Menu
Aandoeningen

2,2 miljoen Nederlanders lijden aan chronische pijn

Dinsdag 22 november is er op een persbijeenkomst in Den Haag bekendgemaakt dat 2,2 miljoen van de volwassen Nederlanders lijden aan chronische pijn. Van chronische pijn is sprake als iemand langer dan drie maanden aanhoudend pijn heeft, of als pijn langer duurt dan de verwachte tijd voor herstel na beschadiging of operatie.

Zware last
Chronische pijn is niet alleen een zware last voor de individuele patiënt en zijn familie maar ook voor de maatschappij. De maatschappelijke kosten van chronische pijn lopen in Nederland op tot 20 miljard euro per jaar. Na extrapolatie van Duits onderzoek en Zweeds onderzoek, zouden de kosten voor Nederland uitkomen tussen de 12 en 59 miljard euro (2% tot 10% van het Nederlands Bruto Binnenlands Product wat in 2010 € 588 miljard was), voornamelijk vanwege kosten in de sociale verzekeringssfeer en ziekteverzuim.

Inadequate behandeling
Verder blijkt dat een groot gedeelte van de patiënten niet wordt behandeld en dat relatief veel patiënten de behandeling ervaren als inadequaat.
Epidemiologisch onderzoek van Kleijnen Systematic Reviews Ltd in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam bracht deze gegevens naar voren. In het kader van het project Societal Impact of Pain (SIP), een initiatief van de Europese koepel EFIC, organiseerde de Dutch Pain Society de persbijeenkomst naar aanleiding van de verschijning van het Nederlandse rapport van de Regieraad Kwaliteit van Zorg over Chronische pijn. Het eerste exemplaar van het rapport werd aangeboden aan mevr Smilde, lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

Behandel chronische pijn als ziekte
SIP heeft geconstateerd dat de gezondheidsrisico’s en maatschappelijke impact van pijn ernstig worden onderschat en dat er veel winst te halen valt uit gestructureerde behandeling van chronische pijn. Centraal daarin staat het doel om chronische pijn als ziekte te kwalificeren in plaats van als een symptoom. Om met een gezamenlijke visie over de aanpak van chronische pijn te komen met alle bij pijn betrokken belanghebbenden tot aanzienlijke verbetering van onderzoek, behandeling en preventie van pijn.

Onvoldoende aandacht
In vergelijking met andere chronische aandoeningen komt chronische pijn heel vaak voor. Toch heeft het geen of onvoldoende aandacht van beleidsmakers. Diabetes, chronisch hartfalen, COPD en kanker krijgen van beleidsmakers veel meer aandacht, middelen en actief beleid gericht op preventie en terugdringen.

Gertie Filippini, voorzitter van de Dutch Pain Society en anesthesioloog-pijnspecialist, zei in een toelichting: “Pijn is de meest voorkomende klacht waarmee een patiënt zich bij de dokter meldt. Veel voorkomende oorzaken van chronische pijn zijn bijvoorbeeld rugproblemen, gewrichtspijn, hoofdpijn en aanhoudende pijn na een operatie. Meerdere specialismen en zorgprofessionals houden zich met pijn bezig en daardoor is het vaak onduidelijk wie de ‘probleemeigenaar’ is om de pijn te behandelen, buiten de patiënt die hierin zelf een centrale rol speelt. Kennis, diagnostiek en behandeling van chronische pijn kent een grote variëteit; teveel mensen met chronische pijn worden niet of inadequaat behandeld. En dat is voor die mensen heel vervelend. Wij willen samen met alle bij pijn betrokken partijen tot een flinke verbetering van de diagnose en de afstemming van de behandeling komen. Het Rapport van de Regieraad Kwaliteit van Zorg over Chronische pijn ondersteunt ons streven en bevat hele goede aanbevelingen om tot verbetering te komen”.

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.