Rubriek

Nieuws

Rubriek

Nooit meer in de file naar je werk, geen wekker die je iedere ochtend wakker maakt en alle tijd om lekker in het zonnetje een kop koffie te drinken en een krantje te lezen. Dat klinkt heerlijk toch? Zo ja, dan heb je meer vrijheid nodig in je leven. Dit kan je bereiken door eerder te stoppen met werken. Dit is makkelijk gezegd, maar hoe krijg je het ook daadwerkelijk voor elkaar?

Naast het genieten kunnen er ook andere redenen zijn om eerder te stoppen met werken. Dit kan bijvoorbeeld als je partner ouder is en jullie tegelijk willen stoppen, als je al vroeg begonnen bent met werken, als je lichamelijke klachten krijgt of als je simpelweg meer tijd met je familie door wil brengen. En de langzaam maar zeker stijgende AOW-leeftijd speelt voor veel mensen natuurlijk ook mee. Wie heeft er nou zin in om te werken tot zijn 70ste?

Inkomen na eerder stoppen met werken
72% van de Nederlandse beroepsbevolking wil eerder dan de AOW-leeftijd stoppen met werken, dit blijkt uit het Pensioenmonitor onderzoek van wijzer in geldzaken. Meer dan de helft van die mensen daar nog helemaal geen actie voor ondernomen. Heb jij ook de wens om eerder te stoppen met werken? En het idee om die wens werkelijkheid te laten worden? Dan heb je voldoende vermogen nodig. En moet je op tijd de juiste maatregelen nemen.

Dit klinkt als een open deur, maar is wel stap 1 om het inzichtelijk te krijgen. Als je eerder stopt met werken ontvang je geen inkomen meer zoals je dat nu ontvangt via je werkgever (als je in loondienst bent) of op een andere manier (als je bijvoorbeeld zzp’er of directeur-grootaandeelhouder bent). En je ontvangt in principe ook nog geen inkomen uit 3 van de 4 ‘pijlers’ van je inkomen na pensionering: AOW-uitkering, pensioen of aanvullend pensioen uit lijfrenteproducten.

Let op: er zijn soms wel mogelijkheden om eerder aanspraak te maken op een AOW-uitkering, pensioen of aanvullend pensioen uit lijfrenteproducten. Bijvoorbeeld wanneer je een zwaar beroep uitoefent of gebruik maakt van een hoog-laagpensioen. Wil je weten onder welke voorwaarden dit kan? Neem dan contact op met een financieel adviseur. En wees je ervan bewust dat je bij deze constructies vaak jezelf een beetje in de vingers snijdt. Want wat je eerder uit laat keren krijg je later niet meer. En als je eerder stopt met werken, bouw je de jaren dat je gestopt bent ook geen (aanvullend) pensioen meer op dus is het totale bedrag wat je ontvangt ook lager.

Hoeveel heb je nodig om eerder te stoppen met werken?
Een andere optie is om vrij vermogen op te bouwen. Dit is de vierde ‘pijler’. Dit vrije vermogen kun je gebruiken om de periode tussen de datum waarop je wil stoppen met werken en de datum waarop je een AOW-uitkering en pensioen ontvangt te overbruggen. Zo kun je in die periode (blijven) leven zoals je gewend bent. Maar hoeveel vrij vermogen heb je dan nodig? Hoe bereken je dat? En waar begin je precies? De volgende vragen zijn dan van belang:

1. Hoeveel eerder wil je stoppen met werken?
2. Hoeveel vermogen heb je nodig om eerder te stoppen met werken?
3. Hoe ziet je huidige financiële situatie eruit?
4. Welke mogelijkheden heb je om vrij vermogen op te bouwen en welke past het beste bij je?

Evi van Lanschot helpt je graag om je droom eerder stoppen met werken werkelijkheid te laten worden.
Rekenvoorbeeld: 5 jaar eerder stoppen met werken

Stel, u wilt uw droom om 5 jaar eerder te stoppen met werken werkelijkheid laten worden. Wat heeft u daarvoor nodig? Als u 5 jaar eerder wilt stoppen met werken, dan gaat dat om een totaal van 60 maanden. Wanneer u € 3.000 per maand wilt kunnen uitgeven in deze periode, betekent het dat u 60 (maanden) x 3.000 (euro) = € 180.000 nodig heeft.

