Rubriek

Zorg & hulp

Rubriek

Maandag 13 maart start de Week van Zorg en Welzijn. Ruim duizend locaties van zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen tijdens deze week hun deuren voor het grote publiek. Olympisch kampioen Maarten van der Weijden is dit jaar ambassadeur van de jaarlijkse Week van Zorg en Welzijn en vliegt per helikopter langs een aantal zorg- en welzijnsinstellingen om de aftrap te doen van deze week. 

Ambassadeur Maarten van der Weijden
Maarten van der Weijden bezoekt onder andere de zorgverleners die hem in zijn ziekteproces hebben bijgestaan in het VUmc in Amsterdam. “Ik ben heel dankbaar voor de zorg die ik heb gehad in de tijd dat ik ziek was. Ik was in goede handen en dat gaf mij vertrouwen in mijn herstelproces. Daarom draag ik de sector Zorg en Welzijn een warm hart toe en zet ik mij graag in voor de Week van Zorg en Welzijn.”, aldus Van der Weijden. Om de kick-off van de Week van Zorg en Welzijn extra kracht bij te zetten is gekozen voor een (volledig gesponsorde) helikopter, waarmee Van der Weijden op 13 maart zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land bezoekt.

Maak kennis met kunde
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar voert de grootste sector van Nederland campagne, dit jaar onder het motto ‘Maak kennis met kunde’. Het doel is de veelzijdigheid van Zorg en Welzijn te tonen, de nieuwe ontwikkelingen laten zien en vooral de mensen die er werken in de schijnwerpers te zetten. Belangstellenden, buurtbewoners, (aankomende) studenten, vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers kunnen komen kijken naar het werk van de 1,2 miljoen medewerkers en 450.000 vrijwilligers die zich dagelijks met passie en professionaliteit inzetten voor hun cliënten en patiënten.

Televisie en huis-aan-huis krant Zorg en Welzijn
De hele week zijn tweemaal per dag afleveringen te zien van Heel Holland Zorgt bij SBS6 waarin de Week van Zorg en Welzijn centraal staat. Een aantal bekende Nederlanders loopt mee bij zorg- en welzijnsorganisaties en ontmoeten medewerkers en patiënten om zo uitgebreid kennis te maken met de sector. Wilfred Genee, Roy Donders, Wolter Kroes en Monic Hendrickx doen mee. Daarnaast gaat YouTuber Niek Roozen elke dag op stap om op geheel eigen wijze verslag te doen van verschillende beroepen uit de sector. Daarnaast ontvangen ruim 6 miljoen huishoudens een speciale krant over Zorg en Welzijn.

Open Dag van Zorg en Welzijn en radio
Veel zorg- en welzijnsorganisaties organiseren op de laatste dag van De Week, zaterdag 18 maart, een Open Dag. Traditiegetrouw bezoeken honderdduizenden Nederlanders één van de geopende locaties om met eigen ogen te zien wat voor werk er wordt verzet. Een groot aantal bekende Nederlanders neemt ook een kijkje, waaronder Jochem van Gelder, Rick Brandsteder, Natasja Froger, Do, Gerda Havertong, Rob Geus, Loïs Lane en Koert-Jan de Bruijn. Maarten van der Weijden moedigt via onder andere een radiocampagne iedereen aan om een kijkje te komen nemen bij een van deze locaties.

Samenwerkingsverband RegioPlus
De Week van Zorg en Welzijn is een initiatief van het landelijk dekkend samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisaties. Zij houden zich onder meer bezig met de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. De werkgeversorganisaties werken samen met Stichting RegioPlus die de Week van Zorg en Welzijn coördineert. Het doel van de campagne is het bevorderen van een inspirerend, veelzijdig en realistisch imago van de sector Zorg en Welzijn.

Kijk voor meer informatie op WeekVanZorgEnWelzijn.nl

FNV Zorg & Welzijn heeft de afgelopen weken tientallen nieuwe meldingen gekregen van zorgbehoevende Groningers die door de gemeente zijn gekort op hun thuiszorg. De teller staat nu op zestig. Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben bij het terug claimen van uren tot nu toe een 100 procent successcore. Dit is geen toeval meer, we hebben aangetoond dat het beleid niet klopt. We blijven cliënten helpen om hun recht te halen, maar eigenlijk is het te gek voor woorden dat dit nog nodig is. Wethouder Schoor moet nu actie ondernemen en het beleid aanpassen. Als hij daar zelf niet toe bereid is, dan wordt het een taak voor de gemeenteraad om orde op zaken te stellen.’

