Menu
Overlijden & Uitvaart

Hoeveel natuurbegraafplaatsen zijn er in Nederland?

Hoeveel natuurbegraafplaatsen zijn er?

Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag. Toch is het erg afhankelijk van wie je de vraag stelt welk antwoord je krijgt. Een officiële en algemeen erkende definitie is er niet. Met andere woorden, iedere begraafplaats die zichzelf een natuurbegraafplaats vindt kan zich zo noemen. Gevolg: een enorme variëteit aan soorten natuurbegraafplaatsen.
Dus, hoeveel natuurbegraafplaatsen zijn er nu?

Brancheorganisatie BRANA
Volgens de laatste cijfers van BRANA (Branchevereniging voor echte natuurbegraafplaatsen in Nederland) waren er vorig jaar 25 natuurbegraafplaatsen in Nederland en zeker nog 7 in ontwikkeling. De natuurbegraafplaatsen die niet zijn aangesloten bij BRANA vallen buiten deze cijfers.

BRANA hanteert de volgende definitie:
Een echte natuurbegraafplaats onderscheidt zich omdat de doelstellingen gericht zijn op verbetering van de natuur. Er heerst eeuwigdurende grafrust en het natuurbeheer wordt uitgevoerd door een gecertificeerd natuurbeheerder. Uiteraard worden er alleen vergankelijke materialen gebruikt en zijn er geen blijvende grafmonumenten. De planologische bestemming van een echte natuurbegraafplaats is natuur én begraafplaats.

Er zijn ook begraafplaatsen waar alleen as of urnen zijn toegestaan. Deze liggen soms een natuurgebied. Dan spreken we van urnengedenkparken.

Daarnaast is er een aantal begraafplaatsen met een natuurlijk karakter, die soms de term natuurbegraafplaats hanteren, hoewel ze niet altijd aan alle elementen van de definitie voldoen.

Compleet overzicht
Ok, bent u er nog? Behalve dat er dus verschillende antwoorden te vinden zijn op de vraag hoeveel natuurbegraafplaatsen er zijn in Nederland, verschillen ze onderling nogal van elkaar. Tijd voor een overzicht van alle natuurbegraafplaatsen in Nederland dus. In dit overzicht treft u op dit moment bijna 40 natuurbegraafplaatsen aan, waar deze te vinden zijn in het land en allemaal voorzien van uitgebreide feitelijke informatie en foto’s. Ook krijgt u per natuurbegraafplaats een goed beeld van de aanwezige natuur middels de unieke natuurscore. Handig en compleet dus.

Dit overzicht helpt als u zich verder wilt verdiepen in het fenomeen natuurbegraven. U kunt bepalen welke aspecten voor u belangrijk zijn en zo komt u eenvoudig tot een beperkt aantal natuurbegraafplaatsen die aan uw wensen voldoen. Pas na het bezoeken van een of meerdere natuurbegraafplaatsen weet u zeker welke keuze de juiste is voor u.