Menu
Gezondheid

Gezonde ouderen

Gezond gevoel
Ondanks dat bij ouderen vaak sprake is van belemmerende ouderdomskwalen voelen zij zich gezond. Hun gezondheid ervaren ze zelfs beter dan dat die objectief gezien is. Bij het vaststellen van de gezondheid kan dan ook niet worden volstaan met een gezondheidsvraag. Daarvoor zullen meerdere objectieve criteria gemeten moeten worden. Henrike Galenkamp bewegingswetenschapper van het VU medisch centrum concludeert dat.

Beoordeling gezondheid
“Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?” is de vraag waarmee gezondheid in onderzoek vaak gemeten wordt. Deze vraag is echter in te vullen naar eigen definitie, waardoor ook de beoordeling ervan sterk kan verschillen. Ouderen krijgen gemiddeld meer ziekten en beperkingen, maar die zie je niet terug in het oordeel over hun gezondheid. Daarnaast stellen opeenvolgende generaties hun idee over een goede gezondheid bij. Zo is er tussen 1992 en 2009 een toename te zien van de gemiddelde ziektelast onder Nederlandse ouderen, toch verandert de ervaren gezondheid niet.
Bij ouderen moeten er meerdere gezondheidsindicatoren gemeten worden om een goed beeld over hun gezondheid te krijgen. Dat is de conclusie van Galenkamp. Het is nuttig om eigen ervaring te gebruiken voor het bepalen van zorggebruik of maatschappelijke participatie. Gegeven de zwaardere ziektelast die bij ouderen voorkomt, is het als maat voor de gezondheid niet realistisch.

Bron: www.telegraaf.nl

 

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.

No Comments

    Leave a Reply