Menu
Nieuws

“Gemeenten scoren slecht op informatieverstrekking rondom nieuwe Wmo”

Blijkt uit ANBO-onderzoek

Van honderd door ANBO opgevraagde Wmo-verordeningen en beleidsplannen waarvan er twintig op inhoud zijn onderzocht hebben slechts vier concrete criteria opgenomen over huishoudelijke hulp en/of woningaanpassing. Directeur Liane den Haan: “Dit is zéér bedroevend en waarschijnlijk een voorbode dat er nog veel meer gemeenten zijn die geen inhoud hebben staan in hun beleidsstukken. Als burger met een zorg- of hulpvraag wil je weten hoe jouw gemeente met de nieuwe Wmo omgaat. Daar zijn die verordeningen ook voor bedoeld. Ze moeten inzicht geven hoe gemeenten de nieuwe taken gaan uitvoeren en wat dat voor burgers betekent.”

Controle op uitvoering onmogelijk
De belangenbehartiger voor senioren maakt zich ernstig zorgen over hoe gemeenten de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan uitvoeren. “En dat valt zonder inhoud op papier niet te controleren. Het is duidelijk dat veel gemeenten te laat begonnen zijn met de uitvoering van de nieuwe zorgtaken. Daarbij communiceren gemeenten héél slecht met hun burgers. Neem de huishoudelijke hulp. Die mag niet geschrapt mag worden voordat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen gemeente en cliënt. Wij krijgen wekelijks veel telefoon en meldingen op ons meldpunt www.dezorgonzezorg.nl van senioren die zonder gesprek een brief krijgen waarin aangekondigd wordt dat zij vanaf 1 januari 2015 geen huishoudelijke hulp meer krijgen. Dat is tegen de wet”, aldus Den Haan in het tv-programma Een Vandaag dat vanavond geheel in het teken staat van Wmo.

Formuleringen algemeen en vol jargon
Enige positieve is dat van de 100 gemeenten waarbij een Wmo-verordening en beleidsplan is opgevraagd er 83 waren die dit hadden. “Maar de twintig die we echt goed hebben bekeken hebben bijna allemaal de standaard verordeningtekst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) overgenomen. En daar staat niets concreets in, alleen algemene formuleringen of zinnen die wij zelfs drie keer moeten nalezen. Als je zorg van je gemeente nodig hebt, heb je daar helemaal niets aan.”
ANBO steunt de hervorming de langdurige zorg: zo lang mogelijk zelfstandig thuis en zorg dichtbij de mensen. Den Haan: “Gemeenten zijn aan zet, zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering die mede bepaalt of de hervorming een succes wordt of niet. Ze hebben nog vijf weken voordat de nieuwe werkwijze ingaat. Ik verzoek alle gemeenten met klem om de laatste weken van het jaar te besteden aan het persoonlijk op de hoogte brengen van hun inwoners met een zorgvraag. Zet informatie op je website, vertel mensen wat de nieuwe werkwijze is en waarom, maar bovenal: zoek het contact met inwoners daarbij!

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.