Rubriek

Coronavirus

Rubriek

Iedereen zit zich waarschijnlijk te verheugen op 1 juni. De restaurants gaan dan weer open en we kunnen weer wat meer genieten van het normale leven. Er zijn nog wel wat regels waar u rekening mee moet houden. Ik heb ze allemaal op een rijtje gezet zodat u veilig op pad kunt.

Wat moet u weten voor in de horeca?

De restaurants en cafés mogen vanaf 1 juni 12 uur weer open met een aantal voorwaarden. U kunt daardoor al wel lekker uit eten maar er wordt rekening gehouden met de gezondheid van iedereen.

 • Maximaal 30 gasten binnen exclusief personeel
 • Iedereen moet vooraf gereserveerd hebben
 • Iedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar houden (Er zijn uitzonderingen hierop, mensen uit een huishouden en tweetallen mogen binnen 1,5 meter van elkaar zitten)
 • Er moet vooraf een intake plaats vinden om te controleren of de gasten klachten hebben
 • Aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten
 • Als gasten vertrekken dient tafel en menu kaart grondig gereinigd te worden

Nu het mooie weer op komst is kunt u natuurlijk ook op een terrasje gaan zitten. Hiervoor geldt geen maximaal aantal personen maar wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Film, theater en concert zalen

Niet alleen de restaurants mogen weer open vanaf 1 juni maar ook bioscopen, theaters en concertzalen. Hier gelden eigenlijk dezelfde regels voor als bij de horeca. Er mogen maximaal 30 personen in het publiek zitten en er moet vooraf gereserveerd worden. Verder zijn er nog een aantal andere voorwaarde waaraan ze zich moeten houden:

 • Musea en monumenten mogen open als de bezoekers vooraf een kaartje hebben gekocht en een checkgesprek uitvoeren. Het maximaal aantal personen verschilt per gebouw.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten mogen weer open. Er geldt een maximum aantal van 30 personen per gebouw.
 • Voorstellingen zijn ook mogelijk voor maximaal 30 personen in de zaal.

Versoepelingen

Het ziet er naar uit dat vanaf 1 juli weer meer versoepelingen gaan komen. Zo zouden restaurants, bioscopen en theaters maximaal 100 gasten mogen ontvangen en mogen groepen tot 100 personen weer georganiseerd bij elkaar komen. Daarnaast zullen dan ook weer campings open mogen vanaf 1 juli.

Als u er op uit gaat blijf voorzichtig en blijf denken aan de hygiëne. Blijf op de hoogte van de regelingen en zorg dat u deze naleeft. Was nog steeds regelmatig uw handen, vermijd plekken die te druk zijn en blijf natuurlijk thuis als u of iemand binnen het huishouden ziek is.

Doordat huisartsen vaak alleen telefonisch contact hebben met de patiënten is het lastig om snel tot een diagnose en behandeling te komen. Huisartsen missen belangrijke informatie om snel te kunnen handelen bij hart- en vaatpatiënten met coronaklachten. Samen met de Hartstichting zoeken ze een manier tot een betere vaststelling.

Te weinig kennis

Huisartsen hebben meer kennis nodig over hart- en vaatpatiënten met corona. Als ze deze informatie hebben kunnen ze sneller handelen en kunnen ze er voor zorgen dat ze in een vroeg stadium verdere klachten kunnen voorkomen. Doordat patiënten minder klachten hebben kan het zijn dat ook ziekenhuizen worden ontlast. In het onderzoek wordt echt gekeken naar patiënten die zich melden bij de huisarts en niet naar mensen die al in het ziekenhuis liggen. Als iemand belt met klachten als benauwdheid of pijn op de borst kan dit wijzen op hart- en vaat problemen maar dit kunnen ook klachten zijn door corona.

Verhoogd risico

Er is al wel bekend dat hart- en vaatpatiënten een groter risico hebben op complicaties door het coronavirus. Bij patiënten zijn er veel vragen waar de huisarts op het moment nog geen antwoordt op kan geven. Het onderzoek is gestart om meer duidelijkheid te geven aan huisartsen en hun patiënten. De behandelingen kunnen daardoor veel eerder gestart worden.