Eerder stoppen met werken en AOW
Waar werkgevers en pensioenfondsen je vroeger de mogelijkheid boden om eerder dan je AOW-leeftijd te stoppen met werken, moet je er nu zelf voor in actie komen. Let ook op of het huidige pensioenakkoord geen verandering aanbrengt in je situatie. Maar begin je op tijd en zet je de juiste stappen? Dan is het nog steeds haalbaar. Ook in deze tijden. Wacht dus niet langer met actie ondernemen om eerder stoppen met werken mogelijk te maken.

Uitvaartmogelijkheden. Het is een onderwerp waar we meestal niet dagelijks bij stilstaan. Je kunt je er misschien weinig bij voorstellen, maar je kunt je er wel op voorbereiden. Door alvast rustig de mogelijkheden te bekijken, komen je naasten niet voor lastige keuzes te staan. 

Waarom is het belangrijk?

Tijdens het regelen van een uitvaart moeten er veel keuzes worden gemaakt – en dat in een korte tijd. Door uw uitvaartwensen zelf vast te leggen, voorkomt u eventuele twijfels en lastige keuzes voor uw nabestaanden. In dit artikel leggen we u uit wat er allemaal mogelijk rondom een persoonlijk afscheid. U kunt zelf rustig de verschillende mogelijkheden afwegen en gemaakte keuzes altijd op een later moment aanpassen.

Financiële mogelijkheden

Misschien heeft u wel een uitvaartverzekering afgesloten, of spaart u zelf voor het afscheid. Soms veranderen uitvaartwensen waardoor u uw uitvaartverzekering zou willen verhogen. Dit kan niet altijd, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd of gezondheid. Dan kan een uitvaartfonds een oplossing zijn. Met een uitvaartfonds bouwt u een bedrag op dat na overlijden gegarandeerd besteed wordt aan de uitvaart. Dat voorkomt onverwachtse kosten voor de nabestaanden. U kunt ook een uitvaartverzekering hebben in combinatie met een uitvaartfonds, bijvoorbeeld als de kosten door de verzekering niet volledig worden gedekt. Monuta beschikt over deze mogelijkheid, met het Monuta Uitvaartfonds.

Persoonlijke mogelijkheden

Voor het vormgeven van de uitvaart zijn er veel persoonlijke mogelijkheden, die u kunt vastleggen in uw uitvaartwensen. Een uniek afscheid dat bij u past, wordt vaak met een goed gevoel herinnerd door de nabestaanden. Een warm en persoonlijke uitvaart kan tot uiting komen in de verhalen die in een toespraak of dienst worden verteld, de muziek die wordt afgespeeld, of in de uitvaartlocatie zelf. Niet iedereen wil gebruik maken van een uitvaartcentrum of crematorium. Een uitvaart hoeft daar niet plaats te vinden, maar kan ook in een restaurant, een boot, of zelfs in uw eigen tuin.

Afscheid in eigen tuin

Uitvaartverzorgers van Monuta maken bijzondere momenten mee. Iedere uitvaart is anders, maar sommige zijn wel heel bijzonder. Bijvoorbeeld een afscheid in de tuin van een overledene. De overledene tuinierde graag en veel. Ze deed dit met veel liefde en genoot ervan als haar bloemen er prachtig bij stonden. De kist van de overledene werd geplaatst in het tuinhuisje, met bloemen uit eigen tuin. Het was een vredig afscheid, waarvan iedereen wist dat dit de plek was waar de overledene graag was en waar iedereen haar liefde voor tuinieren kon voelen.

Pannenkoeken en limonade

Ook hoeft de catering en de muziek niet standaard te zijn. Zo verzorgde een uitvaartverzorger van Monuta een uitvaart van een bewoner van een woon-en zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De medebewoners waren de tweede familie van de overleden bewoner en kenden de bewoner heel goed. Tijdens de uitvaart werden er liedjes van K3 gezongen en in plaats van koffie met cake, werd de uitvaart afgesloten met limonade en pannenkoeken: het lievelingseten van de overledene. De medebewoners hebben op een bijzondere manier afscheid kunnen nemen en hebben op deze manier de uitvaart een plekje kunnen geven.

