Tag

werk

Browsing

Iedereen heeft nu wel van die momenten waarop het aanvoelt dat je de tijd niet nuttig aan het bestede bent. Bezig zijn met jouw mobiel of kijken wat er op de tv te zien is, niet bepaald activiteiten waar je veel van zal opsteken. Wie het echter slim aanpakt, kan vanuit huis wat geld online verdienen. Daarvoor hoeft men zich niet te houden aan specifiek werkschema en komen jouw overige verplichtingen dus nooit in gevaar. Alle inkomsten verkregen uit deze werkzaamheden, tikken op den duur toch wel aardig aan.

Dat merk je wel aan het eind van de maand

Na zoveel tijd besteedt te hebben aan de werkzaamheden, zal natuurlijk het hoogtepunt niet lang op zich laten wachten. Dat zal dan eind van de maand plaatsvinden wanneer de verdiensten worden overgemaakt. Daar gaat men er bij Vuljespaarpot.nl wel heel serieus over en zijn de inkomsten dus wel gegarandeerd.  De hoogte van het uitgekeerd bedrag zal wel afhangen van de inzet en zijn er vele mogelijkheden om aan de slag te kunnen. Het aantrekkelijkst is misschien wel de regeling dat er voor elk lid die jij aanmeldt, ook wat te verdienen valt.  Eenmaal dat achter de rug is, zal een aanvang gemaakt moeten worden met de overige werkzaamheden.

Dat is hier misschien wel wat formeel uitgedrukt omdat iedereen vrij gelaten worden in het bepalen van zijn of haar werktijden. Het ontbreken van tal van verplichtingen, maakt deze vorm van thuiswerken, dus zo aantrekkelijk. Dat is wel een groot verschil met het werken op andere plekken en mag je op elk moment van de dag inloggen op Vuljespaarpot.nl. Daar krijg je ook nog de juiste begeleiding en tips voor het vergroten van de inkomsten.

De kans is klein dat het bijverdienen af en toe zal plaatsvinden omdat het al gauw duidelijk zal zijn, dat het niet alleen gaat om werkzaamheden die eenvoudig zijn uit te voeren, maar waar je ook nog flink aan kan verdienen. Bovendien ook uit te voeren met jouw smartphone en maakt het dus niet uit waar van huis jij je bevindt. Zelfs buitenshuis, is deze vorm van verdienen dus uit te voeren.

Verander uw lange maar vooral nietszeggende LinkedIn URL in een korte maar persoonlijke URL. De aangepaste URL bestaat dan alleen uit uw voor- en achternaam. Makkelijk te onthouden en goed leesbaar op uw c.v.

Het aanpassen van uw LinkedIn URL is zo gedaan, volg onderstaande stappen.

  1. Log in bij LinkedIn
  2. Ga linksboven naar ‘Profiel’
  3. Klik op ‘Profiel bewerken’
  4. Onder uw foto staat de huidige URL. Klik op het tandwieltje naast uw huidige URL.
  5. In de rechterkolom verschijnt de tekst ‘URL van uw openbare profiel’. Klik op ‘+ Aangepaste URL maken’
  6. Wijzig nu uw URL door uw voor- en achternaam aan elkaar vast te schrijven. Gebruik hierbij geen leestekens (mocht de URL met uw voor- en achternaam al bestaan, zet dan bijvoorbeeld het cijfer 1, uw geboortejaar e.d. achter uw naam)
  7. Klik op ‘opslaan’

Heeft u en/of biedt u een gezonde en veilige werkplek? Want iedereen die werkt heeft hier namelijk recht op. Dus u en/of uw werknemers ook!

Wat kan er gebeuren op de werkvloer?
Inventariseer de risico’s en bepaal de blootstelling
Bedenk niet alleen als werkgever of zzp’er welke arbeidsrisico’s uw bedrijf kent en hoe vaak medewerkers te maken krijgen met deze factoren, maar doe dit ook als u werknemer bent!

Bestaan er kansen om te vallen van grote hoogten, kunt u gevaarlijke stoffen inademen, kunt u te maken krijgen met agressie of geweld? Of krijgen uw werknemers hier mee te maken?

Maak een overzicht en evalueer de risico’s!

Naast dat het natuurlijk is het noodzakelijk om aan de minimumeisen te voldoen, maar is het eigenlijk niet gewoon noodzakelijk om aan alle eisen te voldoen die maar mogelijk zijn, en daarbij alle maatregelen te hebben getroffen om potentiële incidenten te voorkomen?

Niet alleen de machines, tools, gereedschappen, producten, stoffen e.d. waar mee u werkt moeten aan maatregelen en eisen voldoen, maar juist ook de genen wie er mee werken.

