Menu
Nieuws

Doorstart actieplan ouderenmishandeling

Eerst onderzoek en dan doorstart in 2015

Staatssecretaris Martin van Rijn start half mei een onderzoek naar ouderenmishandeling. Het resultaat daarvan zal als basis dienen voor een doorstart in 2015 van het Actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’; bedoeld om ouderenmishandeling met kracht te bestrijden. Dat blijkt uit een Algemeen Overleg van de staatssecretaris vanochtend met de Tweede Kamer.

Van Rijn zegde ook toe extra aandacht te geven aan financiële uitbuiting van ouderen en een standaard aangifteformulier voor mishandelde en beroofde senioren. Het  onderzoek moet meer duidelijkheid geven over omvang, oorzaken en oplossingen van ouderenmishandeling. Tijdens het overleg kwamen ook de zorgen die er zijn bij Kamerleden aan de orde over de veranderingen die op stapel staan in de zorg en de positie van mantelzorgers.

Leidraad

Tot mei 2014 testen zorgorganisaties de conceptleidraad ‘Veilige zorgrelatie’. Die moet houvast bieden om geweld tegen ouderen te voorkomen en te bestrijden. Onderdeel van de leidraad is dat zorgaanbieders scherp controleren of hun medewerkers geschikt zijn voor hun werk, bijvoorbeeld via de verklaring omtrent het gedrag (VOG

Meldcodes

Sinds de zomer van 2013 moeten organisaties en professionals in de ouderenzorg een meldcode hebben voor het omgaan met huiselijk geweld. Die draagt volgens staatssecretaris Van Rijn bij aan vroegtijdig opsporen van kwetsbare ouderen. In september concludeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) echter dat de meldcode nog onvoldoende is ingeburgerd. Ook zijn zorgmedewerkers gemiddeld nog niet voldoende geschoold om met een meldcode huiselijk geweld om te gaan. Daarom heeft de IGZ de zorgsector gevraagd om in opleidingen meer aandacht te schenken aan het gebruik van een meldcode. In 2014 gaat de inspectie de invoering van de verplichte meldcode controleren. Er is ook een meldcode voor banken, notarissen en belastingadviseurs. En er vinden vijf pilots plaats om financiële uitbuiting van ouderen te signaleren en te voorkomen.
Voorlichtingen door ANBO

Om het taboe op dit onderwerp te doorbreken wil de overheid ouderenmishandeling bespreekbaar maken. ANBO-directeur Liane den Haan: “Daarom is in samenwerking met diverse ouderenbonden zoals de ANBO, het actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’ opgezet. Onderdeel hiervan is een voorlichtingscampagne. Daarvoor hebben we 35 vrijwilligers opgeleid. Voorlichters kunnen ouderen die hulp nodig hebben waar nodig doorverwijzen naar een lokaal Steunpunt huiselijk geweld. In 2013 zijn er landelijk 190 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, waaronder themamiddagen. Dit jaar staat de teller al op circa 75 en het streven is totaal 500 voorlichtingen verspreid over het hele land. Ik hoop van harte dat een doorstart in 2015 ons nog meer mogelijkheden zal bieden om het taboe op ouderenmishandeling voor eens en voor altijd te doorbreken. Want een tik, ruw vastpakken, pesten, manipuleren, geen zorg krijgen. Of iemand op een seksuele manier aanraken, een gedwongen testamentverandering of de pinpas van je moeder of opa misbruiken: Het is eerder ouderenmishandeling dan je denkt.”

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.