Hulp van Monuta

Niet iedereen weet in een keer wat zijn of haar uitvaartwensen zijn. Neem hiervoor de tijd. Bij Monuta kunt u op de website eenvoudig en kosteloos uw uitvaartwensen vastleggen, ook als u ergens anders verzekerd bent. Als u uw uitvaartwensen liever op papier wilt invullen, kan dat ook. U vraagt hier eenvoudig het papieren Uitvaartwensenformulier aan. En heeft u hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact op met de uitvaartverzorger bij u in de buurt.

Van de Erasmusbrug tot de Niagara Falls: op 12 mei schijnt ter ere van Wereld ME-dag na zonsondergang een sprookjesachtig blauw licht. Wereldwijd lichten opvallende gebouwen, bruggen en objecten blauw op om aandacht te vragen voor de ziekte ME (Myalgische Encefalomyelitus). Een ziekte met één van de laagste biomedische onderzoeksbudgetten. De aangelichte locaties vormen een wereldwijde keten van stralend blauwe landmarks en zetten een schijnwerper op de miljoenen ME-patiënten die door deze ingrijpende ziekte hun leven missen. In Nederland schijnt het blauwe licht in Rotterdam, Barendrecht, Bergen op Zoom, Breda, Halfweg, Heemstede, Zwolle en Nijmegen.

Ernstig invaliderende aandoening

ME (Myalgische Encefalomyelitis) is een verwoestende multi-systeemziekte  waarvoor momenteel geen effectieve behandeling bestaat. De ziekte kenmerkt zich met name door een aanzienlijke verergering van klachten na een minimale inspanning. Deze klachten bestaan onder andere uit een verzwakt immuunsysteem, concentratie- en geheugenproblemen, pijn in spieren en gewrichten, slaapproblemen, duizeligheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, hartkloppingen en hoofd-, keel- en buikpijn.

Maatschappelijk onzichtbaar
Wereldwijd zijn er naar schatting 17 miljoen mensen getroffen door de ziekte ME, waarvan alleen al in Nederland ruim 40.000. Deze patiënten zijn vaak niet in staat om te werken, naar school te gaan, sociale contacten te onderhouden of hobby’s uit te voeren. De meest ernstig zieke ME-patiënten zijn zelfs volledig bedlegerig en onzichtbaar voor de buitenwereld.

Gebrek aan kennis
Ondanks de ernst van de ziekte wordt de patiënten vaak, ten onrechte, de toegang ontzegd tot basiszorg, hulpmiddelen en/of een uitkering. Dit komt door een gebrek aan kennis en opleiding bij artsen, andere hulpverleners, de WMO en uitkeringsinstanties. Er is niet alleen dringend biomedisch onderzoek nodig naar het ontstaan van de ziekte ME, maar ook investering in de opleiding van zorgverleners. Zonder juiste kennis over de ziekte, blijft de huidige situatie met slechte zorg aan ME-patiënten bestaan.

Zorg beter voor ME
In aanloop naar het Tweede Kamerdebat over de ziekte ME, vond er op 27 maart een rondetafelgesprek plaats tussen de commissie van VWS en enkele patiëntenorganisaties. De patiëntenorganisaties toonden tijdens dit gesprek een digitaal prikbord waarop patiënten met behulp van foto’s en teksten over hun persoonlijke situatie vertellen. Hun verhalen maakten diepe indruk op de commissieleden. Lees hier de verhalen terug.

Advies Gezondheidsraad
Het rondetafelgesprek vond plaats naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad van 19 maart 2018. Dit advies heeft de Nederlandse ME-patiënten hoop gebracht op erkenning van hun ziekte als een ernstig invaliderende aandoening. In afwachting van de politiek om het huidige beleid te veranderen, staan de ME-patiënten echter nog mijlenver af van een gelijke behandeling ten opzichte van andere patiënten met een biomedische aandoening.

Biomedische Onderzoeksagenda ZonMW

Voor het eerst in Nederland wordt er door ZonMW een onderzoeksagenda opgesteld voor biomedisch onderzoek naar ME. Daarnaast is er ook dringend behoefte aan ME-poliklinieken en specialisten waar patiënten met hun klachten terechtkunnen. Tot nu toe is er geen adequate behandeling voorhanden.