Heeft u al een plan van aanpak?
Heeft u de risico’s eenmaal op een rij, dan bekijkt u hoe u ze zo veel mogelijk kunt wegnemen of
kleiner maken. U bepaalt per risico welke stappen u gaat zetten. Alle maatregelen die u neemt voldoen
in ieder geval aan de minimumvoorschriften uit de regelgeving. Daarbij geldt:
• Pak eerst de oorzaak van het risico bij de bron aan;
• Zijn er dan nog risico’s? Neem maatregelen die iedereen beschermen;
• Zijn er dan nog risico’s? Neem maatregelen die medewerkers individueel beschermen.

Voor de medische kant van het arbobeleid is samenwerking met een bedrijfsarts van groot belang.

Voor meer informatie en tips kijkt u eens op:  www.rie.nl

Trainingen & Cursussen
Krijgt u als werknemer of geeft u als werkgever trainingen en/of cursussen op gebied van gezondheid, veiligheid en bijbehorende risico’s?
Hoe zit het eigenlijk met de EHBO of BHV binnen uw bedrijf waar u werkzaam bent?

Bent u bekend met SZW?
Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Inspectie SZW richt zich vooral op bedrijven waar het risico op verzuim en ongevallen het grootst is. En op bedrijven die zich steeds weer niet aan de regels houden.

De inspecteur controleert op de werkvloer of er daadwerkelijk gezond en veilig gewerkt wordt. Hij maakt geen afspraak van te voren om langs te komen, tenzij het bedrijfsbezoek zeker meer dan twee uur zal duren.

Wilt u meer weten over de regels van gezond en veilig werken? Kijk dan op wetten.overheid.nl en op www.inspectieszw.nl.

Tip
Om de veiligheid binnen het bedrijf te vergroten, kunt u als werkgever gebruik maken van verschillende subsidies. Een voorbeeld hiervan is de VKB (Veiligheid Kleine Bedrijven).  

Om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de bank staat na het stoppen met werken, sparen de meeste mensen in Nederland voor een pensioen. Het sparen voor een pensioen tijdens de werkende jaren in je leven, zorgt er namelijk voor dat je ook nog voldoende te besteden hebt als je stoppen met werken en dus zonder enige problemen van je oude dag kan genieten. Meer over het sparen van een pensioen voor een zorgeloze oude dag, lees je in dit artikel.

Brand New Day: een prijsvechter met topdiensten
Eén van de verzekeraars waar je terecht kunt voor het sparen voor jouw pensioen, is Brand New Day. Wat deze verzekeraar zo bijzonder maakt in vergelijking met andere aanbieders op de markt, is het feit dat deze verzekeraar veel lagere prijzen hanteert dan andere partijen op de markt. En een verschil van enkele procenten in de kosten lijkt misschien niet zo belangrijk, maar als je ziet dat dit bij het uitkeren van een pensioen duizenden euro’s kan schelen is het zeker een groot voordeel. En hoewel de verzekeraar lage prijzen hanteert, zegt dit natuurlijk niets over de kwaliteit van de diensten van Brand New Day. Zo hanteert men wel de laagste prijzen op de markt, maar levert men ook de beste diensten op het gebied van jouw pensioen.

Start tijdig met het sparen voor een pensioen
Wil je echt genieten van jouw oude dag en hoop je op een indrukwekkend pensioen als je bent gestopt met werken? Dan is het verstandig om vroeg in je leven te starten met sparen voor het pensioen. Door op tijd te starten met sparen, voorkom je namelijk niet alleen dat je op latere leeftijd meer geld af moet staan, maar heb je ook meer geld als jouw pensioen wordt uitgekeerd. De meeste mensen starten pas met het sparen van een pensioen als zij 40 jaar of ouder zijn, maar in feite is het dus veel verstandiger om dit tijdig te doen en zo snel mogelijk te beginnen met het sparen van een pensioen.

Grijs is het nieuwe groen

Nederlanders worden steeds ouder en blijven steeds langer vitaal en energiek. Dit levert niet alleen gezonde ouderen op, maar resulteert ook in een vergrijzende samenleving. In 2035 zijn er 4,6 miljoen Nederlanders 65-plus, oftewel één op de vier. Als gevolg hiervan neemt de beroepsbevolking af en zijn er minder mensen beschikbaar voor werk. De oplossing van het toekomstig arbeidstekort is meer 65-plussers op de arbeidsmarkt. En dat wil deze groep ook. Steeds meer 65-plussers blijven aan het werk. Waren er in 2006 nog zo’n 90.000 65-plussers actief aan de slag, inmiddels zijn dit er 141.000. En nog opvallender: onderzoek geeft aan dat 14% van alle 65-plussers graag door wil werken. Dit betekent dat er ruim 200.000 65-plussers thuis zitten terwijl ze eigenlijk graag aan de slag gaan. En deze groep wordt met de jaren groter.

