Menu
Zorg & Hulp

Bezig met zorgkwesties zijn ‘roze ouderen’

‘Roze ouderen’
Ruim 30 regionale empowermentworkshops zijn er afgelopen jaar georganiseerd voor homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgenderouderen. Er wordt hard aan de weg getimmerd door deze zogenoemde ‘roze ouderen’, maar door bezuiniging dreigen voorzieningen als workshops en gespreksgroepen geschrapt te worden terwijl die nu juist hard nodig zijn meldt gemeente.nu.

Bewustwording
In het hele land zijn regionale gespreksgroepen voor ‘roze ouderen’ opgezet om bewustwording van bepaalde problemen, herkenning en het delen van succesverhalen te stimuleren. In deze gesprekken komen naast problemen als acceptatie van hun seksualiteit, het verlies van hun partner en een late coming out komen ook zorgkwesties aan bod. Judith Schuyf van Movisie: “Vooral deelnemers die eind 60, begin 70 zijn realiseren zich dat ze echt ouder worden en moeten bedenken hoe hun  laatste jaren er uit gaan zien. Ook qua zorg, en dat blijkt vaak best lastig”. Vaak hebben ‘roze ouderen’  geen kinderen. Daarom is hun sociale netwerk kleiner en als gevolg daarvan hebben senioren meer behoefte aan gespreksgroepen. Tevens kampen zij met acceptatieproblemen vanuit hun omgeving. Judith Schuyf: “Veel ‘roze ouderen’ zeggen dat zij een bepaalde verkilling voelen in hun omgeving wanneer zij vertellen dat ze homoseksueel zijn”.  Zij geven aan zich dan ook niet thuis te voelen in verzorgingstehuizen.
Het project de Roze Loper is opgestart door de ouderen om dit probleem te verhelpen. Daarmee willen ze een tolerante omgeving stimuleren in woon-zorginstellingen. Door de ‘roze ouderen’ wordt hard aan de weg  getimmerd, maar ze verdienen blijvende aandacht vindt Judith Schuyf. Voor nu is het nog de vraag over wat voor voorzieningen zij na de bezuinigingen nog tot beschikking zullen hebben.

Bron: www.nationalezorggids.nl 

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.

No Comments

    Leave a Reply