Biomedisch onderzoek

Het advies van de Gezondheidsraad is gebaseerd op zo’n 9000 wetenschappelijke publicaties. De biomedische onderzoeken die momenteel plaatsvinden, concentreren zich vooral in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Japan. In verhouding tot andere ziektes komt ME er voor wat betreft beschikbaar onderzoeksgeld maar bekaaid vanaf. Zo gaven de Verenigde Staten in 2016 slechts 6 miljoen dollar uit en in 2018 slechts 14 miljoen dollar. In lijn met onderzoeksbudgetten voor ziektes als MS (Multiple Sclerose) en Lupus, is minstens 112 miljoen dollar nodig.

Misdiagnoses
Zonder voldoende investeringen blijven foute aannames de levenskwaliteit van miljoenen ME-patiënten aantasten en ontvangen ze niet de zorg en ondersteuning die voor andere patiëntengroepen wel standaard is. ME-patiënten krijgen nog altijd te maken met misdiagnoses als SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) en verkeerde behandelingen als CGT (cognitieve gedragstherapie) en GET (graded exercise therapy). Deze behandelingen kunnen zelfs de gezondheid van ME-patiënten nog verder doen verslechteren omdat ze te veel fysieke en cognitieve inspanning vergen en verergering van klachten negeren.

Blauwe schijnwerpers
Blauw is de kleur van het ME Awareness lintje. Ook dit jaar worden na zonsondergang op 12 mei – Wereld ME-dag – wereldwijd allerlei prachtige landmarks blauw verlicht om aandacht te vragen voor de ziekte ME en de vaak schrijnende situatie waarin veel ME-patiënten zich nog altijd bevinden. Het sprookjesachtige blauwe licht biedt de patiënten hoop. Hoop op erkenning, onderzoek, behandeling en uiteindelijk genezing. Zij hebben allen één wens: beter worden en weer kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Wereldwijde aandacht voor ME
De actie is oorspronkelijk ontstaan in Canada onder de naam May 12th, #LightUptheNight. Ook zij zullen aandacht besteden aan de actie in Nederland. Het doel van #VerlichtME is om niet alleen in Nederland, maar wereldwijd aandacht te krijgen voor de ziekte ME.

Steun de actie #VerlichtME

Een actuele deelnemerslijst van blauw verlichte landmarks in Nederland is te vinden op de social media accounts van #VerlichtME (Facebook, Instragram, LinkedIn en Twitter). Mensen kunnen de actie steunen door op 12 mei van de deelnemende landmarks een foto te maken en deze op social media te delen met de volgende hashtags: #VerlichtME #12mei #WereldMEdag #Holland #zorgbetervoorME #LightUptheNight #May12th #MEawarenessDay #theNetherlands #pwME #MyalgicE #SevereME.

Nederlandse landmarks

Rotterdam
Erasmusbrug, Euromast, Hofpleinfontein, World Trade Center, Boompjes Rotterdam, Drijvend Paviljoen, Politiebureau Veilingweg

Barendrecht
Nedelko

Bergen op Zoom
Theater de Maagd

Breda
Grote Kerk

Halfweg
SugarCity

Heemstede
Raadhuis

Zwolle
voetgangerstunnel onder het station

Nijmegen
52Nijmegen

Quotes landmarks

Brianne Pols van de Euromast: “Wij zijn trots en blij dat wij, door het blauw aanlichten van de Euromast, het icoon van Rotterdam, ons medeleven kunnen tonen aan mensen met ME. Met dit voor ons ‘kleine gebaar’ hopen we een groots publiek te bereiken en mensen bewust te maken van de impact van deze nare ziekte.”

Politie Rotterdam: “Vandaag, op Wereld ME-dag, organiseren mensen met de ziekte ME (Myalgische Encefalomyelitus) wederom overal ter wereld kleine of grote evenementen, en vragen zij gebouwen blauw uit te lichten om aandacht te vragen voor deze slopende ziekte.
Als blauwe organisatie met onze eigen ME kunnen wij dat natuurlijk niet weigeren. Zoals elke avond staat ons politiebureau aan de Veilingweg in Rotterdam, het gebouw langs de A20, vanavond in de blauwe spotlights. 
Maar vandaag, net als vorig jaar op deze dag, speciaal voor alle patiënten.”