Ouderen hebben de toekomst
“De arbeidsmarkt ondergaat de komende jaren een flinke hervorming”, stelt Niels Oudega, oprichter en directeur van Pittig 65+ uitzendbureau. Al in 2020 verwacht het CBS een tekort van 300.000 arbeidskrachten. Er gaat een ongekende strijd losbarsten om gemotiveerde en ervaren werknemers te vinden en te binden. “Op dit moment anticiperen veel organisaties op de huidige economie met ontslagen. Terwijl er wel behoefte is aan manuren. Te hoge kosten en beperkte flexibiliteit zijn daarvan vaak de oorzaak. Daar kan slimmer op ingespeeld worden. Zowel voor de korte als de lange termijn is het verstandig als er nu actief wordt gekeken naar de thuiszittende 65-plusser. Als we de 200.000 65-plussers, die nu tegen hun zin thuiszitten, betrekken, kunnen we al een groot deel van het aankomend arbeidstekort oplossen. Pittig 65+ uitzendbureau wil daarin het voortouw nemen door deze ervaren werknemers en werkgevers bij elkaar te brengen. Wat ons betreft hebben ouderen de toekomst.”

Doorwerken geen straf, maar eigen keuze
Helaas is de Nederlandse arbeidsmarkt nog steeds niet ingericht op langer doorwerken. De wet bepaalt dat een arbeidscontract automatisch stopt op het moment dat een werknemer 65 jaar wordt. En 65-plussers zelf hebben vragen over de invloed van doorwerken op hun pensioen en AOW. Oudega: “Die vragen beantwoorden we graag. We willen aan alle kanten laten zien dat doorwerken mogelijk is en heel logisch. 65-plussers van nu lijken in niets meer op hun leeftijdsgenoten van pakweg 20 jaar geleden. Ze staan midden in het leven en willen contacten met collega’s eigenlijk nog niet missen. We moeten begrijpen dat doorwerken voor veel mensen geen straf is, maar een eigen keuze. Het is een misvatting dat mensen opeens niets meer willen doen als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. We hebben voorbeelden van een CEO die nu geniet van zijn nieuwe carrière als chauffeur. En van een voormalig chef-kok die drie keer per week de lunch bij een reclamebureau verzorgt. Ook deze groep kan nu bij Pittig terecht voor hun tweede, derde of vierde carrière.”

Extra voordelen voor werkgevers
Oudega wil werkgevers met koudwatervrees overtuigen. “Dat doorwerken minder druk op sociale voorzieningen geeft, is mooi meegenomen. Maar de 65+ voordelen voor werkgevers zijn minstens zo belangrijk. 65-plussers zijn gemotiveerd omdat ze hun werk met plezier doen en niet omdat het moet. Dit herken je ogenblikkelijk en is voor elke consument en werkgever een verademing. 65-plussers hebben bovendien een schat aan kennis en ervaring die ze kunnen overbrengen op jonge werknemers. Ze zijn daarnaast loyaal. 65-plussers hoeven niet zo nodig meer ergens anders te werken in tegenstelling tot jongeren die regelmatig een volgende stap in hun carrière overwegen. En niet onbelangrijk: 65-plussers zijn relatief voordelige arbeidskrachten omdat de afdracht van werkgeverspremies beduidend lager ligt dan bij werknemers die jonger zijn dan 65 jaar. Tot slot biedt het inlenen van een 65-plusser extra flexibiliteit. De werkgever kan een 65-plusser van Pittig zeven jaar lang op uitzendbasis in dienst nemen en in overleg meer of minder uren inzetten.”

Over Pittig
Pittig 65+ is een gespecialiseerd online uitzendbureau met een landelijk bereik. Pittig zal in 2012 een vertrouwd merk worden in de Nederlandse samenleving. Pittig 65+ uitzendbureau is opgericht door marketeer en communicatieprofessional Niels Oudega en ondernemer en oud-rugbyinternational Yves Kummer. Pittig speelt in op de exponentiële groei van het aantal 65+ers. Voor de werkgever biedt een 65+er in dienst legio voordelen. Naast een fantastische werkinstelling bezitten ouderen een schat aan ervaring, ze zijn loyaal en relatief voordeliger. Het uitzendbureau heeft vele banen (parttime) banen in onder andere het vervoer, retail, catering, zorg, transport en in de industriële sector. Pittig is in 2011 opgericht en bedient vanuit de vestiging in Amsterdam inmiddels klanten als HDC media en de Technische Universiteit.

www.pittig.nl / https://twitter.com/Pittig65plus


Nederlanders denken dat de kansen op de arbeidsmarkt voor hun vijfenveertigste afnemen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van UWV onder ruim 1.000 werkgevers en werknemers. Opvallend is dat werkgevers leeftijd minder als een belemmering lijken te ervaren dan werknemers. UWV voert deze maand campagne om werkgevers te wijzen op de kwaliteiten van ervaren werknemers.

