Menu
Werk

Nederlanders schatten kans op werk al voor vijfenveertigste lager in

Nederlanders denken dat de kansen op de arbeidsmarkt voor hun vijfenveertigste afnemen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van UWV onder ruim 1.000 werkgevers en werknemers. Opvallend is dat werkgevers leeftijd minder als een belemmering lijken te ervaren dan werknemers. UWV voert deze maand campagne om werkgevers te wijzen op de kwaliteiten van ervaren werknemers.

Jong en oud zijn redelijk eensgezind over de leeftijd waarop de kans op een baan begint af te nemen. Werkgevers zijn met 44,5 jaar positiever ingesteld dan werknemers, die de leeftijd gemiddeld op 42,5 jaar inschatten. Er is verschil tussen hoger- en lager opgeleiden. Mensen met een lagere opleiding verwachten dat zij vanaf 41 jaar minder kans hebben om na ontslag weer aan het werk te komen. Hoger opgeleiden zijn optimistischer en noemen gemiddeld een leeftijd van 45,5 jaar.

Campagne
“Ik vind het hoopgevend dat uit het onderzoek blijkt dat werkgevers leeftijd wat minder snel als een belemmering ervaren dan werknemers”, aldus André Timmermans, directeur van UWV WERKbedrijf. “Onze cijfers laten overigens zien dat vooral 50-plussers een lastige positie hebben op de arbeidsmarkt. Ze verliezen minder snel hun baan, maar als ze werkloos raken dan is de kans om lang werkzoekend te blijven aanzienlijk. Deze maand staat bij UWV daarom in het teken van de ruim 170.000 50-plussers die bij UWV ingeschreven staan. Ik vind het van groot belang dat deze ervaren en gemotiveerde krachten aan het werk blijven en dat bedrijven oog hebben voor hun kwaliteiten. Als je 50 bent, heb je tenslotte nog een heel werkend leven voor je.”

Kwaliteiten

Het onderzoek gaat ook in op de vraag welke vaardigheden van invloed zijn als 50-plussers op zoek zijn naar een nieuwe baan. Werkgevers zeggen dat zij bij sollicitaties van 50-plussers vooral kijken naar de ervaring (77 procent) , vakkundigheid (71,5 procent) en flexibiliteit (44,5 procent). Ook werknemers denken dat werkgevers bij sollicitaties van 50-plussers kijken naar de ervaring (66 procent) en vakkundigheid (57 procent). Opvallend is echter dat maar liefst 57 procent van de werknemers denkt dat gezondheid ook een belangrijke rol speelt bij het in dienst nemen van 50-plussers, terwijl slechts 29 procent van de werkgevers dit belangrijk noemt.

Ook onder werknemers is sprake van verschillen in de beleving van eigenschappen die de kansen van 50-plussers op een baan beïnvloeden. Zo verwacht 43 procent van de hoogopgeleide werknemers dat flexibiliteit hun kansen op werk vergroot. Dit geldt slechts voor een derde van de lager opgeleiden. Van deze groep denkt bijna 7 op de 10 werknemers juist dat hun gezondheid een steeds belangrijkere rol speelt naarmate zij ouder worden. Dit gaat op voor slechts 42 procent van mensen met een hogere opleiding.


About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.