Tag

elektrisch

Browsing

De technologie staat niet meer stil en elektriciteit is van groot belang in al de technologische ontwikkelingen van de laatste decennia. Aan de hand van deze nieuwe technologieën probeert men het leven van de mens makkelijker te maken. Al die ontwikkelingen kunnen u pet te boven gaan. Wat heeft u aan al die ontwikkelingen?

Elektrische fiets
Een groot voordeel van elektriciteit is dat het een aandrijvende kracht kan zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is de elektrische fiets. Dankzij het motortje in de fiets, dat gevoed wordt door een batterij, krijgt u wat extra pedaalkracht. Hierdoor wordt u minder fysiek beperkt; er kunnen weer mooie routes van weleer worden gereden. Wij hebben een aantal leuke fietsritten op een rij gezet.

Alarm bij ongeluk
Ook wanneer het minder goed met u gaat, kan de technologie van dienst zijn. Zo is er een mobiel personenalarm in de vorm van een horloge. Dit alarm kan men gebruiken als men zich niet veilig voelt of ten val komt. Zo wordt er een beroep gedaan op een familielid of noodcentrale.

Robots die helpen
Objecten zoals de elektrische fiets ondersteunen de eigen krachten, maar er zijn ook items die alles op zichzelf doen, namelijk robots. Zo is er onder andere de robotstofzuiger die zelf het hele huis stofzuigt zonder dat u iets moet doen. Een ander voorbeeld is de Robomow: een kleine robot die het gras maait. Het gaat nog verder dan dit, want er zijn zelfs robots die naar u luisteren en met u praten. Het gaat hier over de zorgrobot. Dit is een project dat nog voor een groot deel in ontwikkeling is, maar het doel van de zorgrobot is om te luisteren naar mensen, te reageren op wat ze zeggen en hun gezelschap te houden. Dit om eenzaamheid tegen te gaan.

Veel voordelen, wat zijn de nadelen?
Zowel de elektrische fiets als het mobiele personenalarm hebben één heel groot voordeel: ze geven een stuk van de vrijheid terug. U hoeft niet langer na te denken over wat u wel en niet kan, want dankzij deze technologische hulpmiddelen wordt u altijd ondersteund of bijgestaan. Kiest u voor de robots, dan verliest u ergens wel wat sociaal contact. Vervangt de Robomow niet een beetje de tuinman waar u wel eens een praatje mee kon maken? Of zorgt de robot die stofzuigt er niet voor dat de poetshulp, die voor enkele uren wat extra leven in huis brengt, wat overbodig wordt? Daarnaast zullen de energiekosten wat stijgen, omdat dergelijke apparaten opgeladen moeten blijven. Door energie vergelijken drukt u de kosten door het beste contract te kiezen. Zoals met zoveel dingen hangt het ook hier grotendeels af van de persoonlijke voorkeur. Voor de ene kan een robot in huis een grote hulp zijn, voor de andere wordt het misschien een gemis van sociaal contact. Hoe dan ook, de technologie bestaat er om het leven voor iedereen wat makkelijker te maken. U kiest zelf of u dat wilt, fijn vindt en welke producten u kiest.

 

Nieuwe huizen worden op termijn niet meer aangesloten op het aardgasnetwerk en bestaande woningen moeten aardgasvrij worden gemaakt. Dat staat in de Energieagenda die minister Henk Kamp (Economische Zaken) woensdag presenteerde.

De Rijksoverheid streeft naar een zo duurzaam mogelijke energievoorziening in 2050. Dan moet de CO2-uitstoot 80 tot 95 % lager zijn dan in 1990. Daarom worden geen nieuwe gasnetwerken meer aangelegd en verdwijnt de aansluitplicht voor nieuwbouwhuizen.

Huizen worden volgens Kamp in de toekomst verwarmd met de restwarmte van fabrieken. Koken gebeurt alleen nog elektrisch. Aan NRC licht Kamp toe ‘dat de overgang naar een gasloze maatschappij geleidelijk zal plaatsvinden.’ Als eerste zijn nieuwe wijken aan de beurt en daarna de buurten die gerenoveerd moeten worden. In 2050 moeten alle huizen aardgasvrij en geïsoleerd zijn.

De Energieagenda is het vervolg op het Nationale Energieakkoord dat in 2013 werd gesloten door ruim veertig werkgevers-, werknemers- en milieuorganisaties. Hierin staan afspraken over onder meer energiebesparing en duurzaamheid. De Energieagenda beschrijft het energiebeleid na 2023, het jaar waarin het Energieakkoord eindigt.

Bron: Vereniging Eigen Huis