Menu
Gezondheid / Zorg & Hulp

Als kwetsbare oudere heeft u baat bij fysiotherapie

Individuele fysiotherapie is zinvol bij kwetsbare ouderen om fit te blijven.

Promotieonderzoek
Betsy Weening-Dijksterhuis stelt in haar promotieonderzoek dat kwetsbare verzorginghuisbewoners om hun kracht, balans en uithoudingsvermogen te verbeteren baat hebben bij individuele fysiotherapie. Daarnaast is het volgens Weening-Dijksterhuis belangrijk dat de oefentherapie zo functioneel mogelijk gegeven wordt. Het liefst dan ook in de thuissituatie, aangepast aan de dagelijkse activiteiten.

Trainingsprogramma
Ouderen in een verzorgingstehuis zijn afhankelijk, maar willen tegelijkertijd zo onafhankelijk mogelijk blijven. Weening-Dijksterhuis stelt dan ook dat het goed is om in een trainingsprogramma fitheidseigenschappen als spierkracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en balans te trainen. De promovenda heeft 27 studies over ouderen die in een verzorgingstehuis wonen vergeleken om zo zelf een trainingsprogramma te ontwikkelen. Conclusie uit die vergelijkingen is volgens haar dat uit de studies overduidelijk blijkt dat een trainingsprogramma kan bijdragen aan fitheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Als vervolg op het trainingsprogramma ontwikkelde Weening-Dijksterhuis een trainingsprotocol (een combinatie van spierkrachttraining, balanstraining en functionele training) die ze in een aantal experimenten onder ouderen testte. In die experimenten werd gekeken naar ouderen met spierzwakte, ondervoeding, verminderde loopsnelheid, uitputting en een laag niveau van fysieke activiteit. 164 deelnemers deden mee aan het onderzoek met een gemiddelde leeftijd van 84 jaar. Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat groepstraining niet effectief genoeg is om de zelfredzaamheid te verbeteren en zorgafhankelijjkheid te verminderen. Vandaar dat Weening-Dijksterhuis pleit voor een individuele aanpak met oog voor actuele fitheid en meer overleg tussen zorgverleners.

Het onderzoek

Het onderzoek was onderdeel van het promotieonderzoek E. Weening-Dijksterhuis. Zij studeerde fysiotherapie aan de Academie voor Fysiotherapie in Groningen. Het promotieonderzoek verrichte ze bij onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Weening-Dijksterhuis is werkzaam in eerstelijnspraktijk als geriatriefysiotherapeut in de stad Groningen. Tevens als docent fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen.

Bron: www.medicalfacts.nl

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.

No Comments

    Leave a Reply