Steeds meer zorgbehoevende Groningse ouderen weten de weg te vinden naar het Zorgactiepunt van FNV Zorg & Welzijn. De gemeente Groningen heeft veel kwetsbare ouderen gekort op hun uren thuiszorg. De FNV roept de gemeente Groningen op om met alle cliënten op korte termijn een nieuw keukentafelgesprek te voeren en maatwerk te leveren.

Zorgpunt Groningen nog open
Cliënten die hulp nodig hebben bij het bezwaar maken of het aanvragen van thuiszorg, kunnen nog steeds terecht bij het zorgactiepunt, dat eind vorig jaar werd geopend. Ze kunnen mailen naar groningen@fnvvoorzorg.nl of bellen naar 06 – 46 98 81 15.

‘Belachelijk’
Ans werkt als vrijwilliger op het actiepunt: ‘We zijn harstikke blij dat alle cliënten via ons weer extra thuiszorg uren krijgen, maar het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat je alleen je recht krijgt als je bezwaar maakt via de FNV. Maar goed, zolang de gemeente het beleid niet bijstelt gaan wij gewoon door met knokken voor deze kwetsbare Groningers om ervoor te zorgen dat ze krijgen waar ze recht op hebben!’

Nu er steeds meer druk komt te staan op de uitgaven in de zorg, verandert ook het type cliënten in zorgcentra. De trend is dat senioren steeds meer en langer zelfstandig blijven wonen, en de benodigde zorg en behandelingen meer aan huis krijgen. In de zorgcentra worden dan ook alleen nog maar de ouderen opgenomen die echt niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Herkenning van medewerkers in de thuiszorg

‘Ouder worden komt met gebreken’, zeggen ze ook wel. Veel ouderen hebben dan ook last van slechtere ogen, bijvoorbeeld door staar. Deze ouderen kunnen nog best zelfstandig wonen, mits ze hulp thuis krijgen op het gebied van zorg en de huishouding. De medewerkers die hiervoor aan huis komen moet goed herkenbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een goed leesbare naambadge.

Naambadges ter identificatie voor personeel in zorgcentra

Ook als cliënten wel verblijven in zorgcentra is het belangrijk dat het verzorgende en verplegende personeel goed en gemakkelijk herkenbaar is. Nu dementie een steeds meer voorkomende aandoening is en ouderen gezichten en namen van personeel snel kunnen vergeten, kan een naamplaatje met pasfoto erg handig zijn. Medewerkers zijn zo snel te identificeren, vooral gemakkelijk op gesloten afdelingen.

Herbruikbare naamplaatjes eenvoudig zelf maken op locatie

Bij het kiezen van een naambadges leverancier zijn er nogal wat factoren die een rol spelen. Zorgcentra zijn steeds vaker onderdeel van een overkoepelende organisatie, waarbij sprake is van meerdere locaties. In plaats van dat naamplaatjes op de hoofdlocatie worden gemaakt en rondgestuurd, is het dan ook veel handiger als deze gewoon op de locatie zelf gemaakt kunnen worden. Een label printen, de naambadge in elkaar klikken, en de badge is klaar voor gebruik. Dit komt ook goed van pas aangezien er in de zorg vaak sprake van personeelswisselingen en stagiairs zijn. Er kunnen ook naamplaatjes door een drukker gemaakt worden, maar het zou zonde zijn als deze alweer snel vervangen moeten worden en ze moeten worden weggegooid.

Gemakkelijker contact maken met cliënten

Erg belangrijk bij een naambadge is natuurlijk ook het ontwerp van de badge zelf en de bedrukking. In de zorg is een grote naambadge sterk aan te raden.  Namen van medewerkers, logo’s van afdelingen en mogelijk pasfoto’s kunnen vergroot afgedrukt worden, waardoor gemakkelijker contact kan worden gemaakt met cliënten. Fijn als de naambadge naar eigen wens ontworpen kan worden, en aangepast aan de behoefte van de cliënten.