Elvera Mulder van Boompjes Rotterdam: “Wij dragen bij aan de actie #VerlichtME omdat we ons op verschillende manieren proberen in te zetten om de zichtbaarheid van en onderzoek naar ziektes te ondersteunen. Onze locatie blauw uitlichten op zondag 12 mei is een kleine moeite met hopelijk een grote zichtbaarheid.”

Nedelko Barendrecht: “Het pand blauw verlichten is wel het minste wat Nedelko kan doen om aandacht te vragen voor de schrijnende situatie van een hoop ME patiënten.”, laat marketing manager Niels Droger weten.

Samenzijn met je partner is het fijnste wat er is. Naast de innige band is er in de meeste gevallen ook een fysieke aantrekking en vrijen en geslachtsgemeenschap is dan ook een belangrijk onderdeel in de relatie. Het hebben van gemeenschap en vrijen is echter niet voor iedereen even prettig. Er zijn in Nederland behoorlijk wat mensen die last hebben van verschillende klachten tijdens en na het vrijen. Deze vrijpijn is vaak goed te verhelpen en is in de meeste gevallen gerelateerd aan het al dan niet kunnen ontspannen van de bekkenbodem. Deze pijn bij vrijen wordt ook wel dyspareunie genoemd.

Twee types dyspareunie met verschillende klachten

Er zijn een aantal verschillende soorten van dyspareunie. Dyspareunie is op te delen in twee types: oppervlakkige dyspareunie, waarbij de pijn vooral op en rondom de huid voelbaar is en diepe dyspareunie, waarbij vooral inwendige pijnklachten ervaren worden. Bij diepe dyspareunie kunnen er ook andere oorzaken ten grondslag liggen aan de pijn. Diepe dyspareunie vindt vooral plaats tijdens de gemeenschap en oppervlakkige dyspareunie kan ook na de seks nog plaatsvinden. In beide gevallen zijn de pijnklachten vaak te herleiden aan de werking van de spieren rondom de bekkenbodem. Door een bezoek aan de bekkenbodemspecialist kun je op een makkelijke manier oefeningen doen die je helpen de bekkenbodem beter te ontspannen. Na het leren van een aantal simpele bekkenbodem oefeningen kun je op je gemak waar je maar wilt, thuis tijdens het klaarmaken van avondeten bijvoorbeeld, of buiten de deur wanneer je in de wachtrij staat bij de bakker de oefeningen uitvoeren. Je hebt er geen speciale ‘work-out’ kleding voor nodig, en niemand ziet of weet dat je bekkenbodemspier oefeningen aan het uitvoeren bent. Op de lange termijn zul je in de meeste gevallen weer prettig en pijnvrij geslachtsgemeenschap kunnen hebben.

Maak dyspareunie bespreekbaar en geniet weer van het vrijen met je partner

Als Nederlanders staan we over de hele wereld bekend als een open volk, waarbij vrijwel alles bespreekbaar is. Toch heersen er op het gebied van dyspareunie en vooral het bespreekbaar maken van de klachten nog vele taboes. Dit is erg jammer en je doet jezelf er absoluut geen plezier mee om dit voor jezelf te houden. Door de klachten te bespreken met de huisarts kun je vaak een doorverwijzing naar de bekkenbodemspecialist krijgen die je verder kan helpen. Dyspareunie is in de meeste gevallen vooral ontzettend vervelend, maar goed te verhelpen en vrij onschuldig. Des te meer reden dus om erover te praten, zodat je weer optimaal van het vrijen kunt genieten.

Reisje maken? Even het internet op, vlucht boeken, hotel erbij en klaar. Het kan natuurlijk voor een stedentrip of snelle zonvakantie, maar wie optimaal wil genieten van voorpret en goed beslagen ten ijs of op het strand wil komen, gaat in januari 2019 naar de Vakantiebeurs, want die is dit jaar interessanter dan ooit! Het grootste reisevenement van Nederland zet namelijk komend jaar nog meer in op specifieke en persoonlijke, op maat gesneden informatie over vooral heel veel nieuwe en bijzondere bestemmingen.

