Menu
Nieuws

Gevoelens van onveiligheid iets verminderd

• Minder Nederlanders voelen zich onveilig
• Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit gelijk gebleven
• Tevredenheid over politie toegenomen

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt was in 2011 iets lager dan een jaar eerder. Het deel van de bevolking dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit is vorig jaar nauwelijks veranderd. De tevredenheid van de burger over de politie is gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De gevoelens van onveiligheid zijn in het afgelopen jaar iets verminderd. In 2011 voelde een kwart van de bevolking zich wel eens onveilig. Een jaar eerder was dit nog 26 procent. In de periode 2005-2011 is het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt, sterk afgenomen.

In 2005 voelde een op de drie inwoners zich wel eens onveilig. De daling in onveiligheidsgevoelens heeft vooral plaatsgevonden tussen 2005 en 2008 en bleef daarna redelijk stabiel. In het afgelopen jaar was weer sprake van een lichte daling.

Gevoelens van onveiligheid komen duidelijk meer voor onder de inwoners van regio’s met een sterk stedelijk karakter. Zo gaven in 2011 meer dan drie op de tien inwoners van de politieregio’s Amsterdam–Amstelland, Haaglanden en Rotterdam–Rijnmond aan dat ze zich wel eens onveilig voelen. In dezelfde regio’s zijn ook meer inwoners slachtoffer dan gemiddeld.

Een kwart van de Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2011 slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit. Dat is vrijwel gelijk aan het jaar ervoor. Gedurende de periode 2005-2011 is dit aandeel wel fors gedaald. In 2005 gaf nog een op de drie inwoners aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten.

Iets minder burgers gaven aan in 2011 contact met de politie te hebben gehad dan een jaar eerder (resp. 30 en 32 procent). De tevredenheid van de burger over het contact met de politie is toegenomen. Vorig jaar was 60 procent van de inwoners tevreden of zeer tevreden over het laatste contact met de politie in de eigen gemeente. In 2010 was dit nog 57 procent.

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.