Door de nadruk op de kosten van de zorg lijkt menselijk contact nog wel eens vergeten te worden. Het dragen van goed leesbare naamplaatjes zijn hier van grote invloed op.

Maaltijdleverancier Van Smaak en verhuisbedrijf Ontzorgd Verhuizen zien een gat in de markt met het leveren van extra diensten op maat. De twee bedrijven gaan daarom samenwerken. ‘Veel ouderen zoeken naar maatwerk waar reguliere bedrijven geen aandacht voor hebben’, stelt directeur Henk Peter Jagersma van Van Smaak.

De twee Friese bedrijven werken vanaf 14 januari samen om een groeiende groep ouderen in Drenthe, Groningen en Friesland van specifieke wensen te kunnen voorzien. Dankzij deze samenwerking krijgen klanten van Ontzorgd Verhuizen op de verhuisdag een gratis en gezonde maaltijd van Van Smaak. ‘Ouderen willen na een verhuizing het liefst in een woning komen waar alles is ingericht. Ook het avondeten is erg belangrijk’, vertelt directeur Simone van der Veen van Ontzorgd Verhuizen.

Van Smaak biedt ruime keuzemogelijkheden om ouderen een maaltijd naar wens te kunnen bezorgen. ‘Juist door continue aandacht te geven aan specifieke wensen blijven we onze concurrentie voor’, vertelt Jagersma. De maaltijdleverancier doet vanwege toenemende vergrijzing regelmatig onderzoek naar nieuwe eetpatronen. Dit is nodig om actief in te spelen op wensen van de markt. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot grootste maaltijdleverancier van Noord-Nederland.

Ook Ontzorgd Verhuizen schenkt juist aandacht aan speci­fieke wensen van hun klanten. De verhuisregisseur merkte dat veel ouderen behoefte hadden aan meer dan alleen hulp bij de daadwerkelijke verhuizing. ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omzetten van telefoon en tv. Juist door de extra’s onderscheiden wij ons en zijn we in korte tijd uitgegroeid naar het hele noorden van Nederland’, aldus Van der Veen.

Nederland telt ongeveer twee miljoen mensen van 65 jaar en ouder. Dit aantal zal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) binnen 10 jaar met ruim 30 procent toenemen. Door deze ontwikkeling groeit de vraag naar service op maat en bundelen de twee bedrijven hun krachten om onderscheidend te blijven.

Maar liefst een op de vier jonge senioren (50- tot 60-jarigen) maken zich zorgen over hoe zij in de toekomst mantelzorg moeten verlenen. Dat blijkt uit de Mantelzorgpeiling van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren, onder bijna 2500 mantelzorgers.

Combinatie zorg voor oudere ouders, (klein)kinderen en werk
Directeur-bestuurder Liane den Haan: “Jonge senioren hebben vaak de zorg voor hun ouders, maar hebben ook nog (schoolgaande) kinderen, kleinkinderen en een baan. Zeker nu ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zie je dat kinderen steeds meer mantelzorg verlenen aan hun ouders. Deze combinatie maakt dat deze groep extra risico loopt overbelast te raken. Hier moeten we voor waken, want niemand is erbij gebaat als de mantelzorger overbelast raakt.” Ook voor 80-plussers ligt dit gevaar op de loer, want van hen geeft een kwart aan meer dan veertig uur per week voor een familielid of naaste te zorgen. “Deze groep heeft vaak zelf ook al kwaaltjes waardoor het lastiger wordt om zoveel voor een ander te zorgen”, aldus Den Haan.

Ontspoorde mantelzorg
De combinatie van taken kan leiden tot overbelasting van de mantelzorger. Mogelijk gevolg is ontspoorde mantelzorg: zorg waarbij de grenzen van goede zorg worden overschreden. Dit kan zelfs leiden tot ouderenmishandeling, op lichamelijk, mentaal en financieel gebied.” Sociaal Netwerkers van ANBO kunnen uitkomst bieden, want zij komen bij mensen thuis en kijken samen hoe mensen een goede balans kunnen vinden tussen zorgen voor een ander én een sociaal leven houden.