Slim apparaatje

Wetenschappers gaan werken aan een draagbaar apparaatje om de hartslag en ademhaling te controleren. Ze zouden daardoor bij coronapatiënten kunnen signaleren of er ernstige complicaties optreden, dit wordt echter nog allemaal onderzocht. steun de Hartstichting bij de verschillende onderzoeken om coronaklachten goed te kunnen behandelen. Door de onderzoeken zouden ze beter in kunnen schatten wie ernstige klachten krijgt, ze kunnen hartproblemen bij corona beter behandelen en ook kunnen ze er voor zorgen dat blijvende hartschade bij corona verkleint wordt

Universiteit Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam hebben goede hoop dat ze het medicijn tegen het corona virus hebben gevonden. Onderzoeksleider Berend Jan Bosch claimt antilichamen gevonden te hebben die werkt tegen het coronavirus en SARS. Er moeten nog veel stappen genomen worden maar ze staan er positief in. Als alles goed verloopt en het uit onderzoeken goed blijkt te werken kan het medicijn binnen 6 maanden toegediend worden aan patiënten.

Antilichaam 47D11

Het antilichaam zal zicht binden aan het virus, het immuunsysteem zal de antilichamen herkennen en zal het doel vernietigen. Het werkt dus als een medicijn en het is geen vaccin. Bij mensen die het virus hebben kan het er voor zorgen dat het niet verder in het lichaam gaat verspreiden. Een ziekenhuis opname kan daardoor voorkomen worden en de zorg wordt hierdoor ontlast.

In Israël claimen ze ook een antilichaam gevonden te hebben of het beter is dan die van Nederland is onbekend. Onderzoekers juichen dit alleen maar toe, hoe meer antistoffen hoe meer kans er is om het beste medicijn te ontwikkelen.

Ebolamiddel Remdesivir

Er is tot nu toe nog geen medicijn ontwikkeld dat specifiek tegen corona werkt. Een studie toont aan dat het ebolamiddel Remdesivir een positief effect een op coronapatiënten. De behandelduur zou met dit middel een aantal dagen korter zijn dan zonder. Waar mensen normaal 14 dagen ziek zijn kunnen deze mensen binnen 10 dagen beter zijn en daarna minder last hebben van klachten. Er is daarom besloten om het middel breder toe te passen in ziekenhuizen in Amerika maar ook in Europa. Het medicijn is alleen beperkt beschikbaar en is in handen van een Amerikaans bedrijf. De Amerikaanse overheid bepaald hoeveel Remdesivir er over de wereld verdeeld wordt.

Lees het hele artikel op het AD.

In het begin van de coronacrisis stond er op de site van het RIVM en de Rijksoverheid dat we bezoek aan ouderen zoveel mogelijk moesten beperken. Bezoek was toen toegestaan: beperkt, het liefst één-op-één en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Die tekst werd begin april gewijzigd in: “Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder.” Dat zorgde ervoor dat ook gezonde, thuiswonende ouderen, geen bezoek meer kregen en snel vereenzaamden. Op aandringen van ANBO is de tekst weer herzien. Wij zijn blij dat het nu weer duidelijk dat thuiswonende 70-plussers door één of twee vaste personen kunnen worden bezocht.

Groot sociaal isolement

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Oudere mensen belden naar onze telefoonlijn en gaven aan dat ze gezond zijn en toch geen bezoek mochten ontvangen. En dat ze dagen, soms zelfs weken niemand hadden gezien en gesproken. Familie kwam wel boodschappen brengen, maar zette ze voor de deur en kwam niet binnen voor een praatje of een kopje koffie drinken.

Veel mensen vereenzaamden en daarom adviseerde ANBO het kabinet om de online teksten weer te zien zodat het duidelijk is dat beperkt bezoek aan ouderen die gezond zijn, echt wel kan. “Het is al een wereld van verschil als een buurvrouw of een familielid even een kopje koffie kan komen drinken”, zegt Liane den Haan.

