Menu
Gezondheid / Zorg & Hulp

Ouderenmishandeling, Herkent u het bij uzelf of iemand anders?

In juni is er door staatssecretaris van Rijn een televisiecampagne gestart om ouderenmishandeling onder de aandacht te krijgen. Hoevaak komt het voor? wat zijn de oorzaken? En bij wie kunt u terecht wanneer u het slachtoffer bent over vermoedt dat iemand hiermee worstelt?

Hoevaak komt het voor?
In 2011 werd er 994 een melding gedaan van ouderenmishandeling. In 2012 steeg dit aantal met 3% naar 1027. Deze meldingen worden voornamelijk gedaan door beroepsverzorgers die getuige zijn geweest van een vorm van mishandeling bij ouderen. Psychische mishandeling komt het meest voor, meestal in de vorm van pesterijen of bedreigingen. Hierna komt lichamelijke mishandeling gevolgd door financiële uitbuiting. Verwaarlozing, door bijvoorbeeld niet de juiste hoeveelheid zorg en aandacht, en seksueel misbruik komen het minst voor. De daders zijn meestal een (klein)kind, ex-partner of ander familielid. Verzorgers en vrijwilligers maken zich het minst schuldig aan mishandeling.

Wat zijn de oorzaken?
Veel mensen die zorg verlenen aan hun ouders moeten dit combineren met werk en gezinsleven. Dit kan veeleisend zijn en zorgen voor overbelasting van de persoon die mantelzorg moet verlenen. Hierdoor wordt de kans op ontspoorde zorg groter. Als dit wordt gecombineerd met bijvoorbeeld dementie dan kan dit extra stress opleveren. In een gemeente met 100.000 inwoners zijn er 16.000 mantelzorgers. Een kleine 2800 hiervan kunnen de druk van de zorg die van hen verwacht wordt niet aan.

Hoe is ouderenmishandeling te herkennen?
Als er veel ruzie wordt gemaakt of veel wordt gescholden kan er al sprake zijn van mishandeling. Hiernaast kan fysiek geweld blauwe plekken of andere verwondingen achter laten. Bij verwaarlozing wordt er niet de nodige hoeveelheid zorg geleverd die nodig is voor de persoon in kwestie. Dit uit zich vaak in vies beddegoed, vieze kleren of slechte persoonlijke verzorging. Seksuele mishandeling is vaak moeilijker te signaleren en mensen zullen hier minder gauw mee naar buiten treden uit schaamte.Wanneer er onverklaarbare rekeningen of schulden de kop op steken kan er sprake zijn van financiële uitbuiting. Door dat sommige oudere mensen de slag naar het digitale tijdperk niet helemaal hebben gemaakt zijn ze op dit gebied extra gevoelig voor misbruik op financiëel gebied.

U bent getuige of slachtoffer, wat nu?
Probeer er allereerst met iemand die u vertrouwt over te praten. Wanneer een probleem is uitgesproken kan er naar een oplossing worden gezocht. Ook kunt u het bespreken met een huisarts. Door de geheimhoudingsplicht van de arts kan er vrij gesproken worden over vermoedens. De overheid heeft ook een aantal steunpunten opgezet waar mee gebeld kan worden. Op 0900 – 126 26 26 kan er voor 5 cent per minutt gesproken worden met hulpverleners in uw regio. Dit is geheel veilig en anoniem.

Op www.vooreenveiligthuis.nl vindt u meer informatie over mishandeling en wat u eraan kunt doen.

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.