Menu
Financieel

Inkomensgarantie voor ouderen?

In Nederland kennen we een paar vormen van inkomensgarantie. Op die manier wil de overheid zorgen dat mensen nooit zonder een inkomen komen te staan.

De sociale zekerheid en het WML
Voor mensen met een baan geldt het Wettelijk Minimumloon (WML). In principe kan en mag men niet minder verdienen dan de norm van het minimumloon. Afgeleid van het minimumloon is het minimuminkomen en de AOW. Via een uitkering van de bijstand en door de AOW krijgen mensen een inkomen op minimumbasis. Dan is er de WW bij werkloosheid en de voorziening bij blijvende ziekte door arbeid of door handicap. Dat is de Inkomensvoorziening Arbeidsongeschikte Werknemers (IAW), waarvan de voorlopers de WAO en de Wajong beter bekend zijn.

Pensioen en AOW
Voor ouderen, waarbij de grens lag bij het 65e levensjaar, is er de AOW. Sinds verleden jaar geldt dat de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar wordt opgetrokken. Als basis van onze inkomensgarantie voor ouderen geldt de AOW. Iedere Nederlander heeft recht op AOW. Mits men ook in Nederland heeft geleefd. Onafhankelijk van het inkomen. Mensen die op latere leeftijd hierheen kwamen kunnen een recht geldend maken over de jaren dat ze hier officieel verbleven. Er zijn nog andere voorwaarden maar dat voert te ver. Uniek aan de AOW is dat het door de staat wordt gegarandeerd en voor iedereen geldt. Dus ook voor prinses Beatrix bijvoorbeeld.

Naast de AOW als basis hebben heel wat mensen pensioenrechten opgebouwd vanuit hun werkverleden of een inleg gedaan bij een levensverzekering of andere pensioenvoorziening. Belangrijk is om goed advies over uw pensioen in te winnen. Zo heeft het merendeel dus naast de basis, de AOW, vaak nog een ander lager of hoger inkomen. Mensen die, om welke reden dan ook, de AOW rechten niet volledig kunnen waarnemen, hebben naast de AOW recht op een betaling vanuit de bijstand tot de hoogte van het geldende minimum.