Menu
Financieel

300 extra dit jaar voor ouderen

Voor alle gepensioneerden geldt, zij krijgen dit jaar veel meer te besteden. Tot wel 300 euro voor het gehele jaar.

Koopkracht
Volgens berekeningen van RTLZ en MPD, de uitvoerder van het pensioenfonds PNO media, blijkt dat ouderen dit jaar meer te besteden hebben. Vooruitgang geldt voor alle Nederlandse gepensioneerden. Ouderen met een klein pensioen of AOW gaan er 200 tot 300 euro op vooruit per persoon in 2014. Wanneer u een hoger pensioen heeft, stijgt het inkomen ook, maar wel veel minder. Met een goed pensioen van bijvoorbeeld 30.00 per jaar, houdt in 2014 nog ruim 100 euro extra over om te besteden. Enkele tientjes houdt u over bij een groot pensioen van 50.000 euro. Met alle belangrijke factoren zoals AOW, pensioen, vakantiegeld, ziektekostenpremies en overheidsbeleid is rekening gehouden in de berekeningen. Er wordt uitgegaan van een volledige AOW.

AOW omhoog
Omdat de AOW deze maand wordt aangepast met de inflatie stijgen de netto-inkomens. Voor gehuwden gaat de AOW in januari omhoog van 750 naar 760 euro per echtgenoot. Een alleenstaande krijgt nu 1.100 euro, voorheen 1.086 euro. De AOW wordt door de overheid nog steeds aangepast aan de inflatie per 1 januari en 1 juli ondanks alle bezuinigingen.

300 euro meer
Een pensioen van maximaal 1.000 euro per maand. Dat heeft 30 procent van alle gepensioneerden. Dat zijn ook de mensen die dit jaar het meeste profiteren. In totaal gaat het om 66.000 mensen die in 2014 300 euro meer te besteden hebben. Van de 65-plussers in Nederland heeft 10 procent alleen maar AOW. Volgens de berekeningen gaat een gehuwd echtpaar met allebei alleen AOW er tweemaal 204,40 euro op vooruit.

Nivelleren

Naast de hogere AOW is de verlaging van het belastingpercentage in de eerste schijf van de inkomstenbelasting van 19,1 procent naar 18,35 procent de belangrijkste oorzaak voor de inkomensvooruitgang. Tevens begint het nivelleringsbeleid van de overheid te werken. Heeft u pensioen van maximaal 1000 per maand dan hoeft u helemaal geen belasting te betalen, dan wordt er zelfs jaarlijks 400 euro extra heffingskorting overgemaakt door de belastingdienst.

Hogere inkomens

De hogere inkomens profiteren ook. Zij profiteren per saldo van de lagere belastingtarieven en hogere AOW. Maar in verhouding tot lagere inkomens wel minder. Dat komt omdat de belastingdienst bij hogere inkomens een lagere heffingskorting rekent. Dit jaar wordt er 3.750 euro inkomstenbelasting berekend. Vorig jaar was dit nog maar 3.450 blijkt uit de berekeningen. Toch gaat iedereen er op vooruit, want een fijne meevaller is.

Bron: www.rtlnieuws.nl

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.