Het advies werd door het kabinet overgenomen en de teksten zijn herzien. Vanaf woensdag 29 april is de regel dat zelfstandig wonende ouderen één of twee vaste personen kunnen aanwijzen die de oudere met enige regelmaat bezoeken. Mits de RIVM-maatregelen worden nageleefd: 1,5 meter afstand, handen wassen, de oudere is gezond en de persoon die op bezoek gaat ook.

Niet kussen en knuffelen

ANBO krijgt veel positieve reacties op de aangepaste regel. Liane den Haan: “Voor mensen is het nu weer duidelijk dat ze even iemand kunnen zien en spreken. Natuurlijk is het fijn als een zoon of dochter de boodschappen voor de deur zet, maar het is zo belangrijk als ze een praatje kunnen maken. Maar ga niet knuffelen of kussen en houd je aan de andere RIVM-maatregelen.”

ANBO Telefoonlijn

Voor ouderen met een klein sociaal netwerk die ondanks deze regeling niet of nauwelijks bezoek krijgen, blijft de telefoonlijn van ANBO ook de komende tijd bereikbaar. We zitten klaar om ouderen die alleen zijn en graag een praatje willen maken, te woord te staan. Het telefoonnummer is 0348 – 46 66 66 en we zijn elke werkdag open tussen 09:00 en 21:00 uur.

Bron: ANBO

Het Leidse biotechbedrijf Pharming maakt het medicijn Ruconest. Deze kan wellicht longontstekingen bij coronapatiënten voorkomen en verhelpen. Dit is in het Zwitserse Basel al getest op vijf patiënten. Bij vier van de vijf heeft het gewerkt en zijn ze al ontslagen uit het ziekenhuis. Ze zijn dan ook bezig om een groter onderzoek op gang te krijgen om zo voor meer patiënten iets te kunnen betekenen. 

Dit bericht is erg hoopvol en kan dus helpen om longontstekingen tegen te gaan. Mensen zullen dan ook meer zuurstof krijgen waardoor ze sneller van de IC af zouden kunnen. Lees het hele bericht over dit Leids medicijn. Het kan dus veel betekenen voor onze gezondheid en zal helpen de samenleving weer op gang te kunnen brengen.

Door het coronavirus zijn veel ouderen aan huis gekluisterd. Ze krijgen geen of nauwelijks bezoek en dat maakt het leven er niet gezelliger op. Om wat afleiding en gezelligheid te bieden in deze lastige tijd, organiseert ANBO iedere dag verschillende online activiteiten, zoals stoelyoga en koken met ANBO. En omdat veel mensen blij worden van muziek, starten we vanaf maandag 20 april met mini-concerten.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Vanaf morgen kan iedereen op onze Facebook-pagina genieten van een mini-concert van Aristakes Jesayan. Aristakes maakt al meer dan veertig jaar muziek en hij treedt sinds het uitbreken van de coronacrisis belangeloos op in de tuin of op de parkeerplaats voor verpleeghuizen. Samen met een geluidsman reist hij het hele land door om bewoners van verpleeghuizen – die door het bezoekverbod geen familie en naasten kunnen zien – een fijne middag te bezorgen.

Blije gezichten achter ramen en op balkons

“Ik was afgelopen zaterdag bij één van zijn optredens, bij De Koperhorst in Amersfoort. Het was ontroerend om al die blije gezichten achter de ramen en op de balkons te zien. Bewoners zongen mee met gouwe ouwe hits, klapten en zwaaiden. En ook de zorgmedewerkers genoten zichtbaar van het optreden van Aristakes. Ik hoop dan ook dat we vanaf morgen veel mensen blij kunnen maken met een mini-concert van Aristakes op ANBO Facebook. Wat mij betreft is het echt een geluksmomentje van de dag!”

