Menu
Werk

Extra tegemoetkoming voor oudere werknemer met laag inkomen

Het inkomenseffect voor mensen met een laag inkomen en een lang arbeidsverleden die vanaf 2025 op hun 65e willen stoppen met werken, wordt beperkt tot -3%. Daarmee komt Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Kamp introduceert vanaf 2020 voor oudere werknemers (58-64) een aanvullende werkbonus, dat schrijft de minister vandaag in antwoord op Kamervragen.

Oudere werknemers met een laag inkomen kunnen door deze nieuwe regeling, samen met de reguliere werkbonus die vanaf 2013 ingaat, ruim 17.000 euro sparen.

Kamp heeft eerder verschillende maatregelen aangekondigd om oudere werknemers langer aan het werk te houden en mensen die niet langer door kunnen werken in inkomensverlies tegemoet te komen:

• Een ‘reguliere’ werkbonus van maximaal 8.400 euro voor alle werknemers tussen 61 en 64 jaar (vanaf 2013).

• Een aanvullende werkbonus van in totaal 1.200 euro voor oudere werknemers tussen 61 en 64 jaar met een laag inkomen (vanaf 2020).

Naast de genoemde maatregelen komt Kamp nu met de invulling van de toezegging om voor mensen met een laag inkomen en lang arbeidsverleden de inkomensachteruitgang bij het stoppen met werken op hun 65e te verzachten. Zo wordt het bedrag van de aanvullende werkbonus opgehoogd naar maximaal 8.450 euro en wordt de ingangsdatum vervroegd naar 58 jaar. Deze bonus geldt voor werknemers met een inkomen rond het minimumloon, en loopt af naar mate mensen meer verdienen en stopt bij een inkomen van circa 150% van het minimumloon. Tot deze groep behoren veel mensen met een lang arbeidsverleden in een laagbetaalde baan. De kosten van de aanvullende werkbonus worden geraamd op circa 125 miljoen euro. De dekking komt uit de regelingen van het Vitaliteitspakket.

In het wetsvoorstel ‘verhoging AOW-leeftijd’, voortvloeiend uit het pensioenakkoord, is geregeld dat de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd wordt in 2020 opgetrokken naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Langer doorwerken is nodig om onze oudedagsvoorziening betaalbaar te houden. Mensen die vanaf 2020 op hun 65e stoppen met werken krijgen de rest van hun leven 6,5% minder AOW. Iemand die daarentegen langer doorwerkt dan de AOW-gerechtigde leeftijd krijgt vanaf 2013 6,5% extra AOW.

1 De werkbonus geeft in het jaar dat mensen 65 jaar worden ook een voordeel tot de 65e verjaardag van gemiddeld 550 euro op minimumloonniveau.

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.