Jong en oud zijn redelijk eensgezind over de leeftijd waarop de kans op een baan begint af te nemen. Werkgevers zijn met 44,5 jaar positiever ingesteld dan werknemers, die de leeftijd gemiddeld op 42,5 jaar inschatten. Er is verschil tussen hoger- en lager opgeleiden. Mensen met een lagere opleiding verwachten dat zij vanaf 41 jaar minder kans hebben om na ontslag weer aan het werk te komen. Hoger opgeleiden zijn optimistischer en noemen gemiddeld een leeftijd van 45,5 jaar.

Campagne
“Ik vind het hoopgevend dat uit het onderzoek blijkt dat werkgevers leeftijd wat minder snel als een belemmering ervaren dan werknemers”, aldus André Timmermans, directeur van UWV WERKbedrijf. “Onze cijfers laten overigens zien dat vooral 50-plussers een lastige positie hebben op de arbeidsmarkt. Ze verliezen minder snel hun baan, maar als ze werkloos raken dan is de kans om lang werkzoekend te blijven aanzienlijk. Deze maand staat bij UWV daarom in het teken van de ruim 170.000 50-plussers die bij UWV ingeschreven staan. Ik vind het van groot belang dat deze ervaren en gemotiveerde krachten aan het werk blijven en dat bedrijven oog hebben voor hun kwaliteiten. Als je 50 bent, heb je tenslotte nog een heel werkend leven voor je.”

Kwaliteiten

Het onderzoek gaat ook in op de vraag welke vaardigheden van invloed zijn als 50-plussers op zoek zijn naar een nieuwe baan. Werkgevers zeggen dat zij bij sollicitaties van 50-plussers vooral kijken naar de ervaring (77 procent) , vakkundigheid (71,5 procent) en flexibiliteit (44,5 procent). Ook werknemers denken dat werkgevers bij sollicitaties van 50-plussers kijken naar de ervaring (66 procent) en vakkundigheid (57 procent). Opvallend is echter dat maar liefst 57 procent van de werknemers denkt dat gezondheid ook een belangrijke rol speelt bij het in dienst nemen van 50-plussers, terwijl slechts 29 procent van de werkgevers dit belangrijk noemt.

Ook onder werknemers is sprake van verschillen in de beleving van eigenschappen die de kansen van 50-plussers op een baan beïnvloeden. Zo verwacht 43 procent van de hoogopgeleide werknemers dat flexibiliteit hun kansen op werk vergroot. Dit geldt slechts voor een derde van de lager opgeleiden. Van deze groep denkt bijna 7 op de 10 werknemers juist dat hun gezondheid een steeds belangrijkere rol speelt naarmate zij ouder worden. Dit gaat op voor slechts 42 procent van mensen met een hogere opleiding.


Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) werkt aan een ”lichter arbeidsrechtelijk regime” voor mensen die willen doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Zo wil hij regelen dat de oudere werknemers meer tijdelijke contracten achter elkaar kunnen krijgen bij dezelfde werkgever dan normaal is toegestaan.

Dit blijkt vrijdag uit een brief van Kamp aan de Tweede Kamer. De minister wil door de aanpassingen langer doorwerken makkelijker maken en hoopt begin volgend jaar een wetsvoorstel hierover in te dienen.

Lees verder: Flexibeler aan het werk na AOW-leeftijd, Nu.nl, augustus 2011

Senioren krijgen een werkbonus als ze ook na hun 62ste verjaardag besluiten om door te gaan met werken.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft zijn uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. De PvdA en ChristenUnie willen alleen met de plannen instemmen als het voor ouderen met lage inkomens ook na 2020 mogelijk is om voor hun 65ste met pensioen te gaan. De werkbonus moet dat mogelijk maken.

Lees verder: ‘Senioren krijgen werkbonus na 62 jaar‘, Managersonline.nl, juli 2011

Het wordt voor werknemers van 50 jaar en ouder eenvoudiger om werk te vinden. Het totale aantal werkende 50-plussers is van 1995 tot en met 2010 verdubbeld van 1 naar ruim 2 miljoen Nederlanders.

Veel werkgevers vinden het ongetwijfeld nog wat riskant om vijftigplussers aan te nemen. Een steeds groter aantal werkgevers is echter specifiek op zoek naar medewerkers van 50 jaar en ouder.

Lees verder: ‘Werknemers van 50 en ouder raken weer in trek’, Managersonline.nl, juli 2011