Veel ouderen op social media

Liane den Haan: “Steeds meer ouderen zijn digitaal en actief op social media. En door het coronavirus zijn veel ouderen aangewezen op hun tablet of laptop om contact te hebben met hun familie en vrienden. En ze kunnen dus ook op Facebook mee doen aan onze activiteiten.”

Telefoonlijn meer dan zesduizend keer gebeld

Naast deze online mini-concerten, de yogalessen en de kookactiviteiten blijft ANBO’s telefoonlijn natuurlijk ook open. Liane den Haan: “We zijn sinds de start van de telefoonlijn op 11 maart al door meer dan zesduizend ouderen gebeld. Mensen vertellen ons dat ze soms al dagen niet buiten geweest en niemand zien of spreken. We bieden deze mensen graag een luisterend oor en zijn ook de komende tijd elke dag van 09:00 tot 21:00 uur bereikbaar op telefoon 0348 – 46 66 66.”

Bron: ANBO

Er is op het moment erg veel discussie over een toekomstige corona app. Het is nu nog onbekend hoe de app er uit gaat zien of wat dit kan betekenen voor onze privacy. Er zijn dus veel vraagtekens rondom de app en er wordt dan ook naar uw mening gevraagd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Om wat voor app gaat het?

Er zijn 3 verschillenden vormen voor de app mogelijk. Het gaat dan in ieder geval om 2 apps. 1 App die laat zien of u bij een besmet persoon in de buurt bent geweest en 1 waarbij u contact met de dokter kunt houden. Ze zijn ook aan het kijken voor een app in de laatste categorie maar het kan zijn dat deze later komt. Er zijn 750 voorstellen gedaan waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar gaat kijken en er 5 uit gaat halen. Met behulp van bedrijven, virus-experts en IT-, privacy- en veiligheidsdeskundigen zullen ze de apps gaan selecteren. Deze zullen ze aan het publiek presenteren zodat iedereen mee kan denken.

 1. Bron- en contactopsporing
  Deze apps zullen bij houden met wie u in contact geweest bent. Mocht u ziek worden kunt u het in de app aangeven en krijgen de mensen die bij u in de buurt zijn geweest een melding. Als u zelf bij iemand in de buurt bent geweest die later besmet lijkt te zijn krijgt u ook een melding en weet u dat het verstandig is om 2 weken in quarantaine te gaan.
 2. Zelfmonitoring en begeleiding op afstand
  Krijgt u klachten maar weet u niet zo goed wat u moet doen of hoe ze u het beste kunnen helpen op afstand? Deze app is er om de huisartsen te helpen, ze kunnen makkelijk contact met u hebben via de app en u kunt daar uw klachten aangeven en uitleggen.
 3. Transitiestrategie en het bestrijdingsbeleid
  Als we langzaam weer terug gaan naar het ‘normale leven’ of de 1,5 meter samenleving kunnen we deze app gebruiken. Zo kan het bijvoorbeeld laten zien of het druk is in een winkel of dat er al een rij staat. Zo weet u of het verstandig is om er naar toe te gaan of dat u beter even kunt wachten tot dat het wat rustiger is.

Wat vindt u hiervan?

Wij willen graag weten hoe u er over denkt, gaat u wel of niet deze app downloaden? Op onze Facebook pagina vindt u een poll waar u uw mening in kunt vullen, dit kan tot 21 april. Dit weekend zal er ook een appathon gehouden worden om een aantal apps te testen en te verbeteren. Daarna zal er een keuze gemaakt worden voor een app ja of nee en eventueel welke. Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Nu het allemaal wat dichter bij komt bent u misschien ook angstiger wat het coronavirus met u kan doen. Wellicht is het een grote opluchting  dat een huisarts denk het juiste geneesmiddel gevonden te hebben. De huisarts Rob Elens uit het Limburgse Meijel claimt coronapatiënten genezen te hebben. Bij 8 van zijn patiënten heeft hij dit medicijn gebruikt en ze zijn nu allemaal klachtenvrij.

Hoe werkt het?

