Menu
Nieuws

Politieke partijen verre van seniorvriendelijk

Op woensdag 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Voor het eerst in de geschiedenis is meer dan de helft van de kiezers 50 jaar of ouder. Partijen en partijprogramma’s zijn hier nog onvoldoende van doordrongen, aldus de Unie KBO. In een morgen te verschijnen artikel voelt het magazine Nestor zes prominente politici stevig aan de tand over senioren en het seniorenbeleid van hun partij.

In het artikel leggen de verschillende politici uit wat voor plannen ze hebben ten aanzien van het seniorenbeleid. Opvallend hierbij zijn de weinige concrete oplossingen die er voor de huidige praktische problemen van ouderen worden aangedragen. Geen echte arbeidspolitiek voor de oudere werknemer, geen antwoord op de snel teruglopende pensioenen, geen visie op het openbaar vervoer in relatie tot de vergrijzing maar wel veel inleveren en bezuinigen. Ook komen in de vraaggesprekken een aantal persoonlijke zaken aan de orde, zoals hun persoonlijke inzet voor ouderen. Politici doen weliswaar beroepsmatig een steeds groter beroep op de informele zorg uit de eigen omgeving van senioren, maar persoonlijk wil het blijkbaar nog niet altijd lukken.

Lastpost en kostenpost
Uit recent onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat senioren nauwelijks tot geen vertrouwen meer hebben in de politieke partijen als het om het oplossen van de problemen van senioren gaat. De Unie KBO is hierover niet verbaasd. Uit eigen onderzoek blijkt dat senioren verwachten dat de leefbaarheid in Nederland voor henzelf in de nabije toekomst fors achteruitgaat. Schaarsere zorg, afnemende veiligheid, forse verlagingen van pensioenen, toenemende eigen bijdragen; de onzekerheden voor senioren stapelen zich op. En politieke partijen lossen deze problemen niet op. Integendeel: in het debat worden senioren steevast als lastpost, kostenpost en nationale bedreiging weggezet. Heeft Albert Heijn zijn winkels qua assortiment en inrichting al lang aangepast aan de samenstelling van zijn verouderende klantenbestand, de politieke partijen staan nog aan het begin van dit traject.

Eigen manifest
De Unie KBO heeft onder de noemer “voor een seniorvriendelijke samenleving” een eigen manifest samengesteld met daarin 11 punten die garant moeten staan voor een goed seniorenbeleid in Nederland. Gewapend met dit manifest gaat de Unie KBO zich de komende weken nadrukkelijk mengen in het publieke debat.

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.