Aantal scheidingen onder senioren blijft toenemen

Redacteur 8 maart 2017
Aantal scheidingen onder senioren blijft toenemen

Het aantal echtscheidingen in Nederland toenemen. Een op de drie huwelijken strandt. Voor veel mensen klinkt dit niet als iets nieuws. Wat wel opmerkelijk is dat de trend van echtscheidingen onder senioren explosief is toegenomen.

Trend zet zicht voort

Als sinds de jaren 50 zien we steeds meer echtscheidingen onder senioren. Zelfs op erg hoge leeftijd besluit men nog om te gaan scheiden. In 1950 bijvoorbeeld konden we spreken van amper een paar honderd scheidingen onder ouderen. In 2013 publiceerde het CBS al cijfers over de sterke toename van scheidingen onder ouderen: toen zagen we al bijna 15.000 echtscheidingen tussen 50- en 60-jarigen. In 2014 zien we dat dit aantal als is gestegen naar ruim 17.000. En dit zal de komende jaren nog wel even doorgaan.

Scheiden is geen taboe meer

Ging men in de jaren 50 scheiden, was dit een taboe en werd het niet geaccepteerd in de samenleving dat je uit elkaar ging. Zeker niet voor vrouwen. Tegenwoordig gaan ouderen steeds meer mee met de veranderende samenleving en kijkt men ook anders tegen echtscheidingen aan. Ook zijn vrouwen nu veel zelfstandiger, ook financieel waardoor de stap om te scheiden niet meer zo moeilijk is.

Scheiden wordt makkelijker

Het hele echtscheidingsproces is tegenwoordig ook veel makkelijker. Je hoeft niet meer een lang en duur traject in van advocaten en een proces bij de rechtbank. Je kunt nu ook veel sneller en gemakkelijk scheiden door bijvoorbeeld de echtscheiding online te regelen. Als je in goed overleg gaat is dit een slimme manier van scheiden. Je regelt alles zelf, maakt samen alle afspraken over de zaken die geregeld moeten worden, je hoeft niet naar de rechtbank en je kan via de site waar je de scheiding regelt hulp en advies krijgen indien dat nodig is. Je kiest een pakket voor een vaste prijs dat bij jullie situatie past en ontvangt alle benodigde documenten die ingevuld en ondertekend moeten worden. Alles wordt geretourneerd en de scheidingsexpert van de site regelt alles verder.

Toename alleenstaande ouderen

Het CBS voorspelt dat medio jaren 50 er ruim 900.000 duizend alleenstaande 80-plussers zijn in ons land. Dat is drie keer het huidige aantal. En het overlijden van een partner of het verhuizen van een partner naar een instelling zijn daar dus niet alleen de oorzaken van. Het toenemend aantal echtscheidingen op latere leeftijd speelt daar ook een duidelijke rol in.

Er zijn dus vele oorzaken die we kunnen aanwijzen als reden waarom ouderen steeds vaker gaan scheiden. Het taboe is eraf, het scheiden zelf wordt makkelijker, we worden ouder en zijn ons steeds meer bewust van gezond leven waardoor we ook fitter zijn op oudere leeftijd. Als we bewuster gaan leven, zijn we ook in staat hogere eisen aan onze relaties en partners te stellen en hierdoor worden we er dus misschien wel vaker dan vroeger mee geconfronteerd dat je uit elkaar gegroeid kan zijn na vele jaren huwelijk. Dus wellicht schromen we ons dan minder om toch maar te besluiten te gaan scheiden.