De 8 patiënten waarbij Elens dit geneesmiddel gebruikt heeft waren allemaal 60 tot 80 plussers. Ze ervoeren allemaal klachten waarbij er twijfel was om ze door te sturen naar het ziekenhuis of niet. Deze patiënten heeft hij een anti-malariamiddel gegeven dat al heel lang bekend is. Binnen 3 dagen moesten ze te tabletten innemen en op de 4e dag waren ze allemaal klachtenvrij. De huisarts is via social media te weten gekomen dat andere landen dit ook gebruikte en dat dit effectief bleek te zijn. Het anti-malariamiddel is een combinatie van hydroxychloroquine, zink en azitromycine. In overleg met de apotheek heeft de arts een kuur bedacht die thuis gebracht kan worden.

Huisartsen stimuleren

Huisarts Elens moedigt andere huisartsen aan om hetzelfde te doen en in overleg te gaan met hun apotheek voor een zelfde soort kuur. Woont u niet in het Limburgse Meijel kan het wel zijn dat uw huisarts hier ook al mee bezig is. Ziekenhuizen gebruiken vaak een ander middel Chloroquine. Hierdoor zal hydroxychloroquine nog wel verkrijgbaar moeten zijn om zo ook de druk bij ziekenhuizen te kunnen verlichten en patiënten klachtenvrij te maken.

Onderzoek

Naar dit “geneesmiddel” is echter nog geen onderzoek gedaan. Maar de artsen die dit gebruikt hebben zien een positief effect. Naar het middel Chloroquine is al wel een onderzoek gestart, dit middel heeft het RIVM ook al ingekocht. Als uit het onderzoek blijkt dat dit inderdaad werkt kunnen ze alles ziekenhuizen bevoorraden met dit middel.

Monuta zet kennis en kunde medewerkers in voor iedereen

Nabestaanden beleven een uitvaart anders dan hoe zij het wellicht gewenst hadden door de coronamaatregelen die er momenteel gelden. Het afscheid nemen van een overledene is het begin van rouwen. Gaat dit niet zoals gehoopt, dan kan dit gevolgen hebben bij het verwerken van verdriet bepleit rouwtherapeut Leoniek van der Maarel. Monuta’s medewerkers bieden steun en informatie via de Uitvaart Hulplijn voor iedereen die vragen of zorgen heeft over afscheid nemen in coronatijd.

Grafloop gezin

Steun

Bij een uitvaart mogen door de maatregelen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Tussen de aanwezigen moet een afstand van minimaal 1,5 meter gehouden worden. Hierdoor kan een mogelijk gewenste grote uitvaart niet plaatsvinden. Lichamelijk contact wordt afgeraden.
“In de rouwtherapie vertellen mensen hoeveel steun het geeft als er veel mensen op een uitvaart zijn. Het geeft mensen troost dat hun dierbare zo geliefd is geweest. De knuffels van vrienden, familie, mensen die je vasthouden. Dat geeft steun. Maar in de rouwtherapie zie ik ook hoeveel boosheid het geeft als een uitvaart niet gaat zoals men had gehoopt. Je kunt het namelijk nooit meer overdoen. Het zou mij niet verbazen als de komende tijd veel mensen zullen moeten leren omgaan met het afscheid dat niet is verlopen zoals gehoopt. Voor sommige mensen zou dit best wel eens traumatisch kunnen zijn. Laten we daarom zorgen dat we ook op afstand dichtbij zijn en steun geven aan een ieder die iemand verliest in deze periode,” zegt Van der Maarel.

Hulp op afstand

De afgelopen weken zijn er veel vragen over corona en uitvaarten bij Monuta binnengekomen. Medewerkers van Monuta, zoals uitvaartverzorgers en klantcontactmedewerkers, hebben de kennis en ervaring om mensen te helpen die te beantwoorden. Daarom is de Uitvaart Hulplijn opgericht. Een plek waar mensen terecht kunnen met hun vragen en zorgen over uitvaarten. Bijvoorbeeld over hoe mensen steun op afstand kunnen geven, hoe afwezigen toch betrokken kunnen zijn bij een uitvaart of welke rituelen tijdens de uitvaart ingezet kunnen worden om verbondenheid te vergroten.

