Rubriek

Zorg & hulp

Rubriek

Volgens een onderzoek binnen de 55plus community van Goedenwel blijkt dat driekwart van deze leden tevreden is met de zorgverzekeraar, maar dat toch 55 procent overweegt over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Verzekeraar Achmea probeert met haar 55plus community tegemoet te komen aan de wensen van 55-plussers. Ze gebruikt de groep, die uit 42.500 leden bestaat dan ook regelmatig om onderzoek te doen en zo het productaanbod te verbeteren.

Lees verder : Nico van Scheijndel, Senioren willen overstappen, november 2011

Zelfstandig wonende ouderen in Leeuwarden kopen hun kant en klare maaltijden voor het grootste gedeelte in bij de supermarkt.

Maaltijden verzorgd door een maaltijdservice roepen bij veel ouderen een gevoel van hulp-behoevendheid op, die niet op hun eigen situatie van toepassing is. Dat is van de onderzoeksresultaten van het project ‘zorgzame voeding- ouderen als consument’ dat op 7 juni op de Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden gepresenteerd werd.

Lees verder: ‘Ouderen verkiezen supermarkt boven maaltijdservice’, Foodholland.nl, juli 2011

Patiënten die zwaardere psychologische zorg nodig hebben, hoeven daar zelf minder aan bij te dragen dan eerst het plan was.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) schroeft de eigen bijdrage die ze invoert terug van 295 naar 275 euro. Ook hoeven patiënten deze bijdrage nog maar een keer per kalenderjaar te betalen in plaats van twee keer. Schippers heeft dat maandag geschreven aan de Tweede Kamer.

Lees verder: ‘Minder eigen bijdrage geestelijke zorg‘, NU.nl, juni 2011

In de zorg staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal. Het instrument om goede afspraken op maat te maken is het zorgplan. Dit staat in de ‘houtskoolschets Beginselenwet zorginstellingen’. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met toezending van deze brief aan de Tweede Kamer.

Achtergrond van de Beginselenwet is het uitgangspunt in het regeer- en het gedoogakkoord dat de zorg voor mensen die afhankelijk zijn van zorg ook daadwerkelijk goed gewaarborgd wordt. Het kabinet stelt daarom voor om in een Beginselenwet concrete rechten op te nemen voor bewoners van zorginstellingen. Het belangrijkste recht is het recht op de regie over het eigen leven. De cliënt heeft zelf invloed op de kwaliteit van leven. De cliënt geeft zelf sturing aan de contacten met familie en vrienden. Alle andere rechten die in de Beginselenwet worden opgenomen staan in het teken hiervan.

In de Beginselenwet komt het recht op dagelijkse lichamelijke hygiëne zoals een dagelijkse douchebeurt. Gezonde en voldoende voeding en drinken is ook een recht dat wordt geformuleerd in de wet. Verder is er het recht op een eigen kamer. Daarbij is het belangrijk dat de leefruimte, huiselijk, schoon en verzorgd is. De bejegening in een zorginstelling moet respectvol en passend zijn. Ook is er het recht op de mogelijkheid tot het beleven van godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid. Hiermee moet door de instelling rekening worden gehouden. Verder hebben cliënten het recht op een zinvolle daginvulling, beweging en dagelijks buitenlucht. Tenslotte is er het recht op aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing.  

Het instrument om over deze rechten afspraken op maat te maken is het zorgplan. De bespreking van het zorgplan moet beginnen met de vraag: ‘hoe wilt u uw leven inrichten, nu u bij ons woont’. In het gesprek wordt bezien hoe de wensen van de cliënt zo goed mogelijk kunnen worden gehonoreerd binnen de mogelijkheden van de instelling.

In het overgrote deel van de zorginstellingen zijn de wensen van de cliënten ook nu al het uitgangspunt. Omdat dat niet in alle gevallen zo is wil het kabinet wettelijk verankeren dat de bespreking van het zorgplan daadwerkelijk een dialoog is. Als zorgverleners constateren dat zij de afspraken in het zorgplan niet waar kunnen maken omdat zij te weinig tijd hebben dan is het de verantwoordelijkheid van de zorgverleners om dat te bespreken met de leiding. De leiding moet daar vervolgens ook iets mee doen.

Het is de bedoeling om het wetsvoorstel Beginselenwet zorginstellingen in het voorjaar van 2011 aan de Raad van State aan te bieden voor advies.

 

Plant narcissen tegen dementie

 

 De narcis is een van de populairste lentebloeiers van Nederland. Narcissen zijn geliefd om hun bloemvorm, kleur en vrolijke uitstraling. Dit najaar is er een speciaal bloembollenpakket verkrijgbaar dat niet alleen kleur geeft aan de lentetuin maar ook een bijdrage levert aan de strijd tegen dementie. Meerwaarde

Dat narcissen voor kleur zorgen in de voorjaarstuin is niets nieuws. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat de narcis ook een geheel andere waarde heeft. De bloembol bevat namelijk de stof galantamine. Deze natuurlijke ingrediënt in de narcissenbol wordt verwerkt in medicijnen die bij Alzheimerpatienten de symptomen van de ziekte kunnen verzachten. Voor medicijnproductie met galantamine zijn meer dan honderd voetbalvelden met narcissen aangeplant.

 Bijzondere mix

Iedereen kent de gele trompetnarcis. Naast deze bekende narcis zijn er echter ook witte, tweekleurige, hoge en lage soorten, dubbelbloemige en enkelbloemige narcissen. Narcissenkwekers hebben, mede ter ondersteuning van Alzheimer Nederland, een bijzonder pakket samengesteld met tien bollen van verschillende nieuwe grootbloemige narcissensoorten zonder specifieke naam. Plant de narcissenbollen dit najaar in de tuin of in potten, dan geniet je komend voorjaar van een kleurrijke en vrolijke lente. Bovendien ondersteun je onderzoek ter bestrijding van dementie.

 Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Momenteel zijn er 235.000 mensen met dementie. Naar verwachting zal dit aantal in 2050 meer dan verdubbeld zijn. Deze explosieve stijging onderstreept het nut van wetenschappelijk onderzoek op gebied van diagnostiek, zorg en medicatie. Meer informatie vindt u op www.alzheimer-nederland.nl

 Het Alzheimer-pakket is vanaf september verkrijgbaar bij tuincentra voor € 3,45. Hiervan gaat per pakket € 1,00 naar Alzheimer Nederland. Kijk voor meer informatie over deze Alzheimer-actie op www.bloembollencentrum.nl