Geef tijdig je grenzen aan
ANBO adviseert mantelzorgers die druk ervaren om tijdig hun grenzen aan te geven. Den Haan: “En kijk wat jouw gemeente doet om mantelzorgers te ondersteunen en informeer of er een Steunpunt Mantelzorg is. Veel gemeenten bieden respijtzorg aan. Daarmee kan degene voor wie wordt gezorgd een dag naar een dagopvang of kan een andere mantelzorger langskomen om de zorg even over te nemen.”

Over deze peiling:
Aan deze peiling deden in totaal 4176 respondenten mee van wie 2471 aangaven mantelzorger te zijn. 21 procent mantelzorgt 1 tot 4 uur per week, 21 procent doet dit 4 tot 8 uur en 15 procent meer dan 40 uur per week. De gemiddelde leeftijd lag met 43 procent tussen de 61 en 70 jaar, 56 procent was vrouw en 42 procent man. Bekijk hier alle resultaten.

Veel mensen die niet wisselen van zorgverzekering, doen dat omdat ze hun huidige pakket prima vinden. Toch kan er ook als u niet overstapt, het een en ander wijzigen. Daarom is het belangrijk dit altijd te controleren.

Nieuwe afspraken met zorgverleners
Zorgverzekeraars maken ieder jaar opnieuw afspraken met zorgverleners, zoals ziekenhuizen, fysiotherapeuten en alternatief genezers. Er bestaat een kleine kans dat uw zorgverlener in 2017 niet meer gecontracteerd is door uw zorgverzekeraar. Als dat het geval is, heeft u het waarschijnlijk al van uw zorgverlener of verzekeraar gehoord. Dit is vooral van belang als u een budgetpolis of naturapolis heeft. Met een restitutiepolis kunt u sowieso overal terecht.
Bekijk hier welke afspraken zorgverleners en zorgverzekeraars hebben gemaakt voor 2017.

Dekking aanvullende verzekering kan wijzigen
Rond 19 november heeft u van uw zorgverzekeraar de nieuwe polis voor 2017 ontvangen. Als daar iets aan verandert ten opzichte van dit jaar, krijgt u daar ook bericht over. Zo kan de dekking van de aanvullende verzekering gewijzigd zijn. Daardoor past dit pakket misschien niet meer helemaal bij uw zorgwensen en wordt overstappen toch aantrekkelijk.

Lagere premie of beter dekking bij andere zorgverzekeraar
Het is altijd verstandig om even te controleren of uw huidige zorgverzekeraar ook in 2017 nog bij u past. Een andere verzekeraar biedt misschien een betere dekking of lagere premie. Maak dan ook altijd een vergelijking van zorgverzekeringen bij bijvoorbeeld Independer.

Wanneer u een hoortoestel nodig heeft, wilt u natuurlijk graag weten hoe het zit met de kosten. Krijgt u altijd een vergoeding? En welk deel moet u dan zelf betalen en wat vergoedt uw zorgverzekeraar?

Wat is mijn vergoeding vanuit de basisverzekering?
U komt voor een vergoeding in aanmerking als u voldoet aan de regels van het Keuzeprotocol Hoorzorg. Dat is een stappenplan voor audiciens om te bepalen welk soort hoortoestel past bij uw gehoorverlies.

De audicien komt met dit stappenplan tot een persoonlijk advies. Door de goede vragen te stellen en in kaart te brengen in welke situaties een slechthorende last heeft van gehoorverlies.

Het protocol bestaat uit 5 categorieën, die van licht naar zwaar oplopen. In elke categorie zijn meerdere type hoortoestellen verkrijgbaar.

En wat is mijn eigen bijdrage dan?
Uw zorgverzekeraar vergoedt dus het grootste deel van uw hoortoestel. Het deel dat overblijft is uw eigen bijdrage. Dat betaalt u in principe zelf. Het kan zijn dat u dit deel ook vergoed krijgt, als u voor een aanvullende verzekering heeft gekozen. Er zit veel verschil tussen zorgverzekeraars maar ook tussen de aanvullende pakketten per zorgverzekeraar. Soms geldt de vergoeding voor 1 hoortoestel, soms geldt de vergoeding per 2 hoortoestellen. Het is dus de moeite waard om te kijken hoeveel u in totaal vergoed krijgt. Wellicht komt u dus zelfs voor volledige vergoeding in aanmerking.

En mijn eigen risico?
Bij de aankoop van een hoortoestel is het handig om rekening te houden met de kosten van het eigen risico. Heeft u dat nog niet volledig verbruikt? Dan betaalt u dat bedrag nog.

Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, Interpolis en OZF hebben met Beter Horen de afspraak dat klanten geen eigen risico betalen als zij in 2016 een hoortoestel bij Beter Horen kopen.
Dat kan u € 385,- schelen. Zelfs meer als u een hoger vrijwillig eigen risico heeft gekozen.

Vallen alle toestellen onder deze regelingen?
We hebben onder de verzekeringsregels hele goede toestellen. U kunt bij Beter Horen natuurlijk ook kiezen voor hoortoestellen met de meest recente innovaties. Die nieuwste hoortoestellen hebben een ongekende geluidskwaliteit. En ze zijn voorzien van de slimste programma’s. Bediening gaat vaak via uw smartphone, draadloos en moeiteloos. U kunt in elke situatie uw eigen voorkeuren instellen, zodat u overal hoort wat ú wilt horen. Zorgverzekeraars kennen meestal geen vergoeding voor deze toestellen. Maar er gelden wel interessante belastingvoordelen voor deze hoortoestellen.

In Rijnsburg (bij Leiden en 15 km van de kust bij Katwijk) worden 98 luxe serviceappartementen gebouwd. Deze zijn speciaal bedoeld voor vitale ouderen die rekening houden met hun toekomst. Mensen die gewend zijn aan een zekere luxe en comfort en graag op die manier willen blijven leven. Ook als ze ouder worden. Dergelijke woningen bestaan nog niet in de Duin- en Bollenstreek.

Wonen als in een hotel

U kunt het zo gek niet bedenken of het is er. De luxe serviceappartementen van plandeel Calla zijn te huur en bieden veel gezamenlijke faciliteiten (inbegrepen in de huurprijs), zoals een wellnesscentrum met zwembad, sauna, stoombad, relaxruimte en fitnesscentrum. Verder vindt u er een ontmoetingsplein en kookstudio met café en terras. In de kookstudio kunt u samen met anderen koken en eten. Of bij mooi weer buiten genieten op het terras. Onder het complex komt een inpandige parkeergarage. Bovendien zijn er veel à-la-carteservicediensten mogelijk, zoals thuiszorg en begeleiding bij PGB-zorg thuis, (medische) alarmopvolging of begeleiding door een fysiotherapeut in de fitnessruimte. Maar ook een boodschappenservice, hulp bij de administratie en hulp bij computergebruik behoren tot de keuzemogelijkheden. U betaalt alleen voor wat u gebruikt.

Kosten bijna gelijk

Uw maandelijkse kosten voor het huren van een luxe serviceappartement in Calla kunnen vrijwel gelijk zijn aan de maandelijkse kosten van uw eigen woning. Het is namelijk mogelijk om bij verkoop van uw woning de overwaarde te beleggen. Hoe dat precies gaat, leggen de adviseurs van De Raad u graag uit. U ontvangt dan tot 5 % rendement per jaar. Dat rentebedrag kunt u gebruiken om uw maandelijkse huur te verlagen. Zo geniet u van vele extra’s voor bijna dezelfde maandelijkse kosten.

Informatie ontvangen over wonen in Calla? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang ons welkomstpakket: een paar heerlijke wellness-slippers en een fraaie glossy met alle informatie over de woningen, voorzieningen en informatie over Rijnsburg en de regio.

Alex Klusman heeft nog wel meer vragen over hoortoestellen en over gehoorverlies. Audicien Judith van Os, van Beter Horen in Raalte, beantwoordt ze allemaal.

“Het valt toch niet op?” Dat is een van de meest voorkomende reacties als het om hoortoestellen gaat, vertelt Judith. “Sommige mensen besluiten zelfs om maar helemaal geen hoortoestel te dragen, uit angst dat anderen ‘het zien’.” Maar Judith bekijkt het praktisch: “Als je tien keer moet vragen ‘Wat zeg je?’, dan valt dat veel meer op dan alleen een toestelletje in of achter je oor. Uit onderzoek weten we dat mensen gemiddeld 7 jaar wachten tot ze daadwerkelijk overgaan tot het gebruik van een hoortoestel. Dat is lang hoor.”

Alex: “Wat gebeurt er als ik wacht met het gebruiken van een hoortoestel?”