“De rituelen, het regelen en de uitvaart zelf verlopen anders dan we gewend zijn. We merken in de praktijk dat mensen onzeker zijn over wat er wel en niet kan. Want mensen kunnen maar één keer afscheid nemen van een overleden dierbare. Onze uitvaartverzorgers doen er daarom alles aan om een persoonlijk afscheid te verzorgen met creatieve en persoonlijke rituelen binnen de kaders die gelden, want er is nog zoveel wel mogelijk. Om iedereen te helpen om goed afscheid te kunnen nemen, stellen we onze medewerkers ter beschikking. Zij kunnen meedenken, geven informatie en bieden een luisterend oor,” zegt Yolanda Wouters, marketing- en communicatiemanager bij Monuta.

Uitvaartinspiratie

De Uitvaart Hulplijn (0800–7236274) is telefonisch 7 dagen per week van 9 tot 9 bereikbaar en via chat op werkdagen tussen 9 en 5. Alle Uitvaartinspiratie is verzameld op één plek, monuta.nl/afscheid. Monuta registreert de vragen die mensen stellen via de Uitvaart Hulplijn zodat de geboden informatie verder verrijkt wordt. Via het nabestaandenplatform Wietroostmij.nl kunnen lotgenoten elkaar vinden en zal ook Van der Maarel een bijdrage leveren. Met de gratis online gedenkplaats, gedenken.nl, biedt Monuta haar klanten een platform om alle condoleances digitaal te verzamelen.

Bron: Monuta

Het coronavirus is op dit moment het gesprek van de dag. U staat er als het ware mee op en u gaat ermee naar bed. Om verdere uitbraak van het virus te voorkomen dient u de adviezen van het RIVM op te volgen. Misschien heeft u er wel over nagedacht om voedingssupplementen in te nemen om het coronavirus te voorkomen. Maar helpen voedingssupplementen hier daadwerkelijk wel tegen?

Zijn er supplementen die helpen tegen het coronavirus?

Het antwoord is nee. Er bestaan geen voedingssupplementen die helpen tegen het coronavirus. Misschien heeft u op de televisie een reclame gezien van een bedrijf dat beweert dat hun product helpt, maar niks is minder waar. Zo’n reclame is misleidend en zelfs wettelijk verboden.

Extra inname van vitamines of andere supplementen

Bedrijven willen u doen laten geloven dat extra inname van vitamine C en D en supplementen zouden helpen. Wilt u een goede weerstand behouden of krijgen? Dan is van belang om de vitamines te eten, maar niet meer dan nodig. U bent immers niet beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën of virussen. Het innemen van extra voedingssupplementen is niet nodig.

Effect van teveel vitamine inname 

Wie kent de uitspraak niet ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Echter geldt dit niet bij vitamines. Van sommige vitamines kunt u zelfs een overdosis krijgen. Wilt u een overdosis voorkomen? Overschrijd dan niet de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. In sommige gevallen kan het zelfs zijn dat u problemen zult ervaren die niet meer terug te draaien zijn. Een te hoge inname van vitamine C kan bijvoorbeeld leiden tot darmklachten of diarree.

Creëren van een gezonde weerstand

Houd u zo veel mogelijk aan de schijf van vijf. Zo houdt u een goede weerstand en kunt u gevarieerd eten. Het variërend eten is dan ook erg belangrijk in elk voedingsmiddel zitten verschillende vitamine en stoffen die uw lichaam allemaal nodig heeft. Door elke dag wat anders te eten zorgt u er voor dat u alle verschillende vitamines binnen krijgt. Bij een lage weerstand kan het lichaam minder snel reageren op bacteriën waardoor u sneller ziek wordt of meer klachten ervaart. Houd u daarom bezig met een gezonde voeding en beweging om uw weerstand op peil te houden.