je niet dat het kind op zijn of haar 18e aan het geld kan komen? Dan kun je ook kiezen voor beleggen onder je eigen naam of doelbeleggen.

3. Beleggen op eigen naam vóór je kind
Je kan ook onder je eigen naam beleggen voor de studie van je kind. Je betaalt dan voor stortingen op dat moment geen schenkbelasting en kiest zelf het moment waarop je kind bij het geld kan. Het nadeel is dan wel dat als je je kind later het geld geeft er schenkbelasting betaald moet worden. En als u overlijdt, misschien erfbelasting.

4. Doelbeleggen op eigen naam vóór je kind
Doelbeleggen is gericht beleggen naar een einddatum. Van te voren stel je een doel vast, in dit geval geld voor de studie van je kind. Het verschil tussen ‘gewoon beleggen’ en doelbeleggen is dat hoe dichter de einddatum van je doel nadert, hoe meer het risico van de beleggingsportefeuille wordt afgebouwd. Dit verkleint de kans op een sterke waardedaling als het moment nadert dat het geld voor de studie beschikbaar moet komen. En het vergroot de kans dat jij je doel haalt.

Iedere ouder wil zijn kind een goede toekomst geven. Hopelijk kun je jouw kind op een van deze manieren goed op weg helpen!