Droom je bijvoorbeeld al jaren van de oogverblindende historische Iranese stad Isfahan of het bruisende Beiroet in Libanon, dan is een reisje naar Utrecht misschien wel verplichte kost. Beide landen zijn aanwezig in de Jaarbeurs en nemen hun eigen toeristische experts mee die iedereen voorzien van allerhande lokale tips die niet één, twee, drie op het wereldwijde web te vinden zijn. Wie weet bijvoorbeeld dat je in Libanon op wintersportvakantie kunt? Dat kan in Mzaar, op een goed uur rijden van de hoofdstad Beiroet. In bergen tot wel 2500 meter hoog ligt daar een skigebied met 40 afdalingen over in totaal 80 kilometer goed onderhouden pistes. Wie eens wat anders wil dan met Anton naar Tirol, komt dus voor meer gedetailleerde info deze winter van 10 tot en met 13 januari naar de Vakantiebeurs.

1001 nacht

Reizigers voor wie Abu Dhabi en Dubai geen geheimen meer hebben of mensen die niet tussen letterlijk en figuurlijk schitterende wolkenkrabbers in het Midden-Oosten op vakantie willen, doen er ook verstandig aan om naar Utrecht te komen. Voor het eerst bezoekt namelijk een toeristische vertegenwoordiging van misschien wel de meest exotische van de zeven Verenigde Arabische Emiraten de Vakantiebeurs: Ras Al Khaimah. De bestemming spreekt wellicht nu nog niet tot ieders verbeelding, maar dat gaat gegarandeerd veranderen. Grote reisorganisaties en cruiserederijen hebben het emiraat niet voor niets al een tijdje in de smiezen. Ras Al Khaimah, dat op steenworp afstand ligt van Dubai, biedt namelijk een combinatie van het beste en het mooiste wat de Emiraten te bieden hebben. Naast de in deze regio bekende woestijn beschikt het authentieke Emiraat namelijk ook over onverwacht groene gebieden en schitterende tropische stranden tegen de sprookjesachtige achtergrond van 1001 nacht. Meer weten en zien? Vakantiebeurs 2019!

Vakantiebeurs in Jaarbeurs Utrecht

Nieuwe bestemmingen op de Vakantiebeurs 2019

Daarnaast komen ook Palestina, Rusland en Georgië voor het eerst met een stand naar Utrecht. Zeker voor Georgië lag dat natuurlijk voor de hand, nadat er ongekend veel toeristische belangstelling ontstond na uitzending van het populaire televisieprogramma Wie is de Mol, dat op locatie in het prachtige land werd opgenomen.

Bron foto’s: Vakantiebeurs Jaarbeurs Utrecht

Antoinette Hertsenberg onderzoekt in een nieuw seizoen Dokters van Morgen spraakmakende innovaties in de zorg. Hoe kunnen we met behulp van ons DNA een lang en gezond leven leiden? Kunnen we met behulp van ons immuunsysteem ziektes als MS en kanker genezen? En hoe belangrijk is een evenwichtig microbioom voor onze gezondheid? Antoinette volgt een patiënt die na een dwarslaesie weer kan lopen en duikt wederom in de wereld van bacteriofagen. Dokters van Morgen is vanaf dinsdag 8 januari 2019 te zien om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.

Kun je veroudering vertragen door DNA te veranderen?

Ouder dan 100 jaar worden; in goede gezondheid en zonder een spoor van geheugenverlies. Is dat mogelijk? En in hoeverre speelt je DNA hierbij een rol? Dementie, hartziekten en kanker kunnen allemaal het gevolg zijn van veroudering van het DNA. Kun je die veroudering vertragen of stopzetten door het DNA te veranderen? Antoinette ontmoet onder meer biohacker en microbioloog Brian Hanley, die dit op zichzelf probeert. En ze spreekt met dr. Peter de Keizer, die muizen veel langer gezond hield met een levenselixer.

Immuunsysteem beïnvloeden

Als je immuunsysteem niet goed werkt, kunnen onder andere MS, allergieën of kanker ontstaan. Wat hebben deze ziektes met elkaar te maken? En hoe kunnen we het immuunsysteem beïnvloeden? Antoinette kijkt mee met MS-patiënten die via voeding hun ziekte proberen terug te dringen. Ze volgt het proces bij de Pindapoli, waarbij onderzocht wordt of voorkomen kan worden dat baby Sepp, net als zijn moeder, een pinda-allergie ontwikkelt. En ze ontmoet Prof. Jolanda de Vries, die met een baanbrekende therapie het immuunsysteem van kankerpatiënten kan resetten, zodat de kankercellen door het eigen lichaam worden afgebroken.