Judith: “Dan gaat uw gehoor verder achteruit. En het is ook steeds minder makkelijk om eraan te wennen. Het is ook moeilijker om een klein hoortoestel aan te meten als het gehoorverlies groter is. Het is dus van belang om niet te lang te wachten als je twijfelt over je gehoor.”

“Dus meer gehoorverlies betekent automatisch een groot toestel?”

“Nee hoor, dat is niet altijd zo. Er zijn veel verschillende modellen en maten. Voor iedere vorm van gehoorverlies kunnen wij wel een geschikt toestel vinden waar je bijna niks meer van ziet. Vergeet niet: de toestellen lijken in niets meer op de toestellen van 20 jaar geleden. Ze zijn veel kleiner geworden, terwijl de prestaties veel beter zijn dan vroeger.“

“Hoe kom je nu tot de beste keuze, als er zoveel keus is?”

“U krijgt bij Beter Horen een uitgebreid intakegesprek, waarbij we niet alleen het gehoorverlies in kaart brengen. We kijken juist ook naar iemands levensstijl en de situaties waarin gehoorverbetering wenselijk is. Dan komen we samen altijd tot een hoortoestel dat past bij het leven en de behoefte van een klant. En ook daarna stopt onze dienstverlening niet: er is sowieso een jaarlijks onderhoud van het toestel. En als er tussentijds ongemakken of veranderingen zijn, dan stellen we het toestel kosteloos bij.”

“Hoe zit het met de kosten? Betaal ik bijvoorbeeld eigen risico?“

“Bij de aankoop van een hoortoestel is het zeker handig om rekening te houden met de kosten van het eigen risico.

Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, Interpolis en OZF hebben met Beter Horen de afspraak dat klanten geen eigen risico betalen als zij in 2016 een hoortoestel bij Beter Horen kopen.
Dat kan u € 385,- schelen. Zelfs meer als u een hoger vrijwillig eigen risico heeft gekozen.

Het eigen risico is trouwens niet het enige waar u naar moet kijken. Een hoortoestel kopen via het Hoorprotocol loopt meestal via uw zorgverzekeraar. De kosten van een hoortoestel zijn dan afhankelijk van uw eigen risico, maar ook van het toestel dat u kiest en in de sommige gevallen ook van de eigen bijdrage in de zorgverzekering die u heeft.”

Het overgrote deel van de senioren is oververzekerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Radar. Dit komt doordat veel senioren een uitgebreide aanvullende zorgverzekering hebben waar ze niet of nauwelijks gebruik van maken.

Belangrijkste zorg vergoed door basisverzekering
Veel senioren zijn er niet van op de hoogte dat de belangrijkste zorg wordt vergoed door de basisverzekering. Denk aan een bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp, ziekenhuisopname of het gebruik van medicijnen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapie, mondzorg, kraamzorg, orthodontie of anticonceptie kun je je aanvullend verzekeren. Zorg waar senioren een stuk minder gebruik van maken. Toch hebben ze vaak een uitgebreid pakket, omdat ze onvoldoende op de hoogte zijn van wat de basisverzekering allemaal vergoedt.

Ook senioren in instelling oververzekerd
Het onderzoek laat ook zien dat 64% van de senioren in een verpleeghuis of instelling een aanvullende zorgverzekering heeft. Dat terwijl veel zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vergoed. Een aanvullende verzekering is dan alleen nodig voor eventuele zorg die niet door de Wlz wordt betaald. Het is dus belangrijk dat na te vragen bij de instelling.

Schrap onnodige dekkingen
Veel ouderen kunnen een paar honderd euro per jaar besparen door kritisch te kijken naar hun aanvullende verzekering. Zo kunt u bij uw huidige zorgverzekeraar kiezen voor een minder uitgebreid pakket, of zelfs overwegen de aanvullende verzekering helemaal te schrappen. Of maak een nieuwe vergelijking van zorgverzekeringen, want misschien bent u bij een andere zorgverzekeraar wel beter uit.

Bekijk goed welke zorg in het basispakket zit en welke zorg u eventueel wel of juist niet aanvullend moet verzekeren. Independer biedt een overzicht van welke zorg er allemaal in de basisverzekering zit. Daarnaast geeft de website tien tips voor ouderen om te besparen op de zorgverzekering.