Menu
Financieel

Vermijd stapeling eigen bijdragen via CAK

Gestapelde eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning kunnen grote financiële problemen opleveren, vooral wanneer de gemeente geen zicht heeft op eigen bijdragen die door bijvoorbeeld rijksoverheid of zorgverzekeraar gevraagd worden. Oppositiepartijen CDA en GroenLinks willen dat het kabinet gemeenten beperkingen oplegt om het stapelen van betalingen te voorkomen. Van Rijn voelt daar niets voor. ANBO maakt zich vooral zorgen over de stapeling als gevolg van verschillende vormen van zorg en ondersteuning die binnen één gezin nodig zijn. “Zelfs al zouden gemeenten het wíllen; de eigen bijdrage aan de zorgverzekeraar voor bijvoorbeeld de wijkverpleging is alleen zichtbaar voor de zorggebruiker. Gemeenten kunnen daar niet op sturen en kunnen er dus niet voor zorgen dat mensen vanaf een bepaald bedrag gevrijwaard zijn van eigen bijdragen”, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan. Ze pleit ervoor het CAK alle eigen bijdragen te laten innen, zodat er controle is op het maximale maandbedrag. In de plannen van de staatssecretaris bepalen gemeenten zelf hoe ze dat doen, met de grote financiële risico’s van dien.

Drie zorgwetten

Als alles volgens het plan van staatssecretaris Van Rijn verloopt wordt de zorg en ondersteuning vanaf volgend jaar door drie wetten geregeld. De Wmo organiseert de o.a. de ondersteuning, huishoudelijke hulp en dagbesteding geleverd door de gemeente. De Wet langdurige zorg (Wlz) vervangt de oude AWBZ, en gaat enkel over zorg die binnen de muren van de zorginstelling geleverd wordt. Tenslotte wordt de Zorgverzekeringswet (Zvw) vernieuwd. In deze wet zit onder andere de aanspraak op verpleging thuis. Ook de wijkverpleegkundige wordt betaald door de zorgverzekeraar. Er is veel te zeggen voor deze nieuwe verdeling, maar alle uitvoerders moeten wel sámen in dienst staan van hulp- of zorgbehoevenden. Ook eigen betalingen dienen goed afgestemd te worden om een te grote stapeling te voorkomen. Goede communicatie én onafhankelijke controle moet gegarandeerd zijn, zo zegt ANBO.

bron: Anbo.nl

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.

No Comments

    Leave a Reply