Uniek kijkje in de darmen

Antoinette duikt in de wereld van ons microbioom. Ze volgt de Britse journalist en arts Michael Mosley, die een uniek kijkje geeft in zijn darmen. Er blijkt een heel universum schuil te gaan in de wereld van bacteriën. Voor patiënten met het prikkelbare darm syndroom (PDS) blijkt een evenwichtig microbioom alle verschil te maken. Dokters van Morgen volgt Lieke, Tim en Rosemary, die tien weken lang hun voeding aanpassen op basis van hun microbioom in de hoop beter te worden. En olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden laat, samen met Antoinette, zijn microbioom checken in Israël om zo tot een gepersonaliseerd dieet te komen.

Weer lopen na een dwarslaesie

Dokters van Morgen volgt een jaar lang Gert-Jan, die na een operatie in Zwitserland weer kan lopen na een dwarslaesie. Een doorbraak in de wereld van de revalidatie. En in de Verenigde Staten worden hersenschuddingen heel anders behandeld dan in Nederland. Daar is zelfs bij wet geregeld dat bij sportwedstrijden je verplicht gewisseld wordt na een val. Antoinette volgt toptalent Rianne Schorel, die na een voetbalwedstrijd een zware hersenschudding oploopt en zelfs depressief wordt. Na intensieve behandeling in de Verenigde Staten kan zij alles weer. En het programma neemt een kijkje in het gloednieuwe Daan Theeuwes Kliniek, waar gefocust wordt op jongeren en jongvolwassenen.

Bacteriofagen: waar staan we in Nederland?

Al eerder besteedde Dokters van Morgen aandacht aan bacteriofagen. Fagentherapie als alternatief voor antibiotica is in Nederland niet toegestaan. Na de uitzending vestigden velen hun hoop op bacteriofagen en zijn er verschillende acties ondernomen om ook in Nederland patiënten te behandelen. Maar hoe staat het er nu in Nederland voor? Kunnen patiënten inmiddels behandeld worden? We volgden het afgelopen jaar verschillende patiënten die voor hun zoektocht naar onder andere naar Georgië en Polen afreisden. En Antoinette gaat naar Brussel en de Verenigde Staten, waar inmiddels studies zijn begonnen naar fagen als toepassing voor (ernstige) infecties.

Foto: Elvin Boer

Beleef een betoverend spektakel in Ouwehands Dierenpark tijdens het magische lichtfestival China Light. Bewonder van 30 november 2018 t/m 6 januari 2019 de metershoge lichtkunstwerken die het dierenpark omtoveren tot een winters lichtfeest voor jong en oud. Ontdek de magie van het Oosten en ga mee op reis langs de lichtobjecten gemaakt door Chinese kunstenaars. Geniet overdag van de prachtige kunstobjecten en beleef in de avond het gigantische lichtspektakel van dichtbij!

Tijdens China Light is het volgende arrangement beschikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag – € 54,95 p.p. (minimaal 20 personen).
• Entree China Light in Ouwehands Dierenpark Rhenen vanaf 17.30 uur
• Ontvangst in Pássaro met een glas Chinese thee en een Chinees gelukskoekje
• Chinees dinerbuffet in Pandasia

Komt u ook naar het China of Light Festival?

Ik ben er voor je’ en ‘Bij mij kun je opladen’. Dat zijn 2 van de 4 teksten op de nieuwe Boomerang-kaarten. Ze zijn bedoeld om mantelzorgers te laten weten dat je respect hebt voor wat zij doen en dat je er voor hen bent.

De kaarten zijn een initiatief van dementie.nl, het platform van Alzheimer Nederland voor mantelzorgers van mensen met dementie. Met de actie wil men vrienden, familieleden, buren en oude bekenden stimuleren om een kaartje te sturen naar een mantelzorger. En dan het liefst voor 10 november, want dan is het de Dag van de Mantelzorg.

De ansichten staan tot 3 november bij ruim 500 uitgaansgelegenheden in de Boomerang-rekken. Ze kunnen ook worden besteld via deze link. Een echte kaart kost in dat geval € 1,79 een digitale kaart is gratis.

Het is bijna Moederdag.. Een mooi moment om stil te staan bij wat uw moeder voor u betekent.

