Nog altijd veel onduidelijkheid over energierekening

Patricia 1 juni 2017
Nog altijd veel onduidelijkheid over energierekening

Begrijpt u de energierekening? Grote kans van niet. Uit de Energiemonitor, het halfjaarlijkse onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), blijkt dat 60 procent van de Nederlanders deze factuur onbegrijpelijk vindt. De andere 40 procent kan er wel mee uit de voeten, maar vindt de informatie ook niet eenvoudig weergegeven. Niet gek, want gegevens die u op de rekening vindt, zijn soms lastig terug te vinden in het contract. Hoe staan de zaken ervoor en wat is het vooruitzicht?

Overtredingen komen voor
Gegevens op de rekening en in het contract zijn soms lastig aan elkaar te koppelen. Uit een steekproef van de ACM blijkt zelfs dat er soms bij contracten regels worden overtreden qua informatievoorziening. Hierbij kunt u denken aan bedragen die zonder btw worden vermeld terwijl een inclusief-btw-vermelding verplicht is. En op de rekening wordt soms met andere eenheden gerekend dan die in het contract staan. Twijfelt u aan data op uw rekening, controleer dit dan vooral bij de energieleverancier.

Vertrouwen is belangrijk
Duidelijkere informatieverstrekking van de leverancier zal u waarschijnlijk meer vertrouwen geven. Vooral als u eens wilt overstappen naar een ander energiecontract, is het een geruststelling als rekeningen overeenkomen. Omdat leveranciers de kostenopbouw allemaal op een andere manier weergeven, is het lastig om energiecontracten en prijzen te vergelijken. Gaat u energie vergelijken en wilt u overstappen, maar heeft u een wantrouwend gevoel? Dan zult u minder snel kiezen voor een daadwerkelijk ander contract. En dat is zonde, want hiermee kunt u veel geld besparen.

Redenen wel of niet overstappen
Ondanks de onduidelijkheid hebben zo’n 1,25 miljoen huishoudens vorig jaar gekozen voor een nieuw energiecontract. Sinds 2010 zit er een stijgende lijn in het aantal overstappers. Het grootste deel van de mensen dat overstapt heeft het meest vertrouwen in een ander contract bij de huidige energieleverancier. De meeste mensen die overstappen doen dit via de website of klantenservice van een energiebedrijf zelf. Iets meer dan 30 procent is nog nooit overgestapt. Hoofdoorzaak is niet het weinige vertrouwen (dat met de jaren toeneemt) dat mensen hebben in de leveranciers, maar vooral de tevredenheid over de huidige leverancier, de goede service hiervan en het idee dat er weinig prijsverschil is tussen de aanbieders spelen een rol. Op plek vier komt de vertrouwenskwestie pas kijken: de angst om toch meer te moeten betalen dan wordt beloofd.

Duidelijkere rekening in vooruitzicht
De ACM vindt dat de rekening voor iedereen te controleren en te begrijpen moet zijn. En belangrijk is ook dat de toezichthouder vindt dat het ook mogelijk moet zijn om dit voor elkaar te krijgen. Goed nieuws, want energiebedrijven zijn nu verplicht om vanaf 1 juli duidelijkere rekeningen aan te bieden. Rekeningen die we als consument kunnen begrijpen. De ACM gaat daarna controleren of er verbeteringen zijn opgetreden. Als dat niet het geval is zal de autoriteit weer maatregelen nemen.

Gegevens voor op de rekening
De energierekening is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die op te delen zijn in vier hoofdonderdelen: leveringskosten, belastingen, netwerkkosten en energiekosten. Onder de leveringskosten vallen de geleverde producten en vaste leveringskosten. Belastingen bestaat uit energiebelasting, vermindering energiebelasting, ODE (Opslag Duurzame Energie) en de 21 procent btw die over de kosten voor de levering, netwerk, meterhuur, transport en belastingen moet worden betaald. Netwerkkosten zijn regiogebonden en worden gerekend voor aansluiting op het energienetwerk, transport, onderhoud van het netwerk en de huur van een energiemeter. De energiekosten bestaan uit de voorschotbedragen die u maandelijks betaalt en het totale bedrag voor de jaarafrekening.

Controleer altijd goed of de gegevens op de rekening kloppen. Zo is het verstandig als u controleert of de meterstanden en de tarieven die hiervoor worden gerekend kloppen, of de vermindering van energiebelasting is doorgevoerd en of de welkomstkorting is verrekend bij de eindafrekening (als u die krijgt bij het energiecontract dat u heeft afgesloten). Voor nu is het hopen dat er een duidelijker energiecontract ontstaat.