Laat haar (of een ander dierbaar persoon) weten dat u haar niet vergeet: bestel het gratis Ik-vergeet-je-niet-speldje met uw persoonlijke boodschap erbij. Dit speldje van Alzheimer Nederland staat symbool voor een toekomst vol herinneringen en zonder dementie.

Of koop een prachtig verfijnd zilveren Vergeet-mij-niet-hangertje, nu tijdelijk met moederdag-korting voor 12,50 euro (in plaats van 15 euro).

Met uw aankoop steunt u de strijd tegen dementie. Een belangrijke strijd, want op dit moment krijgt 1 op de 3 vrouwen dementie. Dat moet voorkomen worden, door meer onderzoek.

Wees snel, bestel uiterlijk zondag 6 mei, dan wordt het cadeautje voor moederdag verstuurd.

Meer Moederdag cadeautjes inspiratie vindt u hier.

Het is geen fabeltje dat ouder worden invloed heeft op je seksuele behoeftes. Maar dit houdt zeker niet in dat er geen seksueel genot meer beleeft kan of mag worden. Het ligt helemaal aan je eigen behoeftes en wensen m.b.t. seks. Dat je seksleven verandert naarmate je ouder wordt is ook niet gek dit heeft vooral te maken met je veranderende hormoonhuishouding. Onderzoek van Rutgers (Kenniscentrum seksualiteit) laat zien dat 51% van de ouderen onder de 70 jaar het laatste half jaar seks heeft gehad (zelfbevrediging of seks). Van 70-plussers met een partner heeft 62% in de laatste 6 maanden seks gehad. Cijfers die aantonen dat voldoen aan seksuele behoeftes erg belangrijk is en gelukkig maar.

Seks goed voor lichaam en geest
Seks is een goede manier om je lichaam vitaal en gezond te houden. Seks werkt daarnaast rustgevend en is een goede manier om depressies en stress te onderdrukken. Een leuk feitje is dat zoenen goed is voor het gebit. Ander onderzoek laat wel zien dat er naarmate je ouder wordt er meer seksuele problemen kunnen opspelen. Dat mannen moeilijker een erectie krijgen en volhouden is algemeen bekend, tijdens het onderzoek kwam naar voren dat 22% van de mannen erectieproblemen ondervindt. Bij vrouwen is vagina droogheid (15% van de vrouwen) een veel gehoord seksueel probleem. Daarnaast spelen ook ziektes en medicijnen een rol bij het zin in seks. Mannen en vrouwen die wel seks hebben beïnvloeden daarmee op een positieve manier de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Tips voor een beter seksleven
Ervaar jij of je partner een afgenomen zin in seks? Hier valt wat aan te doen!

1. Communicatie
Communicatie is erg belangrijk, maak je twijfels bespreekbaar en maak van je hart geen moordkuil. Erover praten is een goede manier om samen met je partner naar een oplossing te zoeken.

2. Doorbreek de sleur
Zit je samen met je partner in een vicieuze cirkel wat betreft seks? Doorbreek dit en probeer eens iets nieuws. Masseer je partner eens, gebruik eens een sextoy of streel je partner op een gevoelige plek. Ook het variëren van seksstandjes of de plaats van seks kan hierin een positieve bijdrage leveren.

3. Verras je partner
Je partner (seksueel) blijven verrassen helpt bij een beter seksleven. Iedereen houdt van verrassingen en verrast worden.

4.Gebruik sexspeeltjes
Sexspeeltjes bieden niet alleen hulp bij het beleven van erotische hoogtepunten, maar kan ook een goede manier zijn om je eigen of je partners lichaam opnieuw te ontdekken. Hiervoor zijn verschillende speeltjes geschikt, denk aan koppel vibrators, normale vibrators, dildos of voor kinky senioren BDSM speeltjes of bondage toys. Kijk eens rond in een sex shop, wie weet vinden jullie sexspeeltjes die helpen bij het genieten van seks.

5. Ontspanning & inspiratie
Een ontspannen lichaam is niet alleen fijn, maar is geeft je lichaam ook de kans om even bij te komen en open te staan voor seks. Neem samen eens een warm bad of masseer de voeten of rug van je partner. Ook het constant blijven zoeken naar inspiratie werkt seks bevorderend. Kijk samen eens een erotisch film.